-A A +A

Стратегиялық жоспарлау

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 95 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын іске асыру туралы жедел есептілік

 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 95 қаулысымен бекітілген  
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын
 іске асыру туралы   жедел есептілік
 
Есеп мерзімі: 2011 жыл
 
Мақсаттарға, міндеттерге, нысаналы индикаторларға, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу
 
 1-стратегиялық бағыт. Заңнаманы жетілдіру, сапалы норма шығару қызметі
1.1-мақсат. Ұлттық құқықтық жүйені жаңғырту және оны үздік халықаралық тәжірибеге сәйкес келтіру
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды – 006, 055
 
Нысаналы индикатордың, міндеттердің және тікелей нәтижелер көрсеткіштерінің атауы (жетістіктің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсету)
Ақпарат көзі
Өлшем бірлігі
Есепті кезең 
Қол жетпеудің себептері 
 
2011 жылдың жоспары
 
2011 жылдың
 фактісі  
1
2
3
4
5
6
Нысаналы индикатор
 
1. Жоспарлы кезеңде Қазақстан Республикасының Үкіметі әзірлейтіндердің ішіндегі заң жобаларын әзірлеудің халықаралық тәжірибесін көздейтін заң жобаларының үлесі
Әділет министрлігінің есептік деректері
%
3
10
 
 
Мемлекеттік тіркеуге ұсынылған орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың НҚА жалпы санынан сапалы дайындалған НҚА үлесі..
Әділет министрлігінің есептік деректері
%
80
83
 
1.1.1-міндет.
НҚА жобаларының сапасын бағалаудың халықаралық стандарттарына және қоғамның, кәсіпкерлік пен билік мүддесін теңгерімді ескеруге мүмкіндік беретін оларды жариялы талқылау рәсімдеріне негізделген заң шығарудың тиімді тетіктерін енгізу
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері
Ақпарат көзі
Өлшем бірлігі
Есепті кезең 
Қол жетпеудің себептері    
 
2011 жылдың жоспары
 
2011 жылдың
 фактісі  
1
2
3
4
5
6
1. Жоспарлы кезеңде Қазақстан Республикасының Үкіметі әзірлейтіндер ішінен жекелеген заңдардың немесе олардың нормаларының Қазақстан Республикасы Конституциясының ережелеріне сәйкес келмеу бөлігінде Конституциялық Кеңестің нормативтік қаулылары бар заң жобаларының үлесі.
Әділет министрлігінің есептік деректері
 
0
0
 
2. Жоспарлы кезеңде Қазақстан Республикасының Үкіметі әзірлейтіндер ішінен олардың заңгерлік пысықталмауы бөлігінде Қазақстан Республикасының Парламенті кері қайтарған заң жобаларының үлесі
Әділет министрлігінің есептік деректері
 
0
0
 
3. Үкіметтік емес ұйымдар мен бірлестіктерді есепке ала отырып жария талқылау қамтамасыз етілген заң жобаларының үлесі (жыл сайын әзірленетіндердің ішінен).
Әділет министрлігінің есептік деректері
 
10
10
 
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
Есепті кезең 
Қол жетпеудің себептері    
2011 жылдың жоспары
2011 жылдың фактісі
1
2
3
1. НҚА-ны әзірлеуге тәуелсіз сарапшыларды, үкіметтік емес сектор өкілдерін тартуды қамтамасыз ету.
«Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң заң жобалау қызметiн жетiлдiру жөнiндегi шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 11 қыркүйектегі N 1376 қаулысына сәйкес Заң жобалау қызметi мәселелерi жөнiндегi ведомствоаралық комиссияның (бұдан әрі-ВАК) құрамына үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері кіреді. ҮЕҰ өкілдері заң шығармашылығы процеснің бастапқы кезеңдерінің өзінде заң жобалары тұжырымдамаларын қарауға қатысады. 
«Нормативтiк құқықтық актiлер туралы» ҚР Заңының 14-1-бабы 1 және 3-тармағына сәйкес орталық мемлекеттік, жергілікті орталық мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдар жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актінің жобасын сараптамалық қорытынды алу үшін, оның ішінде осы нормативтік құқықтық актінің жобасын мүдделі мемлекеттік органдармен келесі әрбір келісу кезінде міндетті түрде түсіндірме жазбаны қоса тіркей отырып, сараптамалық кеңестер арқылы жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктеріне жібереді.
Есептік кезеңде ҚР үкіметі жанындағы Заң жобалау қызметi мәселелерi жөнiндегi ВАК 24 отырысы ұйымдастырылды.
 
2. Бірлескен ғылыми-зерттеулер өткізу мақсатында мемлекеттік органдардың ғылыми-зерттеу институттарымен, қазақстандық және шетелдік ғылыми ұйымдармен, жоғары оқу орындарымен өзара іс-қимыл жасау.
Бүгінгі күні Әділет министрлігі (бұдан әрі-Министрлік) нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу кезінде Заң шығару институтымен тығыз өзара іс-қимылды жүзеге асыруда. 
Заң шығару институты қызметінің негізгі мақсаты және түрі заң жобаларын әзірлеуге, ҚР заңнамасын дамытудың ғылыми тұжырымдамаларын әзірлеуге қатысу, мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету саласында іргелі және ғылыми-қолданбалы зерттеулер жүргізу болып табылады.
Айталық, 2011ж. 26-29 мамырда бірлескен мемлекетаралық .ылыми зерттеулер шеңберінде Ресей Федерациясы Заң шығару институты және салыстырмалы құқық тану және Белорусь Республикасы Заңнама және құқықтық зерттеулер орталығымен Министрлік өкілдері Мәскеу қ. «Государство в меняющемся мире» жас ғалым-заңгерлер халықаралық мектеп-практикум шеңберінде «Международные правовые акты: критерии анализа и оценки» семинарына қатысты.
2011 ж. 3 маусымда «Болашақ» консалтингтік тобымен бірлесе «Қазақстан Республикасындағы норма жасау: теория және практика проблемалары» тақырыбына республикалық ғылыми-практикалық конференция өткізілді.
2011 ж. 25 қарашада Астана қ. Жоғарғы соттың конференц-залында «Әкімшілік әділет: шетелдік тәжірибе және Қазақстан Республикасындағы реформалаудың перспективалары» тақырыбына ТМД және Еуропа елдерінен ұлттық және халықаралық сарапшылардың қатысуымен халықаралық конференция өтті.
Іс-шаралар Халықаралық Ынтымақтастық (GIZ) жөніндегі Герман Қоғамы «Әкімшілік құқық мектебі» аясында «Орталық Азия елдерінде құқықтық және сот реформаларын қолдау» бағдарламалары шеңберінде Қазақстан РеспубликасыЗаң шығыру институтымен бірлесе Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты, Қазақстан Республикасы Судьяларының Одағы және Сорос-Қазақстан Қорының қолдауымен өткізілді.
2011 жылғы 29 қарашада бірлескен мемлекетаралық ғылыми зерттеу қорытындысы бойынша Ресей Федерациясы Үкіметінің жанындағы Заң шығару институты және салыстырмалы құқық тану және Белорусь РеспубликасыҮкіметінің жанындағы Заңнама және құқықтық зерттеулер орталығымен «Ұлттық заңнаманы жетілдіру аясында мемлекетаралық бірлестіктердің халықаралық-құқықтық актілерінің монитрингі» тақырыбына, қазақстан рсепубликасы Конституциялық Кеңесінің, Қазақстан Республикасы Үкіметі өкілдерінің, Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының, өзге мемлекеттік органдардың, шетілдік елшіліктер өкілдерінің, Қазақстанның, Ресей және Белорусьтің ғылыми мекемелерінің алдыңғы қатарлы ғалымдарының қатысуымен халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізілді. 
2011 ж. 28 қарашада Заң шығару институты ҚазМЗУ бірлесе «Тәуелсіздікке 20 жыл: тәжірибе және конституциялық құрылыстың перспективалары» тақырыбына халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізілді.
2011 ж. 1 қаңтарда «Каспий қоғамдық университеті» білім беру мекемесімен және «Қазақстан Республикасы Заң шығару институты» ММ арасында ғылыми ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойылды.
2011 ж. 13 қазанда «Қазақстан Республикасы Заң шығару институты» ММ және еуропалық жарилық құқық Ұйымымен арасында өзара түсіністік және ғылыми ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойылды.
2011 ж. 28 қазанда Белорусь Заңнама және құқықтық зерттеулер Ұлттық орталығымен Қазақстан Республикасы Заң шығару институты» ММ арасында ғылыми ынтамақтастық туралы Келісімге қол қойылды.
Бұдан басқа, Заң шығару институты 2011 жылғы 9 маусымда Кедендік одақ және біріыңғай экономикалық кеңістік заңнамасын кодификациялау Тұжырымдамаларын тақылау жөнінінде, 2011 жылғы 21 маусымда Еуропалық экономикалық одақты қалыптастару туралы декларация жобасын тақлау жөнініде бейнеконференцияларға қатысты.
 Заң шығару институты А. Байтұрсынов атү тіл институты және Қазақ гуманитарлық-заң институтымен қазақ және орыс тілідеріндегі заң жобалары мәтіндерінің тең түпнұсқалылығы бөлігінде ғылыми лингвистикалық сараптама бойыншаӘдістемелік ұсынымдар жобасы бойынша хат алмасу жүргізілді. 
 
3. НҚА-ны әзірлеуге тәуелсіз сарапшыларды, үкіметтік емес сектор өкілдерін кеңінен тарту, осы саладағы озық білімді пайдалана отырып, салалық ғылыми сараптаманы және сыбайлас жемқорлыққа сараптаманы жүргізу негізінде норма шығару қызметінің сапасын арттыру бойынша тетіктерді енгізу; заң жобаларын дайындау сапасының өлшемдерін әзірлеу.
Орындалу мерзімі – 2015 жыл.
 
4. Қылмыстық заңнаманы, соның ішінде алғаш жеңіл және ауырлығы орташа қылмыс жасаған азаматтарға және әлеуметтік осал азаматтарға қатысты, сондай-ақ оларды әкімшілік және азаматтық-құқықтық жауапкершілікке ауыстыру арқылы ауырлығы орташа қылмыстарға жататын құқық бұзушылықтарды қылмыстан арылту арқылы кешенді ізгілендіруді жүргізу.
Орындалу мерзімі – 2012 жыл. 
 
1.1.2-міндет.
Сапалы норма шығару процесін қамтамасыз ету
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері
Ақпарат көзі
Өлшем бірлігі.
Есепті кезең 
Қол жетпеудің себептері    
 
2011 жылдың жоспары
 
2011 жылдың
 фактісі  
1
2
3
4
5
6
1. Прокурорлық қадағалау актілері және сот тәртібімен өзгертілген және күші жойылған Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылар санын азайту.
Әділет министрлігінің есептік деректері
%
60
0
 
2. Әділет министрлігінің НҚА-ны мемлекеттік тіркеуден бас тарту үлесі (мемлекеттік тіркеуге ұсынылған НҚА-ның жалпы санынан).
Әділет министрлігінің есептік деректері
%
20
16
 
3. Аумақтық әділет органдарының НҚА-ны мемлекеттік тіркеуден бас тарту үлесі (мемлекеттік тіркеуге ұсынылған НҚА-ның жалпы санынан).
Әділет министрлігінің есептік деректері
%
12
8
 
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
Есептік кезең
Қол жетпеудің себептері    
 2011 жылғы
 жоспар 
2011 жылдың
 фактісі  
1
2
3
1. Мемлекеттік тіркеуге жататын НҚА-ны әзірлеу мәселелері бойынша түсіндіру жұмысын жүргізу және әдістемелік көмек көрсету.
Министрлік есептік кезеңде 16 орталық және жергілікті мемлекеттік органдарға НҚА шығуын, қолданылуын, мемлекеттік тіркеуді және жариялауды реттейтін заңнаманы сақтауы жөнінде тексеру өткізді. Орталық және жергілікті мем. органдарды тексеру барасында Министрлік қызметкерлері мемлекеттік тіркелуге тиіс НҚА әзірлеу мәселелері бойынша әдістемелік және практикалық көмек көрсетті. Бұдан басқа Министрлік Мемлекеттік тіркелуге тиіс НҚА анықтау жөнінде Әдістемелік нұсқаулықты әзірледі және бекітті.
Әділет министрлігі бекіткен кестеге сәйкес Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінде мемлекеттік органдардың заң қызметтерінің қызметкерлері талымдамадан өтеді.
2011 жылы Министрліктен ішкі істер, қаржы, қорғаныс, ауыл шаруашылығы, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, білім және ғылым, көлік және коммуникация, мұнай және газ, денсаулық сақтау,ішкі істер, индустрия және жаңа технологиялар, қоршаған ортаны қорғау, экономикалық даму және сауда, мәдениет министрліктерінің, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті, статистика, табиғи монополияларды реттеу,жер ресурстарын басқару, мемлекеттік қызмет істері агенттіктерінің 35 қызметкері,сондай-ақ аумақтық әділет органдарында Республика әкімдіктері заң қызметтерінің 22 қызметкері тағлымдамадан өтті.  
 
2. Мемлекеттік органдардың заң қызметтері қызметкерлерінің норма шығару қызметін жетілдіру мәселелері бойынша семинар-кеңестер өткізу.
Мемлекеттік органдарда НҚА әзірлеу және бекіту кезінде туындайтын өзекті мәселелерді талқылау мақсатында а.ж. 11 ақпанда «Ведомстволық нормашығырамашылығы сапасын арттыру» тақырыбына орталық мемлекеттік органдардың заңт және салалық қызметтері 52 өкілінің қатысуымен семинар-кеңес өткізілді. 
 
3. НҚА мониторингі.
Үкіметтің 2006 жылғы 25 тамыздағы № 817 қаулысын іске асыруда Министрлікте заңнамаға қайшы келетін, ескірген, сондай-ақ тиімсіз іске асырылған заңға тәуелді актілерді уақтылы анықтау жөніндегі жұмыс қамтамасыз етіледі.
   2010 жылдың бірінші жарты жылдығының қортыныдысы бойынша заңға тәуелді актілердің мониторингі нәтиежелері бойынша мемлекеттік органдар ұсынған ақпараттарға талдау жүргізілді, тиісінше Үкімет актілерінің тіркеліміне мемлекеттік органдар Үкіметтің 1703 қаулыларын (өзгерістер мен толықтыруларды есептемегенде) қаулылар енгізілді, оларға қатысты мониторинг жүрізілуде.
 Мемлекеттік органдар мониторингті жүзеге асыру барысында заңнамаға қайшы келетін, тиімсіз іске асырылатын не ескірген 168 актіні анықтаған.
 Осылардың ішінен Үкіметтің заңнамаға қайшы келетін 67 актісі анықталған (52 НҚА –сәйкес келтірілді, 15 НҚА- сәйкес келтірілетін болады), Үкіметтің 17 актісі тиімсіз іске асырылатындар ретінде (8 НҚА-сәйкес келтірілді, 9 НҚА- сәйкес келтірілетін болады) және Үкіметтің 84 актісі ескірген ретінде (51 НҚА-сәйкес келтірілді, 33 НҚА- сәйкес келтірілетін болады)
 Жүргізілген талдау анықталған НҚА жалпы санынан 40,6% (2010 жылғы 2 жарты жылдықта 73,9%) ескірген нормаларды қамтитынын, қалған 9,7% (2010 жылғы 2 жарты жылдықта 17,1%) заңға қай нормаларды қамтитынын және и 49,7% (2010жылғы 1 жарты жылдықта 9%)тиімсіз іске асырылатын нормаларды қамтитынын көрсетті.
 Есептік кезеңде мемлекеттік тіркеуге барлығы 5610 (2010ж.-6537) НҚА түскен, соның ішінде Министрлікке 779 НҚА (2010ж-807), аумақтық әділет органдарына   - 4831 НҚА (2010ж.-5730).
Тіркелгені - 4638 (2010г.-5331) НҚА, соның ішінде Министрлікпен 631 НҚА, аумақтық әділет органдарымен 4007 НҚА (2010ж.- 4628).
Мемлекеттік тіркеуден 492 НҚА бас тартылды (2010ж.-691), соның ішінде Министрлік 123 НҚА (2010ж-807), аумақтық әділет органдары – 369 НҚА (2010ж.-572). 347 НҚА заң сараптамасын өткізбей және тіркеуге жатпайтын ретінде қайтарылды (2010ж.-303), соның ішінде Министрлік – 35 (2010ж.- 21), аумақтық әділет органдары – 312 (2010ж.- 282).
Жүргізілген тексерулер, заңға тәуелді актілер моиторингінің нәтижелері және мемлекеттік органдар шығарған тізбелерді зерделеу бойынша Республиканың әділет органдары 1876 заңсыз қолданылған НҚА (2010ж.-1516), соның ішінде Министрлік 338 НҚА (2010ж. - 605), аумақтық әділет органдары 1538 НҚА (2010ж. - 911) анықтады.
Нәтижелері бойынша 556 (2010ж.-350) заң бұзушылықтарды жою жөнінде ұсыныс, соның ішінде Министрлік 21 (2010ж.-15)    аумақтық әділет органдары -535 (2010ж.-335) енгізді. 2011 жылдың қорытыныдысы бойынша анықталған 1653 заңсыз НҚА ішінен 277 НҚА қатысты бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қабылданды Министрлік анықтаған 268 бойынша және аумақтық органдар анықтаған 1376 акті бойынша).
 Әділет органдары ӘҚтК 353,354-баптары бойынша 73 (2010г.-44) әкімшілік іс (барлығын-аумақтық органдар)қозғаған. Республика соттарының оларды қарау нәтижелері бойынша әкімшілік жауапкершілікке 61 лауазымды тұлға (2010ж.-39).тартылды. 1 әкімшілік өндірім қарау сатысында (Маңығстау облыстық ӘД), 11-тоқатылған (соның ішінде 5 өндіріс ӘҚтК 68-бабы бойынша   елеусіз болғандықтан      тоқтатылды. НҚА заңсыз қолданғаны үшін тәртіптік жауапкерішілкке мемлекеттік басқару жергілікті органдарының 214 қызметкері тартылды. 
 
1.1.3-міндет.
НҚА-ның жүйелі және толық деректер қорына жалпыға бірдей тегін қол жеткізуді қамтамасыз ету
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері
Ақпарат көзі
Өлшем бірлігі
Есептік кезең 
Қол жетпеу себептері 
2011жылғы жоспар  
2011 жылдың
 фактісі  
1
2
3
4
5
6
1. Интернет жүйесі арқылы НҚА-ның деректер қорына халықтың қол жетімділігі.
Енгізудің жай-күйі (100% = Интернет желісі арқылы деректер қорына қол жеткізу)
%
-
Толық қол жетімділік 2012 жылға жоспарлануда
Бүгінгі күнді Интернет жүйесі арқылы НҚА-ның деректер қорыны енгізу бойынша толық іс-шаралар өткізілген, ол ішінде 2011 ж. желтоқсандағы НҚА-ның деректер қорыны тәжірибелік пайдалануға енгізілді, соңдай-ақ қоғамдықтарына НҚА-ның деректер қорыны таныстыру рәсімі ұсынылды.
 
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
Есептік кезең 
Қол жетпеу себептері 
2011 жылғы
жоспар  
2011 жылдың
 фактісі  
1
2
3
1. НҚА-ның жүйелі және толық деректер қорына жалпыға бірдей тегін қол жеткізуді қамтамасыз ететін бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу және деректер қорын жасау. 
Республикалық құқықтық ақпарат орталығы бағдарламалық әзірленім әзәрлеген, қазыргі уақытта оңтайланып және тәжірибелі пайдалануға енгізу үшін ұйымдық шаралары жүргізілуде.
www.minjust.kz сайтында «Әділет) АҚЖ пилоттық режимдк орналастырылды және 2012 жылдың бірінші жарты жылдығы бойына тестіленетін болады. Қазіргі уақтта пайдаланущһшылардың қалауымен монитроинг жүргізілуде.
 
1.1.4-міндет.
Елдің бәсекеге қабілеттілігін азаматтық заңнаманы жетілдіру жолымен, соның ішінде азаматтық дауларды реттеу кезінде арттыру
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері
Ақпарат көзі
Өлшем бірлігі
Есептік кезең 
Қол жетпеу себептері 
2011жылғы жоспар  
2011 жылдың
фактісі
1
2
3
4
5
6
1. ЖБҚИ рейтингінде «Азаматтық дауларды реттеудегі құқықтық шеңберлер тиімділігі» индикаторы бойынша позиция.
ДЭФ есебі
орын
80
87
Көсетілген ретингтер мақсатты топтардың сауалы негізінде ғана құралатындықтан және сол немесе өзге мәселе бойынша нақты жай-күйді білмегендіктен шінара объективті емес. Сонымен қоса, рейтингтің төмендеуі зерттеуге қатысатын елдердің санының артуына да байланысты болуы мүмкін (2008 жылы 134 ел , 2009 жылы -133, 2010 жылы-139 ел қатысқан). Бұдан басқа,есептік жылдың бірінші жарты жылдығында көбінесе өзі.жүргізген іс-шаралар бойынша есептеледі, алайда ел көрсеткіштерін жақсарту жөніде Министрлік жұмысы жыл бойына жүргізіледі.
2. ЖБҚИ рейтингіндегі «Үкіметтің іс-қимылының заңдылығын даулауда құқықтық шеңберлер тиімділігі» индикаторы бойынша позиция.
ДЭФ есебі
орын
80
91
3. ЖБҚИ рейтингінде «Меншікке құқық» индикаторы бойынша позиция.
ДЭФ есебі
орын
108
107
 
4. Дүниежүзілік Банктің «Doing Business» рейтингінде «Шарттарды орындау» индикаторы бойынша позиция.
ДЭФ есебі
орын
35
27
 
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
Есептік кезең 
Қол жетпеу себептері 
2011жылғы жоспар  
2011 жылдың жарты жылдығы бойынша факті
1
2
3
1. Халықаралық рейтингтерінде Қазақстан Республикасының позицияларын жақсарту бойынша кешенді жоспарды әзірлеу.
Осы бағыттағы жұмысты жетілдіру көрсетілген рейтингтерде позицияларды жақсарту жөнінде одан әрі шараларды анықтау мақсатында Әділет министрлігі 2010 жылғы 27 қазанда Қазақстан Республикасының 2011 жылғы ЖБҚИ және «Doing Business» рейтингтерінде позицияларды жақсарту жөнінде     іс-шаралар жоспарын бекітті.
Бірінші жарты жылдықтағы ЖБҚИ және «Doing Business» рейтингтерінде позицияларды жақсарту жөнінде Министрліктің жұмыс нәтижелері бойынша 2011 жылғы 18 шілдеде ЖБҚИ және «Doing Business» рейтингтерінде позицияларды жақсарту жөнінде 2011 жылғы 2 –жарты жылдығына арналған іс-шаралар жоспарын бекітті.
 Бұдан басқа, ай сайынғы негізде Министрліктің Жауапты хатшысының басшылығымен мүдделі бөлімшелердің ЖБҚИ және «Doing Business» рейтингтері индикаторларын орындау жөніндеесептері, оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар дайындаумен, тыңдалады.
 
1.1.5-міндет
. Мемлекеттік бақылау субъектілеріне жоспарлы тексерістер санын азайту
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері
Ақпарат көзі
Өлшем бірлігі
Есептік кезең 
 
2011жылғы жоспар  
2011 жылдың фактісі
1
2
3
4
5
6
1. Өткізілетін жоспарлы тексерістер саны.
Әділет министрлігінің есептік деректері
%
0
0
 
 
 
3-стратегиялық бағыт. Сот актілерін орындау институтын жетілдіру
3.1-мақсат. Сот актілерін орындау институтының сапасын арттыру
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды – 013, 016
 
Нысаналы индикатордың, міндеттердің және тікелей нәтижелер көрсеткіштерінің атауы (жетістіктің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсету)
Ақпарат көзі
Өлшем бірлігі
Есепті кезең 
Қол жетпеу себептері 
 
2011 жылдың жоспары
 
2011 жылдың фактісі  
1
2
3
4
5
6
Нысаналы индикатор
 
1. Аяқталған атқарушылық өндірістердің жалпы санында толық көлемде орындалған атқарушылық құжаттардың үлесі.
Статистикалық деректер
%
75,7
79
 
3.1.1-міндет.
Жеке сот орындаушыларының институтын енгізумен сот актілерін орындаудың аралас моделін енгізу
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері
Ақпарат көзі
Өлшем бірлігі
Есептік кезең 
Қол жетпеу себептері 
2011жылғы жоспар  
2011 жылдың фактісі  
1
2
3
4
5
6
1. Жеке сот орындаушыларына өткен атқарушылық өндірістердің үлесі.
Әділет министрлігінің есептік деректері
%
10
2
Жеке сот орындаушылары Жамбыл, Солтүстік Қазақстан және Ақмола сияқты облыстарда 2011 жылғы қарашада және желтоқсанда сот актілерін орындауға кірісті. Осыған байланысты – 10 %. Жоспарлы көрсеткішке қол жетпеді. Алдын ала деректер бойынша жеке сот орындаушылары орындауға   
– 14,5 млрд. теғгеден астам        – 4 766 атқарушылық құжатты орындауға қабылдаған.   Соның ішінде– 972 млн. теңгеден астам сомаға .   – 1 226 атқарушылық құжат орындалған.  
2. Сот шешімдерін орындау мәселелері бойынша заңды және жеке тұлғалардың шағымдары мен арыздарының жыл сайынғы азаюы..
Әділет министрлігінің есептік деректері (өткен жылдың %)
%
3
3
 
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
Есепті кезең 
Қол жетпеу себептері 
 
2011 жылдың жоспары
 
2011 жылдың фактісі  
1
2
3
1. Жеке сот орындау институтын енгізу.
2011 жылғы 14 наурыздан бастап тұлғалардан жеке сот орындаушысы қызметімен айналысу құқығын алуға өтініштерді қабылдау бастады. Жеке сот орындаушылары лауазымына конкурстық іріктеуді ұйымдастыру және өткізу жөнінде іс-шаралар өткізілуде. 2011 жылғы желтоқсан айындағы жай-күй бойынша біліктілік комиссиясы жеке орындау қызметімен айналысу құқығына 454 лицензия берді.
Әділет министрінің бұйрығымен енгізу кезеңіндегі республика бойынша саны 400 бірлік жеке сот орындаушыларының санаулы құрамы бекітілді. Жеке сот орындаушыларын жинау кезең-кезеңмен өтуде.
Конкурстың қорытындысы бойынша 142 үміткер жеке сот орындаушысы лауазымына тағайындалды, 31-і білімнің төмен деңгейін көрсетті және біліктілік комиссиясы конкурстан өтпеді деп таныған. Даму шеңберінде жеке сот орындаушысы іс-қимылының әр қадамдық алгоритмін қамтитын жеке сот орындаушысы қызметін ұйымдастыру жөнінде Әдістемелік ұсынымдары әзірленді.
 
2. Жеке сот орындау институтының жұмыс істеуі үшін жағдай жасау мақсатында заңнаманы жетілдіру.
Орындау мерзімі – 2012 жыл.
 
3.1.2-міндет.
Атқарушылық іс жүргізу органдарының тиімді жүйесін құру
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері
Ақпарат көзі
Өлшем бірлігі
2011 жылдың жоспары
2011 жылдың фактісі  
Қол жетпеу себептері 
1
2
3
4
5
6
1. Сот орындаушылары жасаған сыбайлас жемқорлықпен байланысты құқық бұзушылық фактілерінің саны
ҚР БП Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің мәліметтері
Бірлік.
25
22
ҚР БП Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің мәліметтеріне сәйкес 2011 жылға 22 қылмыстық іс қозғалды, оның ішінде 7 қылмыстық іс қызметкерлерін жұмыстан шығарған кейін қозғалды.
 
2. Атқарушылық іс жүргізу органдарында кадрлардың ағымдығы деңгейінің төмендеуі
Әділет министрлігінің есептік деректері
%
30
33
 
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
Есепті кезең 
 
2011 жылдың жоспары
 
2011 жылдың фактісі  
Қол жетпеу себептері 
1
2
3
1. Атқарушылық іс жүргізудің нормативтік құқықтық базасын талдау және оны жетілдіру бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстарды енгізу
Министрлік атқарушылық іс жүргізудің нормативтік құқықтық базасына талдау жасады. Талдау қорытындылары бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметіне атқарушылық іс жүргізуді жетілдіру бойынша ұсыныстар 29.12.2011 ж. №15-02-14/И-5247 хатпен жолданды.
 
2. Атқарушылық іс жүргізу органдарының құқық қорғау органдарымен және басқа да атқарушылық іс жүргізу органдарымен өзара іс-қимыл жөніндегі кешенді жоспар әзірлеу.
01.04.2011 жылы Қаржы министрлігінің Салық комитетімен хатқа қол қойылды.
02.09.2011 жылы Ұлттық қауіпсіздк комитетімен бірлескен «Сот актілерінің мемлекет табысына уақытылы орындалуын қамтамасыз ету бойынша өзара іс-қимыл және үйлестіру жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобын құру туралы» бұйрыққа қол қойылды. 
26.09.2011 жылы Ішкі істер министрлігінің Жол полициясы комитетімен бірлескен «Атқарушылық іс-жүргізу бойынша борышкерлерге тиесілі автокөліктерді іздеу және ұстау бойынша өзара іс-қимыл туралы» бұйрыққа қол қойылды.
 
3. Сот орындаушыларының мәртебесін арттыруға бағытталған шараларды қабылдау жөніндегі ұсыныстарды Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізу.
Орындалу мерзімі – 2012 жыл. 
 
4. Атқарушылық іс жүргізу органдарының материалдық-техникалық қамтамасыз етілуін жақсарту жөніндегі ұсыныстарды Республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгізу.
2011 жылы Министрлік Республикалық бюджеттік комиссияның қарауына 2011 жылға арналған екі бюджеттік өтінімді жолдады.
А.ж. наурызда Қаржы министрлігіне нақтыланған бюджеттік өтінім жолданды, РБК 175 млн. 454 мың теңгені қолдады, оның ішінде 013 «Сот актілерін орындауды қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша 63 млн. 459 мың теңге бөлінді, оның ішінде: еңбекақыны өтеу қорына (111-122 спецификалары) – 29 563 теңге, телефон нөмірлерін орнату (142 спецификасы) – 15 600 теңге, сыртқы маңдайша жазуларды, стенділерді жасау бойынша қызметтер(149 спецификасы) – 18 296 теңге. 022 «әділет органдарының капиталдық шығыстары» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде 111 млн. 995 мың теңгеге қолдау болды.
А.ж. қыркүйекте ҚР Қаржы министрлігіне қосымша нақтыланған бюджеттік өтінім жолданды, РБК 93 млн. 944 мың теңгені қолдады, оның ішінде 013 «Сот актілерін орындауды қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша 38 млн. 844 мың теңге бөлінді, оның ішінде: есепту техникасы мен өзге де негізгі құралдарды ұстауға, техникалық қызмет көрсету мен ағымдағы жөндеуге. 022 «әділет органдарының капиталдық шығыстары» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде 55 млн. 100 мың теңгеге қолдау болды.
 
5. Сот орындаушылардың өкілеттіктерін кеңейту жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу және оларды Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізу.
Орындалу мерзімі – 2012 жыл. 
 
3.1.3-міндет.
Атқарушылық іс жүргізуге инновациялық технологияларды және автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді енгізу
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері
Ақпарат көзі
Өлшем бірлігі.
2011 жылдың жоспары
2011 жылдың фактісі
Қол жетпеу себептері 
1
2
3
4
5
6
1. Орындау мерзімдері бұзылған атқарушылық іс жүргізу үлесі.
Әділет министрлігінің есептік деректері
%
11
11
 
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
Есептік кезең
2011 жылдың жоспары
2011 жылдың фактісі
Қол жетпеу себептері 
1
2
2
1. Атқарушылық іс жүргізудің есепке алу және бақылау автоматтандырылған жүйесін (АІЖЕАБАЖ) енгізу және одан әрі сүйемелдеу.
Орындау мерзімі 2014-2015 жылдар
 
2. Жоғары жылдамдықта ақпарат алмасу үшін атқарушылық іс жүргізу органдарын компьютерлік техникамен – серверлермен қамтамасыз ету.
Орындау мерзімі 2014-2015 жылдар
 
3. Атқарушылық іс жүргізудің есепке алу және бақылау автоматтандырылған жүйесін (АІЖЕАБАЖ) атқарушылық іс жүргізу үшін қызығушылық туғызатын мемлекеттік органдардың ведомстволық ақпараттық жүйелерімен біріктіру.
Орындау мерзімі 2015 жыл
 
 
 
4-стратегиялық бағыт. Сот-сарапта қызметiн жетiлдiру
4.1-мақсат. Сот сараптамаларының сапасын арттыру
Осы мақсатқа қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламаның коды – 002
 
Нысаналы индикатордың, міндеттердің және тікелей нәтижелер көрсеткіштерінің атауы (жетістіктің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсету)
Ақпарат көзі
Өлшем бірлігі
Есепті кезең 
Қол жетпеу себептері 
 
2011 жылдың жоспары
 
2011 жылдың фактісі  
1
2
3
4
5
6
Нысаналы индикатор
 
Жүргізілген қайталама сот-сараптамалық зерттеулердiң жалпы санынан қарама-қайшы қорытындылары бар қайталама сараптамалардың үлесi.
Әділет министрлігінің есептік деректері
%
13,5
7,3 %,  178 қайталама сараптамадан 13 қайталама сараптама алдыңғы сараптама қорытындыларын растамады
 
4.1.1-міндет.
Құқық қорғау және сот органдарын сапалы сот сараптамаларымен қамтамасыз ету
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері
Ақпарат көзі
Өлшем бірлігі
Есептік кезең 
Қол жетпеу себептері
2011жылғы жоспар  
2011 жылдың фактісі  
 
1
2
3
4
5
6
Сапасыз жүргізілген сот-сараптамалық зерттеулер мәселелерi бойынша жеке және заңды тұлғалардан, құқық қорғау және сот органдарынан келіп түскен арыздардың жалпы санынан дәлелденбеген шағымдары мен арыздарының үлесi
Әділет министрлігінің есептік деректері
%
9,7
8,0 %,
 
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
Есепті кезең 
Қол жетпеу себептері 
 
2011 жылдың жоспары
 
2011 жылдың фактісі  
 
1
2
3
1. Сот сараптамаларын сапасыз жүргізу мәселелері бойынша жеке және заңды тұлғалар, құқық қорғау және сот органдарының өтініштеріне тиісті ұсыныстарды әзірлеумен талдау жасау
Жүргізілген талдау 2011 жылдың 12 айында ССО-ға жеке және заңды тұлғалардың 75 арыз-шағымы және соттың 2 жеке ұйғарымы келіп түскенін көрсетті. Олардың ішінде 6-уы немесе 8 %-ы расталды, яғни 2011 жылдың көрсеткіші - 9,7 %-дан аспайды.
Жеке және заңды тұлғалардың, құқық қоғау және сот органдарының арыз-шағымдары бойынша жүргізілген талдаудың нәтижесі бойынша Орталықтың аумақтық бөлімшелерінің басшыларына:
1. Сот сарапшыларының біліктілігін арттыру үшін тұрақты түрде оқыту әдіснамалық семинарлар, лекциялар, дөңгелек үстелдер өткізу.
2. Сараптамалық зерттеу жүргізетін зертхана қызметкерлерінің барлығына бекітілген әдістемелерді қатаң сақтауды жеткізу.
3. Нормативтік құқықтық актілерді қорытындыларды рәсімдеу бөлігінде зерделеу мәселесі бойынша қарауындағы бөлімше қызметкерлермен бірге түсіндірме жұмысын тұрақты түрде жұргізу.
4. Қазақстан Республикасындағы сот-сараптама қызметін реттейтін заңнаманың талаптарына, ведомстволық нұсқаулықтарына сәйкес келуін, ғылыми зерттеу тәсілдері мен ыңғайларын қолдану негізділігін анықтау, зерттеудің, сарапшы қорытындыларын бағалаудың және рәсімдеудің бірыңғай әдіснамалық ыңғайларын әзірлеп шығару, сондай-ақ сарапшы кадрларының кәсіптік даярлық деңгейін арттыру және аттестаттаудан өткізу мақсатында сарапшы қорытындыларына рецензиялау жүргізу.
5. Келіп түскен, жүргізіліп жатқан, тоқтамға алынған, орындалған сараптамаларға мониторинг және талдау жүргізу. Бұзушылықтар табылған кезде Орталық басшылығына тез арада ақпарат және көрсеткілген проблемаларды шешу бойынша ұсыныстар беру.
6. Әдістемелерді одан кейінгі жетілдіру мақсатында оларға мониторинг жүргізу және Орталық басшылығына ұсыныс еңгізу.
7. Сарапшыларды оқыту нәтижелерін ұжымға жеткізу және шетелдік әріптестерінің жұмыс тәжірибесімен таныстыру.
8. Зертхана қызметкерлерімен бірге сыбайлас жемқорлық пен құқық бұзушылыққа қарсы күрес мәселесі бойынша дәрістерді жалғастыру.
9. Жеке және заңды тұлғалардың сарапшы қорытындыларына келіп түскен арыз-шағымдарының саның азайту мақсатында келешекте оларды құрастыру кезінде жіберілген бұзушылықтарды жою және оларға жол бермеу бойынша шаралар қабылдау ұсынылады.
 
2. Сот сарапшылары қорытындыларын рецензиялауды ұйымдастыру
2011 жылы барлық сараптама бағыттары бойынша 122 сарапшының қорытындылары рецензияланды. Рецензиялау нәтижесі бойынша 93 қорытынды оң бағаланды.
16 рецензияланған қорытынды бойынша әдістемелік сипаттағы ескертулер бар. Аталған ескертулер ұсыныс, редакциялық сипатта және сарапшы қорытындысына ықпал етпейді. Қостанай ОҒӨССЗ 4 сарапшысының рецензияланған қорытындыларында рецензенттер сараптама жүргізу кезінде жіберілген бұзушылықтарды тапты. Көрсетілген сарапшылардың барлығы кезектен тыс аттестаттауға жіберілді.
Рецензиялау нәтижелері бойынша 5 қорытынды бойынша сараптама тұжырымдарына әсер ететін процессуалды және әдістемелік сипаттағы бұзушылықтарға жол берілген.
Жіберген бұзушылықтары үшін 7 сарапшы тәртіптік жазаға тартылды. 
 
3. Сот-сараптамалық зерттеудің белгілі бір түрі шеңберінде сот-сараптамалық қызметтің халықаралық және отандық теориясы мен практикасының қазіргі заманғы жағдайын талдау
Талдау көп талап етілетін сараптамалар: жазу мене қолтаңбаны сот-сараптамалық зерттеу, құжаттарды сот-техникалық зерттеу, жол-көлік оқиғасы мен көлік құралдарының сот сараптамасы, заттар мен материалдардың сот сараптамасы, сот жарылыс-техникалық сараптама, есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың сот сараптамасы, сот психологиялық-филологиялық сараптама, сот бейнефонографиялық сараптама, сот экономикалық сараптама, сот молекулярлық-генетикалық сараптама, сот тауартану сараптамасы, сондай-ақ автотауартану сараптамасы бойынша жүргізілді.
Жалпы, Қазақстан Республикасының сот-сараптама мекемесі қазіргі уақыттағы талаптарға сай келеді.
Бірақ сонымен бірге, құқық қорғау органдары мен соттарды сапалы қорытындылармен кейін де қамтамасыз ету үшін:
-          зертханаларды халықаралық стандарттарға сәйкес келетін құралдармен жабдықтау;
-          сот-сараптамалық зерттеу әдістемелерінің жаңаларын әзірлеу, сондай-ақ қолданыстағыларын жетілдіру;
шет мемлекеттің сот-сараптама мекемелерімен тәжірибе алмасу үшін халықаралық ынтымақтастықты нығайту қажет.
 
4. Сот-сараптамалық зерттеу әдістемелерін жетілдіру
2011 жылы 5 әдістеме әзірленіп, Мемлекеттік тізілімге енгізілді:
-           «Мұнай өнімдерімен ластанған топырақты сот-сараптамалық зерттеу әдістемесі» (авторлары Вороненко Л.А., Севрук С.Г.);
-           «Ағашты дендрохронологиялық сот-сараптамалық зерттеу әдістемесі» (құрастырушы Ақмолдаева С.Б.);
-           «Құрал-саймандардың, аспаптардың және өндірістік механизмдердің іздерін сот-сараптамалық зерттеу әдістемесі» (құрастырушы Парамонова Л.Ф);
-           «Жануарлардың аяқ іздерін сот-сараптамалық зерттеу әдістемесі» (құрастырушы Парамонова Л.Ф);
-           Көлік құралдары іздерін сот-сараптамалық зерттеу әдістемесі (құрастырушы Парамонова Л.Ф).
Аяқталу кезеңінде 1 әдістеме: «Ауызекі сөзді айқындау әдістемесі»
Әзірлеуде 36 әдістеме бар
Сондай-ақ әдістемелерді жетілдіру мақсатында 3 семинар өткізілді:
2011 жылы 17-18 наурызда Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамасы орталығы Астана қаласы өңірлік ғылыми-өндірістік сот сараптамасы зертханасында «Құжаттарды криминалистикалық зерттеу: сот-жазутану сараптамасын және құжаттардың сот-техникалық сараптамасын тағайындаудың және жүргізудің проблемалы мәселелері» тақырыбында әдіснамалық семинарды ұйымдастырып, өткізді.
2011 жылы 19 қыркүйекте ҚР ӘМ Сот сараптамасы орталығы Алматы қ. өңірлік ғылыми-өндірістік сот сараптамасы зертханасы базасында «Сот психологиялық-филологиялық сараптама: психологиялық және филологиялық зерттеу» тақырыбында семинар өтті.
2011 ж. 20 қазанда Астана өңірлік ғылыми-өндірістік сот сараптамасы зертханасы базасында «Сот құрылыс сараптамасын жүргізудің проблемалы мәселелері» тақырыбында семинар өтті.
 
5. Сот сараптамалары зертханаларын халықаралық стандарттарға сәйкес жабдықтау
Сот сараптамасы орталығының 18 аумақтық бөлімшесін жабдықтау үшін Республикалық бюджеттік комиссияның қарауына 2011-2013 жылдарға арналған жалпы сомасы 6 842 457 мың теңгені құрайтын бюджеттік өтінім ұсынылды, оның ішінде 2011 жылға 2 461 578 мың теңге, 2012 жылға 2 220 174 мың теңге, 2013 жылға 2 160 705 мың теңге.
Көрсетілген сомадан 2011 жылға 140 565,0 мың теңге қолдау тапты.
2011-ға бөлінген сомадан:
-        100 706,0 мың теңгесі 411 «Негізгі құралдарға жататын тауарларды сатып алу» ерекшілі бойынша қазіргі уақытта заманауи ғылыми-техникалық деңгейге және ИСО 9000-нан төмен емес халықаралық стандартқа сәйкес келетін құрал-жаюдықтар, трасологиялық сараптама және сөз фонограммасын криминалистік зерттеу үшін аспаптық-бағдарламалық кешендер, молекулярлық-генетикалық зерттеу үшін өлшеу құрылғылары, дербес компьютерлер, аспаптар, Сот сараптамасы орталығының аумақтық бөлімшелерінің қажеттілігін қамтамасыз ету үшін бейнеспектральды компроматтар, стереомикроскоптар, фотопродукционнық құрылғылар сатып алынды;
-        39 859,0 мың теңгеге 452 «Материалдық емес активтерді сатып алу» ерекшелігі бойынша құрылыс сараптамасы үшін, жол-көлік оқиғасын моделдеу және талдау үшін, компьютерлік технологияларды криминалистік зерттеу үшін мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету сатып алынды.
Осымен бірге, 2011 жылға арналған бюджетті нақтылау кезінде қосымша 254 054 мың теңге бөлінді. Оның ішінде 43 110 мың теңгеге Алматы қ. ӨҒӨССЗ көшуіне байланысты оның жаңа ғимаратына ағымдық жөндеу жұмысы жүргізілді. Қалған 210 944 мың теңгеге қазіргі уақытта Маңғыстау ОҒӨССЗ үшін қызметтік ғимарат сатып алу үшін конкурс жүргізіліп жатыр.
Сонымен бірге, Стратегиялық жоспарды оңтайландыру мақсатында «Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiн» «ISO 9001 халықаралық стандарты бойынша сертификатталған Сот сараптамасы орталығының зертханалары» деген тармақпен толықтыру ұсынылған. Олардың саны 2012 жылы 4, 2013 жылы 4, 2014жылы 4, 2015 жылы 5 зертхананы құрайды.
 
6. Сот сарапшыларының біліктілігін көтеру
2011 жылы Орталық 6 семинар өткізді. Олардың ішінде: 3-уі ҚР ӘМ Операциялық жоспарына сәйкес, 2-уі «Қазақстан Республикасындағы сот және құқықтық реформаны қолдау» туралы Еуропалық Одақ жобасы шеңберінде, 1-уі ЕурАзЭҚ шеңберінде өтті: 
2011 жылы 22 сәуірде Орталық Астана қ. өңірлік ғылыми-өндірістік сот сараптамасы зертханасында «Сот экономикалық сараптамаларды жүргізу кезіндегі қазіргі заманғы әдістемелік амалдар» тақырыбындағы әдіснамалық семинар ұйымдастырып, өткізді.
2011 жылы 24 мамырда Орталық Астана қ. өңірлік ғылыми-өндірістік сот сараптамасы зертханасында «Жол-көлік оқиғасы мен көлік құралдарының сот сараптамасы: ЖКО мен КҚ-ын сот-сараптамалық зерттеудің проблемалы мәселелері, аталған зерттеу түрінің қайталама сараптамалары» тақырыбында оқыту әдіснамалық семинарды ұйымдастырып, өткізді.
30 мамыр-3 маусым аралығында Орталық сарапшылары «Қазақстан Республикасындағы сот және құқықтық реформаны қолдау» туралы Еуропалық Одақ жобасы шеңберінде оқыту семинарына қатысты.
2011 жылы 24 маусымда Орталық Астана қ. өңірлік ғылыми-өндірістік сот сараптамасы зертханасында «Сот трасологиялық және сот баллистикалық сараптамаларды жүргізудің проблемалы мәселелері» тақырыбында әдіснамалық семинар ұйымдастырып, өткізді.
25 тамызда «Сот сараптамасының өзекті мәселелері» тақырыбында халықаралық тәжірибелік семинар өтті. Семинар жұмысына Ресей, Қырғызстан, Беларусь сот-сараптама мекемелерінің басшылары, Орталықтың сарапшылары, сондай-ақ Еропалық Одақ пен ҚР ДСМ Сот медицинасы орталығының өкілдері қатысты. 
10-14 қазан аралығында Астана қ. ӨҒӨССЗ базасында еуропалық тәжірибенің «Жол-көлік оқиғасын зерттеудің заманауи әдістері» тақырыбында 5 күндік семинары өтті.
 
7. Сот сарапшыларын шет елдер сараптама мекемелерінде оқытуды ұйымдастыру.
2011 жылдың 16-27 мамыры аралығында Орталықтың 10 сарапшысы Беларусь Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамалары және криминалистика орталығында үш сарапшылық бағыт: ЖКО сот сараптамасы, сот жазутану сараптамасы және құжаттардың техникалық сараптамасы бойынша тәлім алды
3-14 қазан аралығында орталықтың 10 сарапшысы Минск қаласында «жарылыс жағдайларын сот-сараптамалық зерттеу», «өрт жағдайларын сот-сараптамалық зерттеу», «компьютерлік технологияларды сот-сараптамалық зерттеу», «сот-сараптамалық молекулрялық-генетикалық зерттеу» мамандықтары бойынша оқыды.
 
8. Сот сараптамаларын тағайындау мен жүргізу мәселелері бойынша құқық қорғау және сот органдарымен өзара іс-қимыл жасау.
Орталықтың аумақтық бөлімшелері сот сараптамаларын тағайындау мен жүргізу мәселелері бойынша құқық қорғау және сот органдары үшін 254 іс-шара (дәріс, семинар, т.б.) өткізді.
2010 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда аталған бағыт бойынша тиімділік өсті. Қайталама сараптамалардың саны (2010 ж. – 236 сараптама, 2011 ж. – 178 сараптама), сондай-ақ жүргізілген қайталама сот-сараптамалық зерттеулердiң жалпы санынан қарама-қайшы қорытындылары бар қайталама сараптамалардың үлесi азайды (2010 ж. – 14,4 %, 2011 ж. – 7,3%).
Есептік кезеңде заңмен бекітілген мерзімнен асырып 21 сараптама орындалды, бұл 2010 жылдың 12 айындағы осындай көрсеткіштен 86,6 %-ға кем (157 сараптама).
2010 жылмен салыстырғанда есептік кезеңде сараптама жүргізілмей қайтарылған материалдарың саны 14,3 %-ға азайды (2010 ж. – 4798, 2011 ж. – 4111 материал).
Сонымен бірге «сұраққа жауап беру мүмкін емес» нысанындағы жауап үлесі өткен жылмен салыстырғанда азайды. (2010 ж. қойылған сұрақтардың барлығы - 267694, «сұраққа жауап беру мүмкін емес» нысанындағы жауап – 11236, яғни. 4,2 %. 2011 ж. қойылған сұрақтардың барлығы - 288730, «сұраққа жауап беру мүмкін емес» нысанындағы жауап – 7914, яғни 2,7 %). 
 
9. Құқық қорғау және сот органдарының сот-сараптамалық зерттеулердің жаңа түрлері бойынша қажеттілігін талдау
Талдау құқық қорғау және сот органдарының сот-сараптамалық зерттеулердің жаңа түрлері бойынша қажеттіліктің жоқ екенін көрсетті. Сонымен қатар, 2012 жылы сот-экологиялық сараптаманы енгізу жоспарланып отыр.
 
10. Сот сараптамасы зертханаларын халықаралық стандарттарға енгізуге дайындау бойынша жұмысты ұйымдастыру
Астана қ. өңірлік ғылыми-өндірістік сот сараптамасы зертханасы қызметіне ISO/IEC 17025:2005 стандартын енгізу, ISO 9001:2008 халықаралық стандартының талаптарына сәйкес сапа менеджменті жүйесін (СМЖ) әзірлеу және енгізу бойынша келесі жұмыстар атқарылды:
2011 жылы 7-9 қарашада «Русский Регистр» «Ассоциация по сертификации» менеджменті жүйесіне сәйкес растау жөніндегі органның қызметкері аудит, Астан қ. ӨҒӨССЗ сапа менджменті жүйесін ИСО 9001:2008 ХС талаптарына сәйкес келуіне тексеру жүргізді.
2011 жылы 14 қарашада «Русский Регистр» «Ассоциация по сертификации» менеджменті жүйесіне сәйкес растау жөніндегі орган және «IQ Net» сертификаттау жөніндегі халықаралық ұйым сот сараптамасы жүргізуге, сот-сараптамалық зерттеу әдістемелерін әзірлеуге, байқаудан өткізуге және енгізуге қатысты ИСО 9001:2008 ХС талаптарына сәйкес келетін 14.11.2011 ж. №11.0908.026 сертификаты берілді.
Астан қ. ӨҒӨССЗ-нің 63 сарапшысы «ISO 9001:2008 халықаралық стандартына сәйкес сапа менеджменті жүйесі менеджері» сертификаты берілді. 
«ISO 9001:2008 халықаралық стандартына сәйкес сапа менеджменті жүйесі менеджері» сертификатын алған Астан қ. ӨҒӨССЗ-нің 63 сарапшысы «Сынақ және калибрлік зертханалардың құзыретіне қатысты жалпы талаптар» ISO/IEC 17025:2005 халықаралық стандартын зерделеу бойынша теориялық даярлықтан өтті (қызметкерлер оқу бойынша тиісті сертификат алды).
Даярлықтан сәтті өткен Астана қ. ӨҒӨССЗ-нің 19 сарапшысы
«Сапа менеджменті жүйесінің ішкі аудиторлары» сертификаттары берілді.
 
Міндет 4.1.2.
Бағалау қызметi саласында мемлекеттiк бақылау тетіктерінің тиімділігін арттыру және әкiмшiлiк қысымды төмендету
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері
Ақпарат көзі
Өлшем бірлігі
Есептік кезең 
 
 
 
 
2011жылғы жоспар  
2011 жылдың фактісі  
 
1
2
3
4
5
 
Жеке кәсіпкерліктің адал субъектілеріне қатысты жоспарлы тексерулерді қысқарту.
Әділет министрлігінің есептік деректері
Саны
392
274
 
 
 
5-стратегиялық бағыт. Зияткерлік меншікті қорғауды қамтамасыз ету бойынша қызметті халықаралық нормаларға сәйкес келтіру
5.1-мақсат. Зияткерлік меншікті дамыту үшін Қазақстанда қолайлы жағдай қалыптастыру. 
Осы мақсатқа қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламаның коды – 007
 
Нысанды индикатор, міндеттер мен тікелей нәтиже көрсеткіштердің қол жеткізудің соңғы мерзімі (кезеңі) көрсетілген атауы 
Ақпарат көзі
Өлшем бірлігі
Есептік кезең
Қол жеткізбеу себептері
 
2011жылғы жоспар  
2011 жылдың фактісі  
 
1
2
3
4
5
6
 
Нысанды индикатор
 
1. Берілген қорғау құжаттарының санын арттыру.
Әділет министрлігінің есептік деректері
саны
 
6416
8407
 
 
 
5.1.1-міндет.
Пайдаланушылардың зияткерлік меншік құқықтарын сақтауын қамтамасыз ету
 
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері
Ақпарат көзі
Өлшем бірлігі
Есептік кезең 
Қол жетпеу себептері
 
2011жылғы жоспар  
2011 жылдың фактісі  
 
 
1
2
3
4
5
6
 
Мемлекеттік тіркеу куәлігін берумен пайдаланушылар мен ұжымдық негізде ұйымдар, мүліктік құқықтарды басқарушылар арасында жасалған тіркелген лицензиялық шарттар санын көбейту.
Әділет министрлігінің есептік деректері
саны
 
40
     679
 
 
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
 
Есепті кезең 
Қол жетпеу себептері 
 
2011 жылдың жоспары
2011 жылдың фактісі  
 
 
1
2
3
 
1. Авторлық құқық объектілерін пайдаланушылармен құқықтық түсіндіру жұмыстарын жандандыру.
 
2011 жылдың 20 қаңтарында Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Зияткерлік меншік құқығы комитеті (бұдан әрі – Комитет) авторлық құқықтарды бұзу және контрафактілі өнімдерді тарату үшін жауапкершілікті күшейту мәселелері жөніндегі «дөңгелек үстел» өткізді.
«Doing Business» Дүниежүзілік банктің және ДЭФ ЖБҚИ рейтингінде Қазақстан Республикасының көрсеткішін жақсарту бойынша іс-шаралар шеңберінде 24 ақпанда Комитет жазушылар, сәулетшілер, композиторлар, мүсіншілер шығармашылық одақтарының өкілдерімен авторлық құқық мәселелері жөніндегі кездесу өтті.
2011 жылдың наурыз айының 16 мен 18 аралығында Алматы қаласында «Ұлттық зияткерлік меншік институты» Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны филиалының Оқу орталығы «Өнеркәсіптік меншік объектілерін құқықтық қорғау және пайдалану» атты тақырыбында оқу семинары өткізді.
30-31 наурызда Астана қаласында екі күндік «Авторлық және сабақтас құқықтарды ұжымдық басқару» тақырыбында халықаралық семинар өтті.
11 ақпанда ақпарат агенттілеріне Комитеттің бас сарапшысы Ұ.Е. Нұрымовтың «Органы юстиции на страже прав авторов» атты мақаласы жіберілді.
22 сәуірінде Астана қаласында «Шабыт» шығармашылық сарайында жыл сайынғы «Шапағат-2011» өнертапқыштық саласындағы жетістіктердің VIII Республикалық байқауының жеңімпаздарын марапаттау салтанаты өтті.
 28 сәуірде Комитет авторлық құқықтарын қорғау мәселелері бойынша «дөңгелек үстел» өткізді.
29 сәуірде Комитет ГУ «Қазақстан Республикасының заңнама институты» ММ және Қазақстанның Интернет Ассоциацясымен бірігіп «Интернет желісінде зияткерлік меншік құқықтарын қамтамасыз ету» тақырыбында «дөңгелек үстел» өткізді.
17 мамырда Алматы қаласында Комитет, «Майкрософт Казахстан» ЖШС және «Қазақстанның Интернет Ассоциациясы» ЗТБ бірлесіп               ЖОО-ның, авторлық қоғамдардың, заң компанияларының, ұлттық телекомпаниялардың заң департаменттерінің, IT-компаниялардың өкілдері қатысуымен «Ақпараттық ортада авторлық құқықты қорғау» тақырыбында «дөңгелек үстел» өткізді.
2011 жылғы 25, 26, 27 мамырда Алматы қаласында «ҰЗМИ» РМҚК филиалының Оқу орталығы «Зияткерлік меншікті құқықтық қорғау, сақтау және пайдалану» атты тақырыбында оқу семинарын өткізді.
2011 жылғы 16 маусымда Шымкент қаласында «Өнеркәсіптік меншік объектілерін құқықтық қорғаудың өзекті мәселелері» атты тақырыпта аймақтық семинар өткізді.                      
27 маусымда сәулетшілер мен дизайнерлер одақтарының өкілдерімен қатысуымен сәулетшілердің құқықтары мәселелері жөнінде «дөңгелек үстел» өтті.
Комитеттің қызметкерлерімен Қазақ радиосында «Право знать», «Білу құқығыңыз» деген бағдарламаларында мемлекеттік және орыс тілдерінде қатысты.
2011 жылдың тамыз айының 24 мен 25 аралығында Алматы қаласында «ҰЗМИ» РМҚК филиалының Оқу орталығы Еуразиялық патент ведомствосы (ЕАПВ) өкілдерінің қатысуымен «Еуразиялық патент жүйесі. Еуразиялық өтінімдерді электронды түрде тапсыру» атты тақырыбында оқу семинарын өткізді.
25 тамызда Астана қаласында Комитет Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20-жылдығына арналған «Авторлық құқықтың көкейкесті мәселелері» тақырыбында семинар өткізді. 
Комитет 2011 жылғы 30 қыркүйекте Астана қаласында «Өнеркәсіптік меншік объектілеріне құқықтарды Кеден одағы және бірыңғай экономикалық кеңістік аясында қорғау мәселелері» тақырыбында республикалық семинар өткізді.
2011 жылғы 28 қазанда Астана қаласында Дүниежүзілік экономикалық форумның Жаһандық бәсекелестікке қабілетті индексінің «Зияткерлік меншікті қорғау» көрсеткішін көтеру мақсатында Әділет министрінің орынбасары Ә. Аманбаевтің төрағалық етуімен Экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі, Ішкі істер министрлігінің Криминалдық полиция комитеті, Астана қаласының прокуратурасы, Астана қаласының әкімдігі, Облыстардың, Алматы және Астан қалаларының әділет департаменттері, Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Ұлттық талдау орталығы, «Атамекен» одағы» Қазақстанның Ұлттық экономикалық палатасы, қоғамдық ұйымдар, оқу орындары, шығармашылық одақтар, мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқару ұйымдары және т.б. өкілдерінің қатысуымен авторлық құқықты қорғау мәселелерін талдау бойынша бейне конференция өтті.  
Сонымен қатар, «Заң» және «Юридическая газета» газеттерінде «Пользователям авторского права на заметку», «Авторлық құқық тұтынушыларының назарына» атты мақалалары жарияланды.
24 ақпанда Комитет төрайымының орынбасары Ш.Т. Әбдіреева «Астана» журналына белгіленбеген жерде дыбыстау-, дыбыстау бейнелеу өнімдерін және ЭЕМ-ға арналған бағдарламаларды заңсыз сату мәселесі бойынша сұхбат берді.
27 шілдеде зияткерлік меншік саласында құқықтық түсіндіру жұмыстар шеңберінде авторлық және сабақтас құқықтар саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру басқармасының сарапшысы Г.М. Кубенов СТВ телеарнасына «Қарақшылықпен күрес» тақырыбында кешкі жаңалықтар блогында көрсетілген сұхбат берді. 
Комитет төрағасының орынбасары Л.С. Стамбекова шілде айында дано «Заң газеті» газетіне зияткерлік меншік құқықтарын қорғау мәселелері бойынша сұхбат берді.              
«Хабар» агенттігі» АҚ телеканалының эфирінде авторлық құқық мәселелері жөнінде бейне ролик көрсетілді. 
Аумақтық әділет органдары 2011 жылы 1478 семинар, 1042 «дөңгелек үстел» өткізді, радио мен теледидарда 644 сөз сөйлеу ұйымдастырды, баспа басылымдарында 735 мақала жариялады, әртүрлі ұйымдар мен оқу орындарында 6737 дәріс оқыды.
 
 
2. Қоғамдық бірлестіктермен өзара іс-қимылды нығайту.
 
30-31 наурызда Астана қаласында екі күндік «Авторлық және сабақтас құқықтарды ұжымдық басқару» тақырыбында халықаралық семинар өтті.
Халықаралық семинарды Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымы Комитетпен бірігіп, Авторлар мен композиторлар қоғамдарының халықаралық конфедерациясының және Қайта шығару жөніндегі ұйымдардың халықаралық федерациясының ынтымақтасуымен, «Абырой» авторлық қоғамы» және «Қазақстан орындаушыларының құқықтарын басқару қоғамы» Республикалық қоғамдық бірлестіктерінің және «Ұлттық репрографиялық құқықтар жөніндегі қоғамы» қоғамдық бірлестігінің қолдауымен ұйымдастырды.
31 мамырда Астана қаласында Дүниежүзілік экономикалық форумның Жаһандық бәсекелестікке қабілеттілік индексінің «2011 жылғы Зияткерлік меншікті қорғау» көрсеткішін жақсарту бойынша Комитеттің іс-шаралар жоспарын орындау үшін құқықтарды ұжымдық басқару мәселесі бойынша бейне конференция өтті.   Бейнеконференцияға «Қазақстан авторлар қоғамы», «Қазақстандық орындаушылардың құқықтарын басқару ұйымы», «Абырой» авторлық қоғам» сияқты республикалық қоғамдық бірлестіктер қатысты. 
27 маусымда сәулетшілер мен дизайнерлер одақтарының өкілдерімен қатысуымен сәулетшілердің құқықтары мәселелері жөнінде «дөңгелек үстел» өтті. Осы «дөңгелек үстел» 2011 жылғы 24 ақпанда жазушылар, сәулетшілер мен суретшілер одақтарының қатысуымен авторлық құқық мәселелері жөнінде өткен кездесу нәтижесі бойынша жоспарланған болатын.   
 «Дөңгелек үстел» жұмысының барысында сәулет өнері туындыларына құқықтарды тіркеу, авторлық шарт жасасқан кезде туындайтын авторлар мен құқық иеленушілердің проблемалары, туындыларды шартсыз пайдалану кезінде авторлардың құқықтарын бұзу мәселелері қаралды.
2011 жылғы 28 қазанда Астана қаласында Дүниежүзілік экономикалық форумның Жаһандық бәсекелестікке қабілетті индексінің «Зияткерлік меншікті қорғау» көрсеткішін көтеру мақсатында Әділет министрінің орынбасары Ә. Аманбаевтің төрағалық етуімен Экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі, Ішкі істер министрлігінің Криминалдық полиция комитеті, Астана қаласының прокуратурасы, Астана қаласының әкімдігі, Облыстардың, Алматы және Астан қалаларының әділет департаменттері, Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Ұлттық талдау орталығы, «Атамекен» одағы» Қазақстанның Ұлттық экономикалық палатасы, қоғамдық ұйымдар, оқу орындары, шығармашылық одақтар, мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқару ұйымдары және т.б. өкілдерінің қатысуымен авторлық құқықты қорғау мәселелерін талдау бойынша бейне конференция өтті.  
 
 
3. Уәкілетті органның сайтында арнайы айдар құру.
 
«Мемлекеттік бақылау» және «Рұқсатнама құжаттары» айдарлары Комитеттің сайтында құрылды
 
 
5.1.2-міндет.
Өнеркәсіптік меншік объектілеріне өтініш беру рәсімдерін оңайлату
 
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері
Ақпарат көзі
Өлшем бірлігі
Есептік кезең 
Қол жетпеу себептері
 
2011жылғы жоспар  
2011 жылдың фактісі  
 
 
1
2
3
4
5
6
 
1. Берілген өтінімдердің жалпы санынан электрондық нысанда берілген қорғау құжаттарын беруге өтінім үлесі.
Әділет министрлігінің есептік деректері
саны
3
4
 
 
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
 
Есепті кезең 
Қол жетпеу себептері 
 
2011 жылдың жоспары
2011 жылдың фактісі  
 
 
1
2
3
 
1. Қазақстан Республикасының Патенттік құқық туралы шартқа қосылуы бойынша мемлекетшілік рәсімдер өткізу.
 
     Орындау мерзімі 2012 жыл
2011 ж 2 мамырда   «Патенттік құқық туралы шартты ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойылды
 
 
2 Қазақстан Республикасының Тауар таңбалары жөніндегі Сингапур шартына қосылуы бойынша мемлекетшілік рәсімдер өткізу.
 
Орындау мерзімі 2013 жыл
«Тауар таңбалары жөніндегі Сингапур шартын ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңының жобасы Сенатта қаралуда
 
 
5.1.3-міндет.
Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау саласында мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін арттыру
 
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері
Ақпарат көзі
Өлшем бірлігі
Есептік кезең 
Қол жетпеу себептері
 
2011жылғы жоспар  
2011 жылдың фактісі  
 
 
1
2
3
4
5
6
 
1. ЖБҚИ рейтингінде «Зияткерлік меншікті қорғау» индикаторы бойынша позиция.
ДЭФ есебі
орын
90
116
Көсетілген ретингтер мақсатты топтардың сауалы негізінде ғана құралатындықтан және сол немесе өзге мәселе бойынша нақты жай-күйді білмегендіктен шінара объективті емес. Сонымен қоса, рейтингтің төмендеуі зерттеуге қатысатын елдердің санының артуына да байланысты болуы мүмкін (2008 жылы 134 ел , 2009 жылы -133, 2010 жылы-139 ел қатысқан). Бұдан басқа,есептік жылдың бірінші жарты жылдығында көбінесе өзі.жүргізген іс-шаралар бойынша есептеледі, алайда ел көрсеткіштерін жақсарту жөніде Министрлік жұмысы жыл бойына жүргізіледі.\
Дүниежүзілік экономикалық форумның әдістемесіне сәйкес жаһандық қабілеттілік индексі бизнес құрылымдардың басшылары ұсынған респонденттердің жауаптары есебінен құрылады.
Бірақ заңнаманы жетілдіру, құқықтық насихат, тексерулер жүргізу жөніндегі жүргізілген іс шараларға қарамастан Дүниежүзілік экономикалық форумның БЖҚИ  көрсеткіші төмендеді.
 Сонымен бірге Қазақстан Республикасы биылғы жылы зияткерлік меншік құқықтарын барабар қамтамасыз етпейтін елдер туралы ақпаратты көздейтін «Special 301 Report» тізіміне енгізілмегенін атап өткен жөн.
Зияткерлік меншік құқықтары саласындағы заңнаманы сақтау жөніндегі тексеру шараларына байланысты елімізде бағдарламалық қамтамасыз етуге «қарақшылық» деңгейі    2 % (с 78 до 76%) төмендеді.. Қол жеткен оң нәтижелер туралы ақпаратты ресми түрде Бағдарламалық қамтамасыз етуді өндірушілер ассоциациясының (BSA) өкілдері 2011 жылғы 12 мамырда жариялады.
 
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
Есептік кезең 
Қол жетпеу себептері 
2011жылғы жоспар  
2011 жылдың жарты жылдығы бойынша факті
1
2
3
1. Халықаралық рейтингтерінде Қазақстан Республикасының позицияларын жақсарту бойынша кешенді жоспарды әзірлеу.
Осы бағыттағы жұмысты жетілдіру көрсетілген рейтингтерде позицияларды жақсарту жөнінде одан әрі шараларды анықтау мақсатында Әділет министрлігі 2010 жылғы 27 қазанда Қазақстан Республикасының 2011 жылғы ЖБҚИ және «Doing Business» рейтингтерінде позицияларды жақсарту жөнінде     іс-шаралар жоспарын бекітті.
Бірінші жарты жылдықтағы ЖБҚИ және «Doing Business» рейтингтерінде позицияларды жақсарту жөнінде Министрліктің жұмыс нәтижелері бойынша 2011 жылғы 18 шілдеде ЖБҚИ және «Doing Business» рейтингтерінде позицияларды жақсарту жөнінде 2011 жылғы 2 –жарты жылдығына арналған іс-шаралар жоспарын бекітті.
 Бұдан басқа, ай сайынғы негізде Министрліктің Жауапты хатшысының басшылығымен мүдделі бөлімшелердің ЖБҚИ және «Doing Business» рейтингтері индикаторларын орындау жөніндеесептері, оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар дайындаумен, тыңдалады.
 
 
6-стратегиялық бағыт. Әділет органдары ұсынатын мемлекеттік қызметтердің сапасын, азаматтардың құқықтық мәдениетін арттыру және білікті заң көмегіне қолжетімділікті қамтамасыз ету
6.1-мақсат. Әділет органдары көрсететін мемлекеттік қызмет сапасын арттыру
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды – 001
 
Нысаналы индикатордың, міндеттің және тікелей нәтижелер көрсеткіштерінің атаулары жетістіктің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсетумен бірге
Ақпарат көзі
Өлш. бірл.
Есептік кезең
Қол жетпеудің себептері
2011 жылдың жоспары
 2011 жылдың фактісі
1
2
3
4
5
6
Нысаналы индикатор
 
1. Әділет органдары көрсететін қызмет сапасына тұтынушылардың қанағаттануы.
Әлеуметтік сауалнама
%
72
72,2
 
6.1.1-міндет.
Әділет органдарының мемлекеттік қызметтер көрсету процесін оңтайландыру, олардың ашықтығы мен қол жетімділігін қамтамасыз ету
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері
Ақпарат көзі
Өлш. бірл.
Есептік кезең
Қол жетпеудің себептері
2011 жылдың жоспары
2011 жылдың фактісі
1
2
3
4
5
6
1. Әділет органдарының жалпы қызмет санынан әділет органдары электрондық форматта көрсететін қызметтер үлесі.
Әділет министрлігінің есептік деректері (қызметтерді  жалпы санына (қағаз түрінде және электронды форматта) электронды форматта көрсетілген қызметтердің %)
%
17
72,2
 
2. Әділет органдары көрсететін 39 қызметтен электрондық форматқа ауыстырылған әділет органдарының қызметтер үлесі.
Әділет министрлігінің есептік деректері
%
56,4
58,9
 
3. Шағын кәсіпкерлік субъектісі мәртебесі бар заңды тұлғалардың дайын құжаттарын беру мерзімдерін қысқарту.
Әділет министрлігінің есептік деректері
Жұмыс күндері
5
5
«Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына сәйкес, өз қызметін үлгілік жарғы негізінде жүзеге асыратын заңды тұлғаның мемлекеттік (есептік) тіркеу туралы куәлігін, салық төлеуші куәлігін беру, сондай-ақ жарғысын (ережесін) не мемлекеттік тіркеу туралы өтінішін қайтарып беру олардың филиалдары мен өкілдіктеріне - қажетті құжаттары қоса тіркеліп, өтініш берілген күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей бір мезгілде жүргізілуге тиіс.
 
4. Бизнесті тіркеумен байланысты операциялық шығындарды (рұқсаттарды, лицензияларды, сертификаттарды, аккредитацияларды алумен, кеңестерді алумен) 2011 жылмен салыстыру бойынша уақыт пен шығынды қоса отырып, 2011 жылға қарай 30% және 2015 жылға қарай тағы да 30% төмендету.
Әділет министрлігінің есептік деректері
%
-
Орындау мерзімі – 2013 жыл
2011 жылғы 7 желтоқсанда «Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын Қазақстан Республикасы Парламентінің қарауына енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы қабылданды. Заңның жобасында:
·   Акционерлік қоғамдарды қоспағанда, жеке кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік тіркеу және қайта тіркеудің мерзімдерін 1 күнге дейін қысқарту;
·   Тіркеу кезінде акционерлік қоғамдарды қоспағанда коммерциялық ұйымдардың жарғыларын әділет органдарын ұсынуды алып тастау;
·   Заңды тұлғаны, филиалды және өкілдікті мемлекеттік тіркеу туралы қағаз куәлікті электрондық анықтамамен алмастыру;
·   Барлық шаруашылық серіктестіктердің құрылтай құжаттарын (жарғы мен құрылтай шарты) міндетті нотариалды куәландыру туралы талапты алып тастау, заңды тұлғаның, филиалдың және өкілдіктің орналасқан жерін растатйын құжатты ұсынуды алып тастау ұсынылады.  
 
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
Есептік кезең
Қол жетпеудің себептері
                   2011 жылдың жоспары
                                       2011 жылдың фактісі
1
2
3
1. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды электронды тіркеуді енгізуді көздейтін Заң жобасын әзірлеу.
Орындау мерзімі – 2012 жыл.
 
2. Мiндеттi мемлекеттiк тiркеуге жатпайтын жылжымалы мүлiк кепiлiнiң тiзiлiмiн жүргізу бойынша бірыңғай республикалық ақпараттық жүйе құру.
Бүгінгі күні «Жылжымайтын мүлік орталықтары» РГҚК-да міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілінің тізілімін жүргізу бойынша локалды ақпараттық жүйелер бар. Аталған жүйелер негізінде тізілімді жүргізуге, жылжымалы мүлік кепілі жөнінде ақпарат беруге, жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы куәліктің дубликатын беруге арналған.Аудандық филиалдар автономды түрде жұмыс істейді, облыс орталықтарында орнатылған жүйелер аудандық базалармен байланыспаған, тиісінше аудан ақпаратымен толықтырылмайды. Бірыңғай республикалық деректер қорын құру және «Жылжымайтын мүлік тізілімі» Мемлекеттік деректер қоры» (бұдан әрі - ЖМТ МДҚ) ақпараттық жүйесінде қызметті электрондық форматқа ауыстыру мақсатында жылжымалы мүлік кепілінің тізілімін жүргізу бойынша кіші жүйені құру жоспарлануда. Қазіргі уақытта Ақпараттандыру және ақпараттық ресурстарды қорғау басқармасы жылжымалы мүлікті тіркеудіңкіші жүйесін құруды көздейтін ЖМТ МДҚ бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу жөніндегі техникалық спецификацияны әзірлеуде. 2012 жылы ЖМТ МДҚ сүйемелдеу бойынша жұмыстар шеңберінде аталған кіші жүйені құру бойынша жұмыстар қарастырылады.    
 
3. «Филиалдар мен өкілдіктерді мемлекеттік тіркеу және есептік тіркеу туралы» Заңға түзетулер енгізу.
Әкімшілік кедергілерді азайту мақсатында а.ж. ақпанда «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуді және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеуді оңайлату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы қабылданды, оның тұжырымдамасы 2011 жылғы 11 сәуірде заң жобалау қызметі бойынша ВАК отырысында мақұлданды.
Заң жобасында заңды тұлғалардың құрлтай құжаттарын тіркеу, қайта тіркеу, түзетулер енгізу мерзімдерін қысқарту ұсынылады, орта және ірі кәсіпкерлік субъектілері үшін үлгілік жарғы негізінде үш жұмыс күнінен бір жұмыс күніне дейін, үлгілік болып табылмайтын жарғы негізінде жеті жұмыс күнінен үш жұмыс күніне дейін.
2011 жылғы 7 желтоқсанда «Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын Қазақстан Республикасы Парламентінің қарауына енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы қабылданды. 
 
3. «АХАЖ» тіркеу пункті бағдарламасын пысықтау.
1. Аналары ҚР азаматы-баланың әкесімен некеде тұрмаған шетелдік болып табылатын балаларға, әкелікті анықтағаннан кейін ЖСН беру бойынша мәліметтерді АЖ-ға (-дан) алу-беру қызметі пысықталды;
2. АХАЖ АЖ қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету РМҚ -ға туылу және қайтыс болу бойынша өзгертілген мәліметтерді беру бизнес процесін автоматтандыру бөлігінде пысықталды;
3. АХАЖ АЖ-да 7 оқиға бойынша актілік жазбаларды кеңейтілген іздеу функционалы әзірленді;
4. «АХАЖ АЖ мен ХҚКО АЖ бірігуі» қызметі іске асырылды;
5. «Туылу» және «Қайтыс болу» оқиғасы бойынша АХАЖ АЖ-ғы АР АЖ анықтамалықтарын қолдану» қызметі пысықталды;
6. АХАЖ АЖ-дан ҚР СА-ға 4 оқиға бойынша актілік жазбаларды тіркеу, жою және қайта қалпына келтіру бойынша мәліметтерді ұсыну бойынша қызмет іске асырылды (Туылу, Неке жасасу, Некені бұзу, Қайтыс болу);
7. «ҚР ЭҰП арқылы туылуды тіркеуге электрондық өтініш беру» қызметі іске асырылды;
8. «ҚР ЭҰП арқылы некенің бұзылуын тіркеуге электрондық өтініш беру» қызметі іске асырылды;
9. Республика бойынша мұрағаттан АЖ қарау және басып шыағару кезінде АХАЖ бөлімдерінің қызметкерлері іс-әрекеттерінің мониторнигі үшін электронды журнал әзірленді;
10. АХАЖ АЖ мен ЗТМҚ ЕӘҚМ-нің «баланың туылуына жәрдемақы тағайындау» қызметі бойынша бірігуі бойынша қызмет іске асырылды;
11. АХАЖ АЖ-ның ҚР БП -мен бірігуі бойынша қызметтің іске асырылуы;
12.   АХАЖ АЖ-ның ҚР ӘМ Порталымен бірігуі;
13. «Өзгертілген жеке тұлға бойынша орнатылатын мәліметтерді АХАЖ АЖ-дан СДН-ға беру» қызметінің іске асырылуы;
14. «Куәландырылған ЭСҚ-мен АХАЖ АЖ-да ескертулермен алмасу» функционалы пысықталды.
 
 
 
6.1.2-міндет.
Кәсіпорындар мен меншікті тіркеу саласында елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
Ақпарат көзі
Өлш. бірл.
Есептік кезең
Қол жетпеудің себептері
2011 жылдың жоспары
2011 жылдың фактісі
1
2
3
4
5
6
1. ЖБҚИ рейтингіндегі «Бизнесті бастау үшін қажетті рәсімдер саны» индикаторы бойынша позиция.
ДЭФ есебі
орын
50
34
 
2. ЖБҚИ рейтингіндегі «Бизнесті бастауға қажет уақыт» индикаторы бойынша позиция.
ДЭФ есебі
орын
65
74
Белгілі бір мәселе бойынша істердің анық ахуалын білмейтін нысаналы топтарға сауал жүргізу негізінде ғана жасалатындықтан, көрсетілген рейтингтер әдетте объективті болмайды. Бұған қоса, рейтингтің төмендеуі зерттеуге қатысатын мемлекеттер санының өсуімен байланысты болуы мүмкін (2008 жылы 134 ел қатысты, 2009 жылы – 133, 2010 жылы - 139). Сондай-ақ, Министрліктің елдің көрсеткіштерін жақсарту бойынша жұмысы жыл бойы жүргізілгенімен, есептер негізінен бірінші жартыжылдықта өтетін іс-шаралар бойынша жасалады. Заңды тұлғаларды ашу рәсімі, атап айтқанда, рәсімдердің мерзімі мен саны, тіркеу құны сияқты бағаланатын өлшемдер заңдар деңгейінде бекітілген, 2011 жылы ұстанымға заңның жобасымен ғана әсер ету мүмкін болмады, себебі Дүниежүзілік Банк пен Дүниежүзілік Экономикалық Форум қол жеткізген жетістікті ғана бағалайды. Бұдан бөлек, индикаторды зерделеу шеңберінде меншік иесі жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеуді жүзеге асыруға дейін өтуге тиіс рәсімдердің толық тізбегі бағаланады. Талдау көрсеткендей, меншікті тіркеу рәсімін бағалау әдіснамасы тіркеуші орган құзыретінің шегінен тыс шығады.      
3. Дүниежүзілік Банктің «Doing Business» рейтингіндегі «Кәсіпорындарды ашу» индикаторы бойынша позиция.
Дүниежүзілік Банк есебі
орын
46
57
4. Дүниежүзілік Банктің «Doing Business» рейтингіндегі «Меншікті тіркеу» индикаторы бойынша позиция.
Дүниежүзілік Банк есебі
орын
27
29
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
Есептік кезең
Қол жетпеудің себептері
2011 жылдың жоспары
2011 жылдың фактісі
1
2
3
Халықаралық рейтингтердегі Қазақстан Республикасының позицияларын жақсарту бойынша кешенді жоспарды әзірлеу.
Осы бағыттағы жұмыстарды жетілдіру және көрсетілген рейтингтердегі ұстанымдарды жақсарту бойынша алдағы шараларды анықтау мақсатында 2010 жылғы 27 қазанда Министр Қазақстан Республикасының ЖБҚИ және «Doing Business» рейтингтеріндегі ұстанымдарын жақсарту бойынша 2011 жылға арналған іс-шаралар жоспарын бекітті.
 Министрліктің ЖБҚИ және «Doing Business» рейтингтеріндегі Қазақстанның ұстанымдарын жақсарту жөніндегі бірінші жартыжылдықтағы жұмысының нәтижелері бойынша 2011 жылғы 18 шілдеде Қазақстан Республикасының ЖБҚИ және «Doing Business» рейтингтеріндегі ұстанымдарын жақсарту бойынша 2011 жылдың 2-ші жартыжылдығына арналған іс-шаралар жоспары бекітілді.
Бұдан басқа, ай сайынғы негізде Министрлік Жауапты хатшысының басшылығымен мүдделі бөлімшелердің ЖБҚИ және «Doing Business» рейтингтерінің индикаторларын орындау бойынша жұмысы туралы есептері тыңдалады. 
 
 
6.2-мақсат. Азаматтардың білікті заң көмегін алу құқықтарын іске асыруды қамтамасыз ету
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды – 005
 
Нысаналы индикатордың, міндеттің және тікелей нәтижелер көрсеткіштерінің атаулары жетістіктің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсетумен бірге
Ақпарат көзі
Өлш. бірл.
Есептік кезең
Қол жетпеудің себептері
2011 жылдың жоспары
2011 жылдың фактісі
1
2
3
4
5
6
Нысаналы индикатор
 
1. Тұтынушылардың адвокаттар көрсететін қызметтер сапасына қанағаттануы.
Әлеуметтік сауал
%
45
61,35
Жүргізілген әлеуметтік сауал нәтижелеріне сәйкес, тұтынушылардың 61,35% адвокаттық қызмет көрсетудің сапасынмен қанағаттанды.
 
2. Тұтынушылардың нотариустар көрсететін қызметтер сапасына қанағаттануы.
Әлеуметтік сауал
%
47
47
Бұдан басқа, жүргізілген әлеуметтік сауал нәтижелеріне сәйкес, нотариалдық қызметтерді өтеу тарифтерін төмендету бойынша ұсыныстар келіп түсті – 45 %, облыстар қалаларындағы мемлекеттік және жеке нотаиустардың санын арттыру мәселесі бойынша – 33%, нотариустардың кәсіби этикасының деңгейін көтеру жөніндегі іс-шараларды жандандыру бойынша – 13%, Халыққа қызмет көрсету орталықтарында нотариалдық кеңселер ашу мәселесі бойынша – 4%. 
 
6.2.1-міндет.
Мүліктік жағдайына қарамастан білікті заң көмегін беру механизмдерін жетілдіру есебінен білікті заң көмегіне нақты қолжетімділігі қамтамасыз ету
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
Ақпарат көзі
Өлш. бірл.
Есептік кезең
Қол жетпеудің себептері
2011 жылдың жоспары
2011 жылдың фактісі
1
2
3
4
5
6
1. Елдің барлық аумағын адвокаттық және нотариалдық қызметпен барлық жерде қамту.
Әділет министрлігінің есептік деректері
 
 
 
 
(адвокаттік қызметтермен)
%
100
100
 
(нотариалдық қызметтермен)
%
100
100
 
 
2. Соттардағы нотариустардың кінәсі бойынша қанағаттандырылған нотариустардың іс-қимылдарына шағымдану туралы талаптар саны.
Әділет министрлігінің есептік деректері
бірл.
52
48
Соттар 144 талап арызды қанағаттандырды, олардың ішінде нотариус кінәсінен – 48, бұл жоспарланған көрсеткіш деңгейінен аспайды.
 
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
Есептік кезең
Қол жетпеудің себептері
2011 жылдың жоспары
2011 жылдың фактісі
1
2
3
1. Кәсіби заңгерлер мен адвокаттардың жоғары білікті қызметтері нарығын құру.
Орындау мерзімі – 2015 жыл.
 
2. Қазақстан Республикасы азаматтарының білікті заң көмегін алу тетіктерін жетілдіру бойынша кешенді жоспар әзірлеу.
Орындау мерзімі – 2012 жыл.
 
3. «Халыққа білікті заң көмегін ұсыну жүйесін жетілдіру мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу.
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халыққа білікті заң көмегін көрсету жүйесін жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасын әзірлеу Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 28 қазандағы № 1214 қаулысымен Үкіметтің 2011 жылға арналған заң жобалау жұмыстары жоспарынан алынып тасталды.  
 
4. «Тегін білікті заң көмегін көрсету туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу.
Орындау мерзімі – 2013 жыл.
 
5. «Қылмыстық, азаматтық және әкімшілік процестерде адвокаттардың рөлін арттыру мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу.
Орындау мерзімі – 2015 жыл.
 
6. Бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйені (БНАЖ) енгізу.
Орындау мерзімі – 2012 жыл.
 
 
6.3-мақсат. Халықтың құқықтық мәдениетін арттыру
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды – 009
 
Нысаналы индикатор (жетістіктің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсету)
Ақпарат көзі
Өлшем бірлігі
Есептік кезең
Қол жетпеудің себептері
2011 жылдың жоспары
2011 жылдың фактісі
1
2
3
4
5
6
Нысаналы индикатор
 
1. Қазақстандық азаматтардың құқықтық сауаттылығы деңгейін көтеру.
Әлеуметтік сауал
%
20
22,9
 
6.3.1- міндет 
Халықтың құқықтық мәдениетін арттыру шеңберінде құқықтық түсіндіру жұмысын жетілдіру
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері
Ақпарат көзі
Өлшем бірлігі
Есептік кезең
Қол жетпеудің себептері
Жоспар
 
2011 жылдың фактісі
1
2
3
4
5
6
1. Әділет органдары өткізетін құқықтық түсіндіру жұмысының сапасын оң бағалаған мемлекеттік қызметшілер ішінен респонденттер үлесі.
Әлеуметтік сауал
%
20
26,7
 
2. Әділет органдары өткізетін құқықтық түсіндіру жұмысының сапасын оң бағалаған білім алушылар (мектеп оқушылары, студенттер) ішінен респонденттер үлесі.
Әлеуметтік сауал
%
20
20,3
 
3. ділет органдары өткізетін құқықтық түсіндіру жұмысының сапасын оң бағалаған ауыл тұрғындары ішінен респонденттер үлесі.
Әлеуметтік сауал
%
20
21,7
 
4. Әділет министрлігі ҮЕҰ бірлесіп, іске асырылатын әлеуметтік маңызы бар жобалардың жыл сайынғы саны
Әдiлет министрлiгiнiң есеп-тiк деректерi
саны
4
4
 
5. ҮЕҰ-мен және бизнес-сектормен бірлесіп іске асырылған әлеуметтік маңызы бар жобалардың үлесі (іске асырылған әлеуметтік маңызы бар жобалардың жалпы санынан)
Әдiлет министрлiгiнiң есеп-тiк деректерi
%
100
100
 
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
Есептік кезең
Қол жетпеудің себептері
2011 жыл жоспары
2011 жылдың фактісі
1
2
3
1. Азаматтық қоғам институттарын тұрақты дамыту үшін қажетті құқықтық базаны қалыптастыру.
Қазақстан Республикасының Заң шығару институты азаматтық қоғам институттарын дамыту мәселелерін реттейтін нормативтік құқықтық базаға талдау жүргізді, нәтижесінде азаматтық қоғам институттарын дамыту үшін қажетті құқықтық база бүгінде толықтай қалыптасқаны анықталды. Бұл ретте жүргізілген жұмыс барысында Қазақстанда азаматтық қоғамды қалыптастыратын ұйымдар мен қозғалыстардың тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшін олардың ресурстық қамтамасыз етілу деңгейін, олардың азаматтық белсенділігін, азаматтарға қажеттілігін арттыру қажет.
Сонымен бірге, Әділет министрлігі жанынан құрылған Үкіметтік емес ұйымдармен ынтымақтастық және өзара іс-қимыл жөніндегі кеңес құрылды, онда азаматтық қоғамды дамытудың проблемалық мәселелері талқыланады.
Сонымен қатар, Әділет министрлігі азаматтық қоғам институттары қызметі мәселелерін реттейтін нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру бойынша жұмыстарды одан әрі жалғастырады.
 
2. Қазақстан азаматтарының құқықтық мәдениетін арттыру, соның ішінде құқықтық насихатты кеңейту және заңгерлік білім сапасын арттыру арқылы кешенді жоспар әзірлеу
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтық мәдениеті деңгейін арттыру жөніндегі 2012-2014 жылдарға арналған Кешенді Іс-шаралар жоспары қабылданды.
 
3. Мемлекеттік қызметшілердің құқықтық деңгейі мен құқықтық біліміне қажеттілікті белгілеу бойынша БАҚ-да жариялаумен сауалнама өткізу.
Министрлікпен ағымдағы жылдың қазан-қараша айларында мемлекеттiк қызметшiлер, оқушылар (мектеп оқушысы, студенттер), ауыл тұрғындарының құқықтық мәдениет деңгейін белгілеу жөнінде социологиялық сұрау және сауал-сұрақ жүргiзуi өткiзiлді, нәтижелерi бойынша азаматтардың құқықтық сауаттылық деңгейінiң орташа өлшемдi көрсеткiшi 22, 9% құрайды (206 респонденттер).
 Респонденттердi сұрау барысында келесi әлеуметтiк топтарға бөлiнiп орналасты:
- мемлекеттiк қызметкерлердің құқықтық сауаттылық деңгейiн 26, 7% құрады (80 респонденттер);
- оқушылардың құқықтық сауаттылық деңгейiн 20, 3% құрады (61 респондент);
- ауылшаруашылық тұрғындарының құқықтық сауаттылық деңгейін
21, 7% құрады (65 респонденттер).
Респонденттердің пiкiрi бойынша, бүгiнгі күні азаматтардың құқықтық мәдениет деңгейлерi жөнінде мәселеге сын көзiмен қарады. Сонымен, мемлекетіміздің азаматтарының құқықтық мәдениет деңгейін 27,8% немесе 250 респонденттер төмен бағалады, 18,7% (168 респонденттер) – орта және тек қана 11, 3% (102 респонденттер) жоғары бағалады. Сонымен бiрге, 42, 2% немесе 380 респонденттер осы сұраққа жауап беруге қиналды.
Қолданыстағы заңдарға қызығатын және оның өзгерiстерiне қадағалайтындар 22, 9%, олардың iшiнен 26, 7% мемлекеттiк қызметшiлер, 20, 3% ауыл тұрғындары және 21, 7% оқушы.
 Сонымен бiрге, респонденттермен азаматтардың құқықтық мәдениеті төмендігінің себептерi туралы келесi жорамалдар айтылып шықты:
1 ) жазасыздық - (66, 2%) 155 респонденттер атап өттi;
2 ) билік өкiлдерiмен заңдардың сақталмауы - (52, 9%) 124 респонденттер атап өттi;
3 ) білімсіздік - (25, 2%) 59 респонденттер атап өттi;
4 ) мәлiметтiң тапшылығы - (23, 9%) 56 респонденттер атап өттi;
5 ) барлығына бәрiбiрiн - (15, 8%) 37 респонденттер атап өттi.
Мәдениетті жоғарылату үшiн не керек жөнінде сұрау барысында келесі жауаптар алынды:
• заңның қатал орындалуы - (64, 6%) 582 респондент;
• «бiлмеймiн - (24% ) 216 респонденттер;
• адалдық - (17, 4%) 157 респонденттер;
• мәлiметтiң ашықтығы - (17% ) 153 респондент;
• «мемлекеттiк қызметшiнiң еңбек ақысының көбейуі - (10, 2%) 92 респондент;
• «бiлiмдарлық - (5, 6%) 51 респондент.
Жалпы 900 респонденттерге 21 сұрақ қойылды. 
Жоғарыдағыны түйендей келіп, келесі қорытынды жасау болады, құқықтық мәдениет деңгейінің төменділігі азаматтардың құқықтық сана сезіміне байланысты.
Әдiлет министрлiгімен құқықтық мәдениет және құқықтық оқыту деңгейін жоғарылатуға бағытталған іс-шаралар қабылдауға жоспарлануда.
Социологиялық сұраудың нәтижелерi 2011 жылдың 15 желтоқсанындағы № 185 және (2175 ) «Заң газеті» және № 185-ш (2001 ) «Юридическая газета» республикалық газеттерiнде жарияланды.
 
4. Құқықтық түсіндіру сипатта іс-шаралар өткізу (БАҚ-да сөз сөйлеу, дәрістер, тренингтер, конференциялар, соның ішінде интернет-конференциялар, семинарлар, теле-радиобағдарламалар, деректі фильмдер және т.б. жасау).
2011 жылы әділет органдары азаматтардың құқықтық мәдениет деңгейін арттыру, құқықтық оқыту мен тәрбиелеу мақсатында қолданыстағы заңнаманы түсіндіру бойынша 39 412 шара ұйымдастырылып өткізілді, оның ішінде баспасөз БАҚ-та – 5 130, электронды БАҚ, ақпарат агенттіктерінде – 559, телеарналарда – 1 046, радиода – 967, мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарында (веб-сайттарда) – 2 934 шығулар ұйымдастырылып, 3 730 дөңгелек үстелдер, 22 124 дәріс, семинар, тренингтер, 301 баспасөз конференциясы, брифинг, ақпараттық-насихаттау топтарының 1 650 шығуы, 971 «Ашық есік күндері» өткізілген.
Сондай-ақ, өткен жылы 4, оның ішінде «Tengrinews.kz» ақпараттық агенттік сайтында Әділет министрлігінің құзыреті мәселелері бойынша 1 интернет-конференция өткізілді (шілде-тамыз) және 3-уі Әділет министрлігінің ведомстволық сайтында Заңнама департаментінің директоры А.Есқараевтың қатысуымен «Құқық қорғау қызметі үшін бірыңғай стандарттар жасау» атты тақырыпта (ақпан), Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитентінің орынбасары О.А.Бектеновтің «Әділет министрлігімен заңды тұлғаларды және жылжымайтын мүлікті тіркеу рәсімін қысқарту бойынша қабылданған шаралар туралы» (қыркүйек) және Әділет министрі
Ә. Аманбаевтің «Нотариат туралы» Қазақстан Республикасы Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жолымен Қазақстан Республикасында нотариаттың ұлттық моделінің құрылуы» тақырыбында (желтоқсан) интернет-конференция өткізілді.
Министрлікпен 16 жарнамалық-имидждік бейнеролик (мемлекеттік және орыс тілдерінде, хрономтераж – 30 секунд), құқықтық тақырып бойынша 32 телевизиялық бағдарлама (мемлекеттік және орыс тілдерінде, хрономтераж – 20 және 10 минут) және екі деректі фильм (мемлекеттік және орыс тілдерінде, хрономтераж – 20 және 10 минут) әзірленді. Көрсетілген бейнематериалдар республикалық телеарналарда жүргізілді.
Сонымен қатар, «Қазақ радиосы» республикалық радиоарнасында (республиканың 25 қаласында) мемлекеттік және орыс тілдерінде «Білуге құқылысыз!» атты радиобағдарлама циклі ұйымдастырылды. 
 
5. Құқықтық тақырып бойынша басылым, электрондық оқулық, ғылыми және өзге әдебиетті әзірлеу және шығару.
2011 жылы «Тұрғындарға арналған құқықтық анықтамалық» жарық көрді. Аталған анықтамалық құқықтық білімдерді кеңінен таратуға және азаматтарға көмек көрсетуге, күнделікті өмірде жиі кездесетін сұрақтарды шешу үшін арналған. Бұл ретте материал әрбір азамат әлеуметтік қамтамасыз ету, еңбек қатынастары, сондай–ақ өмір тәжірибесінде пайда болатын дауларды реттеу бойынша қажетті түсіндірмелер алуға мүмкіндік беретіндей іріктелген.
Басылым мазмұны мүдделі мемлекеттік органдармен келісіуден өтті.
 
6. Халыққа құқықтық жалпы оқыту өткізу бойынша ҮЕҰ-мен өзара іс-қимыл жасау
Әділет министрлігі тұрақты негізде өз қызметінің түрлі бағыттары бойынша Үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимылды жүзеге асырады.
Бүгінде Әділет министрлігінде Үкіметтік емес ұйымдармен ынтымақтастық және өзара іс-қимыл жөніндегі кеңес жұмыс істейді.
Үкіметтік емес ұйымдар құқықтық мәселелер, мемлекет тұрғындары арасында аса өзекті мәселелер бойынша ақпараттық құралдарды шығаруға, сондай-ақ Әділет министрлігі өткізетін дәрістерге, «дөңгелек үстелдерге», семинарларға белсенді араласады.
 
6.3.2-міндет
Құқықтық түсіндіру жұмысы саласында бәсекеге қабілеттілікті арттыру
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері
Ақпарат көзі
Өлшем бірлігі
Есептік кезең
Қол жетпеудің себептері
2011 жыл жоспары
 
2011 жылдың фактісі
1
2
3
4
5
6
1. ЖБҚИ рейтингіндегі «Мемлекеттік органдар қабылдайтын шешімдердің айқындылығы» индикаторы бойынша позиция.
ДЭФ есебі
орын
65
53
 
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
Есептік кезең
Қол жетпеудің себептері
2011 жыл жоспары
2011 жылдың фактісі
1
2
3
1. Халықаралық рейтингтердегі Қазақстан Республикасының позицияларын жақсарту бойынша кешенді жоспарды әзірлеу.
Осы бағыттағы жұмысты жетілдіру көрсетілген рейтингтерде позицияларды жақсарту жөнінде одан әрі шараларды анықтау мақсатында Әділет министрлігі 2010 жылғы 27 қазанда Қазақстан Республикасының 2011 жылғы ЖБҚИ және «Doing Business» рейтингтерінде позицияларды жақсарту жөнінде     іс-шаралар жоспарын бекітті.
Бірінші жарты жылдықтағы ЖБҚИ және «Doing Business» рейтингтерінде позицияларды жақсарту жөнінде Министрліктің жұмыс нәтижелері бойынша 2011 жылғы 18 шілдеде ЖБҚИ және «Doing Business» рейтингтерінде позицияларды жақсарту жөнінде 2011 жылғы 2 –жарты жылдығына арналған іс-шаралар жоспарын бекітті.
 Бұдан басқа, ай сайынғы негізде Министрліктің Жауапты хатшысының басшылығымен мүдделі бөлімшелердің ЖБҚИ және «Doing Business» рейтингтері индикаторларын орындау жөніндеесептері, оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар дайындаумен, тыңдалады.
 
 
 
Функционалдық мүмкіндіктердің дамуын талдау
 
Әділет министрлігі стратегиялық бағытының, мақсатының және міндетінің атауы
Әділет министрлігінің стратегиялық бағытын және мақсатын іске асыру бойынша 2011 есептік жылға арналған жоспарланған іс-шаралар
(Әділет министрлігі қызметінің нәтижелерін жақсартуға бағытталған іс-шараларды) 2011 жылдағы іс жүзіндегі орындау
 
Қол жетпеудің себептері
1
2
3
4
1-стратегиялық бағыт.
Заңнаманы жетілдіру, сапалы норма шығару қызметі
1.1-мақсат. Ұлттық құқықтық жүйені жаңғырту және оны үздік халықаралық тәжірибеге сәйкес келтіру
 
2-стратегиялық бағыт. Қылмыстық-атқару жүйесін жетілдіру
2.1-мақсат. Қылмыстық-атқару жүйесі қызметінің тиімділігін арттыру
 
3-стратегиялық бағыт. Сот актілерін орындау институтын жетілдіру
3.1-мақсат. Сот актілерін орындау сапасын арттыру
 
4-стратегиялық бағыт.
Сот-сараптамалық қызметті жетілдіру
4.1-мақсат. Сот сараптамаларының сапасын арттыру
 
5-стратегиялық бағыт.
Зияткерлік меншікті қорғауды қамтамасыз ету бойынша қызметті халықаралық нормаларға сәйкес келтіру
5.1-мақсат. Зияткерлік меншікті дамыту үшін Қазақстанда қолайлы жағдай қалыптастыру
 
6-стратегиялық бағыт. ­ділет органдарымен ұсынылатын мемлекеттік қызметтердің сапасын, азаматтардың құқықтық мәдениетін арттыру және білікті заң көмегіне қолжетімділікті қамтамасыз ету
6.1-мақсат. ­ділет органдары көрсететін мемлекеттік қызмет сапасын арттыру
6.2-мақсат. Азаматтардың білікті заң көмегін алу құқықтарының жүзеге асуын қамтамасыз ету
6.3-мақсат. Халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру
Әділет министрлігінің кадрлық әлеуетін дамыту
1. Адами ресурстарды басқарудың үздік қағидаттары және әдістері негізінде кадр қызметтерінің тиімді жұмыстарын қамтамасыз ету.
Әділет органдарының қызметкерлері жұмысының сапасы мен нәтижелілігін арттыру мақсатында қазіргі уақытта Министрліктің құрылымдық, аумақтық және ведомстволық бағынысты ұйымдары қызметкерлерінің тиімділігін бағалау енгізілген. Әділет министрінің а.ж. 19 сәуірдегі № 151, 152 бұйрықтарымен Бағалау әдістемелері бекітілген.
Бағалаудың міндеті олардың еңбегінің қол жеткізген нәтижелері деңгейін анықтау; қызметтік нұсқаулықтарды тиімсіз орындауға әкеп соғатын факторларды жою, қызметкерлерді олардың жұмысының тиімділігін арттыруға ынталандыру болып табылады.
Әділет министрінің 03.10.2011 жылғы № 326 бұйрығымен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің қызмет тиімділігін бағалау шеңберінде «Мемлекеттік қызмет көрсету», «Персоналды басқару» бағыттары бойынша көрсеткіштерді жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспары (әрі қарай – Жоспар) бекітілді.
Персоналды басқару бойынша 7 іс-шара жоспарланған, оның ішінде үш іс-шара 2011 жылғы желтоқсан айында, сонымен қоса Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің басшылығына ақпарат ұсынылады және төртеуі әрдайым орындалады.
Мемлекеттік органдар қызметінің тұрақтылығы, сонымен қатар кәсіби тәжірибенің және еңбектің мазмұнының қызықтылығы, зияткерлік дамуды ынталандыру, кәсібилікті жетілдіру және жұмысқа шығармашылық пен жақындау персоналды басқарудың негізгі приоритеттері болып табылады.
Қызметкерлерді ынталандыруды алдыңғы бағалауында 1145 әділет органдарының мемлекеттік қызметкерінен сұраныс жүргізіліп, нәтижесінде сұралғандардың 1/5 бөлігі қызмет сатысымен өсу жағдайымен, ынталандыру жүйесі және еңбек қалпымен қанағаттанбаған. Осыған орай, Министрлікпен 2011 жылы қызметкерлермен ынталандыру жұмысына қанағаттануын көтеру мақсатында, кешенді жұмыс жүргізілді.
Кадр резерві құрамының тұрақтылығы үшін, әділет органдарында белгілі бір уақыт жұмыс істеген мемлекеттік қызметшілердің қызметтік сатымен қозғалуына және кәсіптік жетілуіне жағдай жасалды.
Сонымен қатар, ынталандыру жүйесімен қанағаттанбау туралы мәселені көбінесе өмірлік және кәсіби тәжірибесі аз деңгейдегі тұлғалар көтерген. Жүйелі түрде сыйақы беру, материалдық көмек көрсету, жалақысына қосымша ақы төлеу, мемлекеттік орден және медальдармен марапаттау, торқалы тойлар мен ведомствалық медальдар, Министрдің грамотасы аен алғыс хаттары, мүмкіндігінше тұрғын үймен қамтамасыз ету, тәртіптік жазаларды уақытынан бұрын ерте алып тастау қызметкерлерді ынталандыруда елеулі орын алады.
Ынталандырудың елеулі шарасы болып тұрғын үйге мұқтаж қызметкерлерді тұрғын үймен қамтамасыз ету болып табылады. Мүмкіншіліктің болуына байланысты, 2011 жылы 96 қызметкер тұрғын жаймен қамтамасыз етілді, оның ішінде 48 арендалық, жатақханадағы бөлмелерден - 48.
Орталық мемлекеттік және облыстардың жергілікті атқару органдарының республикалық дәрежедегі қаланың, астананың персоналды басқару жүйесі бойынша қызметінің тиімділігін бағалау әдістемесіне сәйкес кадрларды басқару бойынша жаңа технологияларды іске асырудың іс-шараларына мемлекеттік қызметшілердің олар орындаған жұмыстың көлемін және сапасын, жауапкершілік дәрежесін, кәсіби деңгейін ескере отырып, қызмет тиімділігін арттыруға бағытталған басқарудың әр түрлі жүйесі жатады. 
Жаңа технологиялар соңғы нәтижеге және мемлекеттік қызметкердің еңбектегі қосқан үлесін өлшеуге, мемлекеттік қызметшінің кәсіптік мүмкіншілігін анықтау және дамыту, оларды ынталандыру және карьералық жоспарлауына бағытталуы тиіс.
Бұдан басқа, персоналды тиімді басқаруды арттыру мақсатында «Кадрлық есеп» ақпараттық жүйесі енгізіліп және жұмыс жасауда, функционалдық модулінің құрамы: қызметкердің карточкасы, кадрлық рәсімдерден, табельдік есеп, демалыстар кестесі, конкурстар, есеп беруді дайындау, ескертулер, анықтамалар, әкімшіліктендіру, тәртіптік тәжірибеден тұрады.
Уақытында жаңартылып отырылатын қызметкерлер туралы толық ақпараттар жұмыс барысында қажетті мәліметтердің болуына оң әсер етуде.
 
2. Кадр мәселелерін шешуде гендерлік теңдікті қамтамасыз ету.
Қазіргі уақытта орталық аппаратта штат саны 182 бірлікті құрайды, олардан іс-жүзіндегі шатат саны 180 бірл., олардың арасында әйелдер 107 бірлікті құрайды (жалпы штат санынан 59,4%), Комитеттерде штат саны 124 бірлікті құрайды, олардың ішінде әйелдер саны 77 бірлікті құрайды (жалпы штат санынан 62%).
Орталық аппарат пен Комитеттерде басшылық лауазымдардарда барлық басшылық лауазымдардың жалпы санынан (67 бірлік) 37 әйел (53,6%), яғни комитет төрағасының орынбасарлары 7, олардың 3 әйел (42,8%), департамент директорлары 9, олардың 4 әйел (44%), департамент директорының орынбасарлары 12, олардың 6 әйел (50%), басқарма бастықтары 41, олардың 24 әйел (58,5%).
16 облыстағы аумақтық әділет департаменттері бойынша департамент бастығы басшылық лауазымын 4 әйел (осы лауазымның жалпы санынан 25%) иеленген, барлық бастық орынбасарлары – 35, олардың 11 әйел (осы лауазымның жалпы санынан 31,4%), барлық Әділет басқарма басшылары лауазымдары 207, олардың 53 әйел (25,6).
 16 облыстағы аумақтық сот актілерін орындау департаменттері бойынша департамент бастығы басшылық лауазымын 4 әйел (осы лауазымның жалпы санынан 25%) иеленген, бастық орынбасарлары – 18, олардың ішінде әйелдер – 0.
Аумақтық органдардағы басшылық лауазымдардың жалпы саны – 292, олардың ішінде әйелдер – 72, бұл 24,6% құрайды.
Министрлік бойынша барлық басшылық лауазымдар – 361, оның ішінде әйелдер – 109, бұл 30,2% құрайды.
Сондай-ақ, Министрлік әділет органдарының қызметкерлері арасынан әйелдерді басшылық лауазымға жылжыту бойынша жұмысты тұрақты түрде жүргізеді. Бұл мақсат үшін әйелдер саны 50%-ден кем емес басшылық лауазымдарға үміткер резервистердің жалпы тізімі бекітілген.
Бұдан басқа, әділет органдары қызметкерлерінің, оның ішінде әйелдердің Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясында, сондай-ақ шетелдік бағдарламалар бойынша біліктілігін арттыру және қайта даярлау бойынша іс-шараларды Министрлік тұрақты түрде өткізуде.
 
3. Шешімдер деңгейінде биліктегі әйелдердің өкілдіктерін 2016 жылға қарай 30% жеткізу.
 
4. ­Әділет министрлігінің барлық қызмет салаларында қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыру (даярлау, қайта даярлау және біліктілікті арттыру).
2011жылы Министрлік мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттырудың 6 курсын өткізді, оларда 115 қызметкер оқып, сертификат алды.
Бюджеттің атқарылуын бақылау бойынша есеп комитеті 19-23 қыркүйек аралығында «Тиімділікті бақылау» тақырыбында семинар өткізді, оған Ішкі бақылау басқармасының 5 қызметкері қатысты.
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясында (бұдан әрі - Академия) 2011 жылғы мамырда аумақтық бөлімшелердің 9 басшысының біліктілігін арттыру курстары өткізілді.
2011 жылы Академияда қайта даярлау курстарын 14 қызметкер өтті, аумақтық әділет департаменттерінің 21 қызметкері өңірлік орталықтарда оқытылды.
 Орталық аппарат пен комитеттердің 6 қызметкері Академияға түсті.
2011 жылы тілдік курстарда 182 қызметкер оқыды, олардың ішінде мемлекеттік тіл бойынша орталық аппараттың, комитеттердің 40 қызметкері және аумақтық департаменттердің 72 қызметкері, ағылшын тілі бойынша оратлық аппараттың, комитеттердің 40 қызметкері және аумақтық департаменттердің 30 қызметкері.
 
5. ­Әділет органы әр қызметкерінің өз білімін, дағдысын, қабілетін, кәсібилігін және бәсекеге қабілеттілігінің тұрақты жетілдірілуін ынталандыру.
 
6. ­Әр қызметкер қызметінің тиімділігін одан әрі жетілдіруге ықпал ететін қолайлы еңбек жағдайын жасау.
 
7. Мемлекеттік тілді ұлттық бірлікті нығайтудың басты факторы ретінде дамыту.
2011 жылы Министрліктің 40 қызметкері мемлекеттік тілді үйрету курстарынан өтті.
 
8. ­Әділет органдарының қызмет бағыттары бойынша олардың сапасын одан әрі жетілдіру және арттыру үшін талдау жұмысын жүргізу.
Әділет органдарын одан әрі жетілдіру бойынша тиісті ұсыныстарды әзірлей отырып, Министрлік қызметінің барлық негізгі бағыттарына тұрақты түрде талдау жүргізіледі.
 
9. Ә­ділет министрлігінің оң имиджін қалыптастыруға бағытталған шараларды іске асыру.
Әділет органдары тұрақты түрде жұмыс жақтарту үшін, мемлекеттік қызметіні ұсыну саны, қолданыстағы заңнаманы жақсарту бойынша әділет органдарының қызметі туралы ақпараттық материалдарды БАҚ орналастырады.
Министрліктің Үкіметтік емес ұйымдармен ынтымақтастық және өзара іс-қимыл бойынша кеңес (бұдан әрі - Кеңес)   Міністрлікте жұмыс істейді. Кеңестің құрамына Міністрілтің, ТҚКККК, ЗМҚК, ҚПА және Астана қаланың үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері енгізілді. Кеңес Министрліктің консультациялық-кеңесші орган және оның негізгі мақсаты мемлекеттік социалдық тапсырысын мониторингі және сыртқы бағалау нәтижелілік орындалу болып табылады.
Министрлігі және Үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл күшу және кеңейту, системалық сипаттағы болу мақсатында, Кеңес ретінде Министрлікпен ҮЕҰ-мен кездесулер өткізіледі.
Әр тоқсан сайын Кеңестің мәжілістері өртізіледі. Онда Үкіметтік емес ұйымдармен ынтымақтастық және өзара іс-қимыл, мемлекеттік социалдық тапсырысын мониторингі және сыртқы бағалау нәтижелілік орындау, шағын кәсіпкерлік субъектісі статусын проблемалық мәселелер бойынша мәселелері көтереледі.
Сонымен қатар, қазіргі уақытта Министрлікпен жаңа веб-сайт әзірленейді.
 
10. Құқықтық қамтамасыз ету саласында халықаралық ынтымақтастықты дамыту.
2011 жылғы 18-30 наурыз аралығында Қазақстандағы БҰҰ Даму бағдарламасымен бірлесе отырып, Қазақстандағы Нидерланд елшілігінің, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің, Адам құқықтары жөніндегі БҰҰ Бас комиссары басқармасының қолдауымен Алматы, Өскемен, Қарағанды және Атырау қалаларында 4 өңірлік дөңгелек үстел өткізілді. Дөңгелек үстелдердің мақсаты – ұсынымдарды әзірлеу бойынша шараларды талқылау, сондай-ақ мемлекеттің адам құқықтарын қорғау жөніндегі, оның ішінде 2010 – 2020 жылдар арасындағы кезеңдегі құқықтық саясат Тұжырымдамасы шеңберіндегі саясаты туралы тұрғындардың хабардар болуын арттыру.
2011 жылғы 28 сәуірде үкіметтік емес ұйымдар өкілдерінің, халықаралық ұйымдардың, мемлекеттік органдардың, БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі комитеті сарапшыларының қатысуымен халықаралық дөңгелек үстел өткізілді. Бұл іс-шараны өткізу 2011 жылғы 17 ақпанда ҚР Премьер-Министрімен келісілді (№ 12-19/828 бұйрық).
Адам құқықтары жөніндегі кеңес 17-ші сессиясына қатысу болды, онда БҰҰ Арнайы баяндамашылары – жеткілікті тұрғын үй жөнінде Р. Рольник және азаптауға қарсылық жөнінде К. Мендес.
2011 жылғы 20 мамырда Санк-Петербург қ. Ресей Федерациясының Президенті Д.А. Медведевтің басшылығымен ресейлік және шетелдік мемлекеттік билік органдарының, соттардың, әлемдік экономиканың дамуы жағдайында құқықтық инструменттерді жаңғырту мәселелері бойынша бизнес пен ғылым өкілдерімен халықаралық ұйымдардың қатысуымен халықаралық заң форумы өтті.
2011 жылғы 23 мамырда Астана қ. Қазақстан Республикасының Әділет Вице-министрі Д.Р. Құсдәулетовтің және сауда мәселелері бойынша Швейцар Федералды Кеңестің Елшісінің, Уәкілінің төрағалық етуімен қазақстандық-швейцарлық сауда-экономикалық ынтымақтастық жөніндегі Үкіметаралық комиссиясының 7-ші отырысы өтті. Отырыстың қатысушылары екі елдің мемлекеттік органдарының, ұлттық компанияларының және бизнес-құрылымдарының өкілдері болды.
2011 жылғы 23 маусымда Санкт-Петербург қ. ҚР Әділет министрі Р.Т. Түсіпбековтің қатысуымен ЕурАзЭҚ Әділет министрлері Кеңесінің 17-ші отырысы өтті.
2011 жылғы 14-15 шілдеде Женева қ. БҰҰ адам құқықтары жөніндегі комитетінің 102-ші сессиясында Қазақстан Республикасының Әділет Вице-министрі Д.Р. Құсдәулетовтің басшылығымен ҚР делегациясы баяндама қорғады.
2011 жылғы 23 қыркүйекте Душанбе қ. (Тәжікстан Республикасы) Еуразиялық экономикалық қоғамдастығына мүше мемлекеттердің Әділет министрлері Кеңесінің 18-шы отырысы өтті. Сол уақытта Тәуелсіз мемлекеттер достастығы Әділет министрлері Кеңесінің 6-шы отырысы өтті. ЕурАзЭҚ Әділет министрлері Кеңесі 18-ші отырысының қорытындылары бойынша орталық әділет органдарының басшылары аталған құжаттарды қабылдау процесін тездетуге келісті.
2011 жылғы 27-28 қыркүйекте Варшава қ. (Польша Республикасы) гуманитарлық құқық бойынша сессияда баяндаманы әзірлеу үшін ЕҚЫҰ-ның адами өлшемдері бойынша Шолу конференциясына қатысу болды.
2011 жылғы 10-14 қазанда Астана қ. Вьетнам Республикасы мен Қазақстан Республикасы Әділет министрліктерінің өкілдері арасында келіссөздер жүргізілді.
Мемлекет басшысының 2011 жылғы 28-қазан мен 1 қараша аралығында Вьетнам Социалистік Республикасына ресми сапары шеңберінде жаңа келісімдерге қол жеткізілді. Атап айтсақ, Қазақстан Республикасы мен Вьетнам Социалистік Республикасы арасындағы Азаматтық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы келісімге қол қойылды.
Келісім құқықтық саладағы екі мемлекеттің өзара қарым-қатынастарын реттеуге және құжаттарды ұсыну, сот шешімдері мен қаулыларын, арбитраждық шешімдерді заңды деп тану мен орындау, айғақтарды алу мен беру, куәгер мен сарапшыны шақыру, құқықтық ақпаратпен алмасу жолымен құқықтық көмек көрсетуге бағытталған.
Сондай-ақ ресми сапар шеңберінде екі мемлекеттің әділет министрлерінің екіжақты кездесуі өтті.
2011 жылғы 29-30 қараша аралығында Брюссель қ. ҚР-ЕО Кіші комитетінің құқықтық тәртіп бойынша отырысына және 1 желтоқсанда Орта Азиядағы Еуропалық Кеңес жобалары бойынша 2012-2014 жылдарға арналған Стратегиялық жоспары жобасын талқылау бойынша Еуропалық Кеңес делегациясымен консультацияларға қатысу болды.
 ЕурАзЭҚ мүше 5 мемлекеттің сарапшыларымен бірлескен ЕурАзЭҚ Сотының құрылымы мен ұйымдастырылуын әзірлеу бойынша жұмыс жүргізілуде. 2011 жылғы 24 наурызда ЕурАзЭҚ Сотының Статутын ратификациялау туралы Заң қабылданды. Қазіргі уақытта белорус, ресейлік тараптармен және Кедендік одақ Комиссиясының Секретариатымен бірлесіп ЕурАзЭҚ Сотын құру бойынша шаралар қабылдануда. 2011 жылғы 14 наурызда Минискіде Кедендік одақ комиссиясының отырысында және 15 наурызда Кедендік одақтықтың Мемлекет аралық кеңесінде (үкімет басшылары деңгейінде) мақұлданған үш мемлекеттіңіс-шараларының тиісті жоспары әзірленді. Қазіргі уақытта ЕурАзЭҚ Соты жұмысының құрылымы мен ұйымдастырылуы бойынша құжаттар әззірленуде.
ЕурАзЭҚ Соты жұмысының тәртібін нақтылау мақсатында Белорус Республикасы мен Ресей федерациясы сарапшыларымен бірлесіп, ертеректе оған қатысты 2010 жылғы 7 желтоқсанда ҚР Үкімтенің №1315 қаулысы қабылданған ЕурАзЭҚ Сотының Статутына өзгерістер енгізу бойынша ұсыныстары қосымша әзірленді.        
 
Бірыңғай ақпараттық ортаны дамыту
 
1. Ақпараттық жүйелердің бірігуі
1.    ҚР Бас прокуратурасының «Құқық қорғау және арнайы органдарының ақпараттық алмасу жүйесі» мен ҚР Әділет министрлігінің мемлекеттік деректер қорлары арқылы ақпараттық ықпалдасу Ережесі. ҚР Әділет Министрінің 2011 ж.26.08 № 299 және ҚР Бас Прокурорының 2011ж.26.08. №78 бірлескен бұйрығымен бекітілді
2.    ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен ҚР Әділет министрлігінің электрондық ақпараттық русурстарды пайдалану мәселелері жөніндегі өзара іс-қимыл ережесі. ҚР ҰҚК 2011ж.25.08 және ҚР ӘМ 2011ж.16.08 бірлескен бұйрық
3.    ҚР Байланыс және ақпарат министрлігінің «Электрондық үкімет» шлюзі арқылы ҚР Әділет министрлігінің «Заңды тұлғалар» мемлекеттік деректер қорын ҚР Жер ресурстарын басқару агентігінің Мемлекеттік жер қадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің өзара іс-қимылын қамтамасыз ету үшін қолжетімділікті және ақпаратты беру Ережесі. ҚР ЖРБА Төрағасының 2011ж.28.10, ҚР Әділет министрінің 2011ж.07.12, Байланыс және ақпарат министрінің 2011ж.08.12 бірлескен бұйрығымен бекітілді
4.    Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің «электрондық үкімет» шлюзі арқылы Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігінің «Мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесімен» Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» Мемлекеттік деректер қоры арасындағы өзара іс-қимылын қамтамасыз ету үшін ақпаратқа қолжетімділік және оны беру ережесі. ҚР ЖРБА Төрағасының 2011ж.13.12, ҚР Әділет министрінің 2011ж.12.12, Байланыс және ақпарат министрінің 2011ж.14.12 бірлескен бұйрығымен бекітілді.)
5.    Деректердің сәйкестігін жедел автоматты бақылауды міндетті түрде көрсетумен ақпараттық өзара іс-қимыл Регламенті. Әділет министрлігінде қол қоюда.
6.    Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің «электрондық үкімет» шлюзі арқылы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» мемлекеттік деректер қоры және «Жеке тұлғалар» мемлекеттік деректер қоры арасындағы өзара іс-қимылын қамтамасыз ету үшін ақпаратқа қолжетімділік және оны беру Ережесі. ҚР БАМ-де қол қоюда
Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің «электрондық үкімет» шлюзі арқылы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» мемлекеттік деректер қоры және «Заңды тұлғалар» мемлекеттік деректер қоры арасындағы өзара іс-қимылын қамтамасыз ету үшін ақпаратқа қолжетімділік және оны беру Ережесі. ҚР БАМ-де қол қоюда
2. Әділет органдары көрсететін мемлекеттік қызметтерді электронды форматта енгізу
Бүгінгі күні Министрлікте электрондық форматта көрсетілетін 23 қызметі енгізілді.
2011 жылы келесі электрондық қызметтер іске асырылды:
-              Заңды тұлғаны On-line тіркеу (шағын кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын және өз қызметін үлгі жарғының негізінде жүзеге асыратын заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу)
-              Заңды тұлға куәлігінің төлнұсқасын беруге өтінім беру (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу және заңды тұлғаның филиалы мен өкілдігін есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлігінің төлнұсқасын беру)
-              Әрекет етпейтін заңды тұлғаларға қатысуын тексеру
-              "ҚР ЭҮП арқылы тууды тіркеуге электрондық өтінім беру" сервисін әзірлеу;
-              "ҚР ЭҮП арқылы некені бұзуға электрондық өтінімді беру" сервисін әзірлеу;
3. Ақпарат трансзакцияларының жалпы санына рұқсат етілмеген қол жетімділік әрекеттері мен фактілерін болдырмау 
 
 
«Жеке тұлғалар» МДҚ, «Заңды тұлғалар» МДҚ, «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» (бұдан әрі – МДҚ) бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу бойынша келісім шарттардың шеңберінде, ақпараттық қауіпсіздік бойынша құжаттамалары әзірленіп, Әділет, байланыс және ақпарат министрліктерімен бекітілді.
МДҚ ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етудің кешенін сатып алуға бюджеттік қаражат ескерілді.
4.Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде Қазақстандық құрамды қамтамасыз ету:
1) IT-қызметтерде – 40%;
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мемлекеттік сатып алуларын іске асыру барысында қазақстандық қамтудың 100 % қамтамасыз етілді. Атап айтқанда, қызметтерді, жабдықты және бағдарламалық қамтамасыз етуді жеткізу бойынша келесі компаниялармен келісім шарттарға қол қойылды: ҰАТ АҚ, «Қазақтелеком» АҚ КСД, Азия-Софт ЖШС, «VinComCentral Azia» ЖШС, «Halyk-telekom» ЖШС, «Lime on Global Company» ЖШС, «РҚАО» РМК.
2) қораптағы (лицензияланған) бағдарламалық қамтамасыз ету көлемінде – 0,2%;
3) IT-құрал-жабдықтары секторы көлемінде - 1,5%.
5. Дербес және ұйымдастырушылық құрал-жабдықтарды жүйелік-техникалық сүйемелдеу, ведомстволық және ұжымдық ақпараттық жүйелерді, серверлік құрал-жабдықтарды, сондай-ақ телекоммуникациялық құралдарды сүйемелдеу бойынша ұйымдармен шарттар жасасу жолымен Әділет министрлік ИТ-инфрақұрылымының үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
Әділет министрлігі, жыл сайын Әділет министрлігінің ИТ-инфрақұрылымын қамтамасыз ету, атап айтқанда персоналды және ұйымдастырушылық жабдықты жүйелік-техникалық сүйемелдеу, ведомстволық және корпоративтік ақпараттық жүйелерді, сонымен қатар телекоммуникация құралдарын сүйемелдеу бойынша қызметтерді сатып алуға келісім шарттар жасасады. 
 
Ведомствоаралық өзара іс- қимылды талдау
 
Қол жеткізу үшін ведомствоаралық өзара іс-қимыл талап етілетін міндеттер көрсеткіштері
Ведомствоаралық өзара іс-қимыл жүзеге асырылатын мемлекеттік орган
2011 жылға арналған талап етілетін міндеттер көрсеткішіне қол жеткізу үшін мемлекеттік органдар іске асыратын шаралар
2011 жылғы нақты орындалуы
Есептік кезеңдеталап етілетін міндеттер көрсеткішіне қол жеткізбеу себептері
1
2
3
4
5
Заңнаманы жетілдіру, сапалы норма шығару қызметі
1.1-мақсат. Ұлттық құқықтық жүйені жаңғырту және оны үздік халықаралық тәжірибеге сәйкес келтіру
1.1.1-міндет. НҚА жобаларының сапасын бағалаудың халықаралық стандарттарына және қоғамның, кәсіпкерлік пен билік мүддесін теңгерімді ескеруге мүмкіндік беретін оларды жариялы талқылау рәсімдеріне негізделген заң шығарудың тиімді тетіктерін енгізу
1. Жоспарлы кезеңде Қазақстан Республикасының Үкіметі әзірлейтіндер ішінен жекелеген заңдардың немесе олардың нормаларының Қазақстан Республикасы Конституциясының ережелеріне сәйкес келмеу бөлігінде Конституциялық Кеңестің нормативтік қаулылары бар заң жобаларының үлесі.
2. Жоспарлы кезеңде Қазақстан Республикасының Үкіметі әзірлейтіндер ішінен олардың заңгерлік пысықталмауы бөлігінде Қазақстан Республикасының Парламенті кері қайтарған заң жобаларының үлесі.

3. Үкіметтік емес ұйымдар мен бірлестіктерді есепке ала отырып жария талқылау қамтамасыз етілген заң жобаларының үлесі (жыл сайын әзірленетіндердің ішінен).
Барлық мемлекеттік органдар
1.НҚА-дің жобаларын әзірлеуге мемлекеттік органдардың заң қызметін, салалық ғылыми-зерттеу институттарын, Парламент депуттарын тарту және Парламент Палаталарының аппаратымен өз-ара ынтымақтасу.
Заң жобаларының ғылыми пысықталу жұмыстары атқарылуда. Осылай, ғалым- құқықтанушылар барлық заң жобаларын әзірлеуге және оның қабылдануына дейін сүйемелдеуіне қатыстырылады, бір де бір тұжырымдама ғылыми сараптаманың қорытындысы болмай және ғалымдардың алдын ала пысықталуынсыз ВАК қарауына енгізілмейді.
 
2. Мемлекеттік органдардың заң қызметтері қызметкерлерінің норма шығару қызметін жетілдіру мәселелері бойынша семинар-кеңестер өткізу.
Әділет министрлігі бекіткен кестеге сәйкес Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінде мемлекеттік органдардың заң қызметтері қызметкерлерінің тағылымдамадан өту атқарылуда. Есептік кезеңде сыртқы істер, қаржы, қорғаныс, ауыл шаруашылық, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, білім және ғылым, көлік және коммуникация, мұнай және газ, денсаулық сақтау, ішкі істер министрліктерінің, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің, Ұлттық Банкінің, статистика, табиғи монополияларды реттеу, жер қатынастарын басқару, мемлекеттік қызмет жөніндегі Агенстволарының 35 заң қызметтері тағылымдамадан өтті.
 
3. Нормашығармашылық қызметті жетілдіруде семинарлар, «дөңгелек үстелдер» өткізу
 
 Мелекеттік органдарда НҚА-ді әзірлеуде және бекітуде көкейтесті мәселелерді талқылау мақсатында а.ж. 11 ақпанда 52 орталық мемлекеттік органдардың заңды және салалық өкілдерінің қатысуымен «Ведомстволық құқықшығармашылықтықтың сапасын арттыру» тақырыбында семинар кеңес өткізілді.
 
 
 
6-стратегиялық бағыт. Әділет органдарымен ұсынылатын мемлекеттік қызметтердің сапасын, азаматтардың құқықтық мәдениетін арттыру және білікті заң көмегіне қолжетімділікті қамтамасыз ету
6.3-мақсат. Халықтың құқықтық мәдениетін арттыру
 
Қазақстандық азаматтардың құқықтық сауаттылығы деңгейін көтеру.
БҒМ
1.             Ғалым-заңгерлерді, құқық қорғау, сот және өзге де органдардың аса тәжірибелі қызметкерлерін тарта отырып, құқықтық пәндер оқытушыларын қайта даярлауды жүргізу және біліктілігін арттыру.
Ғалым-заңгерлерді, құқық қорғау, сот және өзге де органдардың аса тәжірибелі қызметкерлерін тарта отырып, құқықтық пәндер оқытушыларын қайта даярлауды жүргізу және біліктілігін арттыру жүргізілді.
Жалпы оқыту сағатының саны – 40, тыңдаушылар саны - 50 адам, курстың саны – 3, әдістемелік құралдардың саны – 150, курстың аяқталған кезінде 150 сертификаттар берілді.
Курстардың мазмұны оқушы және студенттердің құқықтық мәдениет және сауаттылығы деңгейін арттыруға, оқыту әдісін жетілдіруге және құқықтық білімді қабылдау ерекшілігіне, заңнамаға еңгізілген өзгерістер мен толықтырулар жөнінде хабарлауға бағытталды.
Сонымен қатар, Білім және ғылым министрлігінің ақпараты бойынша құқықтық пәндер оқытушылары Республиканың басқа қалалары, сондай-ақ Ресей Федерациясы кейбір қалаларының ЖОО-нда үнемі біліктілігін арттырудан өтеді. 
ШҚМУ Біліктілігін арттыру институтының жанында «Сот өндірісі», «Азаматтық құқықтың өзекті мәселелері», «Нотариалдық тәжірибе» бағыттары бойынша құқықтық пәндерден оқытушылардың біліктілігін арттыру және кәсіби қайта дайындау курстары жұмыс істейді. Оқу үдерісіне мемлекеттік басқару және құқық факультетінің оқытушылары, сонымен бірге практик-мамандар, құқық қорғау, сот және басқа орган қызметкерлері қатыстырылады.
ҚР ШҚМУ мен БҰҰ (ЮНИСЕФ) балалар қорының өкілі арасындағы ынтымақтастық туралы Мемарандум шеңберінде ювеналды юстиция шегінде маман дайындау бойынша магистрлік бағдарлама дайындалды. Осы ынтымақтастық шеңберінде ЮНИОН (Белград қ.) университетінің профессоры Невены Вукович-Сахович қатысуымен, ЮНИСЕФ, ШҚО балалар құқығын қорғау бойынша департаменті, ШҚО, ШҚО ІІД прокуротуралары, ШҚО бойынша Құқықтық орындау жүйесі комитетінің департаменті, қамқоршы және қамқоршы болу органдары өкілдерін шақырумен бірнеше дөңгелек үстелдер мен семинарлар өткізілді.
ШҚМУ мен ШҚО қылмыстық-атқару жүйесі Департаментінің бірлесе қызмет атқару Меморандумына сәйкес 2011 жылдың 28 қазанында қылмыстық құқық және қылмыстық процесстер кафедрасының меңгерушісі К.Х. Рахимбердиннің бастамасымен ШҚО түзету мекемелерінің қызметкерлерінің арасында «Пенитенциарлық мекемелердегі адам
ұқықтары» атты тақырыпта ғылыми-практикалық семинар өткізілді. 
 
2. Мектепке дейінгі жастағы балаларға арналған танымдық-ойын нысанында құқықтық сауаттылық элементтерін енгізу.
Баланы тәрбиелеу процесінде қазіргі заман талаптарына сәйкес адамды қоғамның болашақ белсенді өміріне дайындау жүргізіледі. Құқықтық тәрбиелеу тәрбиелеудің барлық жылдарында және мектепке дейінгі ұйымдар жағдайында балаларды оқыту арқылы іске асырылады.
Қазіргі уақытта мектепке дейінгі мекемелерде мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиелеу мен оқытудың 3-тен 5-жасқа дейінгі «Зерек бала» және 5-тен 6-жасқа дейінгі «Біз мектепке барамыз» бағдарламалары жұмыс істейді. Тәрбиелеу-білім беру процесі мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың өз құқықтарын түсінуге, жеке қадір-қасиет сезімін дамытуға, барлық адамдарға деген шыдамдылықты танытуға және сыйлатуға ықпал ететін ойын және танымдық жағдайлар түрінде өтеді.
Балаларға құқықтық тәрбие беру кезінде мектепке дейінгі ұйымдарда жұмыстың түрлі нысандары пайдаланылады: үстел, жер және қабырға ойындары; балалармен этикалық әңгіме жүргізу; кітап суреттерін қарау; көрмелер және басқалар. Педагогтар балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, белгілі бір әлеуметтік сипатты көрсететін жақсы танылған әдеби шығармалар мысалы ретінде баланың құқықтарымен таныстыру жұмыстарын жүргізеді. 
Қазіргі уақытта тәрбиелеу және оқыту стандартының мазмұны әлемдік тәжірибе және оқытудың 12-жылдың жүйесіне көшу жағдайларында мектепке дейінгі және бастауыш білім сабақтастығы есепке алына отырып, жаңартылады. Осыған байланысты, «Әлеуметтендіру» білім саласы бойынша стандарт мазмұнына мектепке дейінгі жастағы балаларды құқықтық тәрбиелеу бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі; 1 жастан 6 жасқа дейінгі мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиелеу және оқыту бағдарламасы жетілдірілетін болады.
 
3. Жалпы білім беру мектебінің 1-9 сыныптарында жүргізілетін негізгі жалпы білім беру пәндерінің бірінің мазмұнында құқықтық жалпыға бірдей оқытуды кіріктіру мәселесін дайындау.
«Құқық негіздері» пәні шеңберінде жыл көлемінде 10-11 сынып оқушылары «Конституциялық құқық», «Әкімшілік құқық», «Отбасылық құқық», «Азаматтық құқық», «Қылмыстық құқық», «Азаматтық іс жүргізу және қылмыстық іс жүргізу», «Құқық қорғау органдары», «Халықаралық құқық», «Экологиялық құқық» тақырыптары бойынша 68 сағат көлемінде тереңдетілген білім алуда. 
1-8 сыныптардың «Өзін-өзі тану» пәніне «Құқық» сұрағын бастауыш сыныптардан енгізу, сондай-ақ, 9-сыныптың «Адам. Қоғам. Құқық» пәнінің құқықтық тақырыптарын кеңейту 12-жылдық білім стандарттары мен бағдарламалары әзірленген кезде қаралады.  
2012 жылы 12-жылдық Білім стандарты,  2013 жылы оқулықтар мен оқу құралдарының макеті бекітіледі.
 
4. Жоғары оқу орындарындағы «Құқық негіздері» пәнінің бағдарламасына құқық түсіндіру, жұмысы, құқықтық мәдениет деңгейін арттыру, құқықтық оқыту және азаматтарды тәрбиелеу тақырыптарын енгізу.
Білім және ғылым министрлігінің ақпараты бойынша Бакалаврияттың мемлекеттік жалпы білім беру стандартының негізгі ережелеріне сәйкес, жалпыға ортақ мамандықтардың міндетті құрылым циклінде «Құқық негіздері» пәндерінде 2 кредит көлемі (90 академиялық сағаттар) қарастырылған.
Бұл пәнді оқыту құқықтық мәдениет пен дүниетанымды қалыптастыратын қоғамдық саяси және құқық қолдану тәжірибесіндегі негізгі түсініктер мен анықтамаларды, мәліметтер мен мысалдарды қалыптастыру және бекітудің әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы ретінде жоғары білім беру тұжырымдамасында бекітілген.
«Құқық негіздері» пәні қазақстандық құқық жүйесі және білім алушылардың дүниетанымы туралы білімді қалыптастыруда маңызды рөл атқарады, құқық қолдану тәжірибесіндегі және нормативтік құқықтық нысанындағы мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың барлық жиынтығын жүйелі түрде қарастыруға мүмкіндік береді. Қазіргі жағдайда аталған пән құқықтық тәрбиелудің қажетті элементі ретінде көрінеді және Қазақстан Республикасында құқықтық тәртіп пен заңдылықты қамтамасыз ету, құқықтық мәдениетті көтеру үшін тиімді құрал болып табылады.
 
БҒМ, мүдделі мемлекеттік органдар
 
 
5. Қазақстан Республикасындағы заңдық білім беру мәселесін одан әрі реформалау және жетілдіру мәселесін дайындау.
Жоғарғы білімді, соның ішінде заң білімін реформалау және жетілдіру Қазақстан Республикасы білімін дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында көзделген. Мемлекеттік бағдарлама шеңберінде 12-жылдық білім моделіне көшу шеңберінде жалпы білім беру кредиттерінің қысқартылуы есебінен заң мамандықтары пәндерінің кредит көлемі артатын болады.
 
БҒМ, орталық атқарушы органдар, ЖС (келісім бойынша), ЭҚСЖКА (келісім бойынша), БП (келісім бойынша)
6. Кәмелетке толмағандарды құқықтық тәрбиелеуді жандандыру мәселесін, оқушылар үшін құқықтық ақпарат берудің пайдаланылатын нысандарын дамыта отырып және балаларды құқықтық тәрбиелеу әдісін жетілдіре отырып, соның ішінде алдыңғы қатарлы әдістерді қолдану арқылы дайындау.
Білім және ғылым министрлігінің ақпараты бойынша Облыстық, Астана және алматы қалалық білім басқармалары Білім беру ұйымдарында құқықтық тәрбиені жетілдіру бойынша 2011-2012 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары бекітілді.
Балалардың құқықтық мәдениетін, құқықтық сана-сезімін қалыптастыру мақсатында білім беру ұйымдарында «Құқықтық білімнің он күндігі» өткізілуде және «Құқықтық білім мектебі» бағдарламасы іске асырылуда.
Білім беру ұйымдары біліктілікті арттыру және қайта даярлау институттарымен бірлесіп сынып жетекшшілерге көмек ретінде «Білім беру мекемелеріне арналған құқықтық оқыту бағдарламасы», «Құқықтық оқытуды ұйымдастырушыларға көмек» әдістемелік құралдарын әзірледі.
Педагог қызметкерлер үшін оқушылар, педагогтар, ата-аналар қауымдастығы арасындағы құқықтық тәрбиенің өзекті проблемалары бойынша «Балалар құқықтары туралы конвенцияны іске асыру», «Оқушыларды құқықтық тәрбиелеудің қазіргі заманғы нысандары мен әдістері», «Балаларды қорғау - құқықтық мемлекетті құру талаптарының бірі» тақырыптарында дәрістер курсы әзірленді. Жалпы білім беретін мектептерде бала құқықтары туралы Конвенция, ҚР Конституциясы, «Бала құқықтары туралы» ҚР Заңы, «Қазақстан балалары» Бағдарламасының баптары түсіндірілетін «Құқықтық білім күні» өткізіледі.
Білім беру ұйымдарында балалардың азаматтық және құқықтық жауапкершілікке тәрбиелеу мақсатында Мектептік өзін-өзі басқару күндері өткізіледі.
Жастар арасында құқықтық түсіндіруді насихаттаумен айналысатын тарих пәні мұғалімдерінен лекторлар тобының жұмысы қалпына келтірілді.
Есептік кезеңде заңгерлер даярлайтын жоғары оқу орындарындағы және колледждердегі студенттердің «Құқықтық білім – мектеп оқушыларына» атты акция және адам құқықтары күніне, Адам құқықтары жөніндегі жалпыға бірдей декларацияға арналған арнайы іс-шаралар өткізілді.
Республикалық және облыстық білім жетілдіру институттарының базасында білім беру мекемелерінің және қызметкерлерінің, оның ішінде тарих пәні мұғалімдері үшін құқықтық тәрбие мен оқытудың басым бағыттары мәселесі бойынша семинар-кеңестер ұйымдастырылды.
Балалар мен жасөспірімдердің заң сыйлаушылық тәртібін және құқықтық сауаттылығын арттыру мақсатында ішкі істер органдары қызметкерлерімен үнемі дәрістер, дөңгелек үстелдер және семинарлар, интернет-конференциялар өткізіліп тұрады.
Кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылықтардың алдын алуда қолданылатын тиімді әдістердің бірі тек мемлекеттік органмен ғана емес, сондай-ақ қоғамдастықпен өзара іс-қимыл жасау болып табылады.
 Мәселен, дағдарыс орталығы ұйымымен бірлескен балалар мен жастарға ұлттық сенім телефонын құру жұмыстары жүргізілуде. Оның жұмысы өскелең ұрпақ арасындағы мәселелерді анықтап, оны шешу үшін шара қолдану, сондай-ақ балалар арнайы дайындалған мамандардың сенімі арқылы кеңестер мен көмектер ала алады.
Жалпы білім беру мектептерінде 211 сенім телефоны, 162 балалар қоғамдық қабылдауы құрылып, оқушыларға психологиялық көмек көрсетілуде.      
Есептік кезеңде 191085 қоңырау түсті, соның ішінде 4094-і әртүрлі сауалдар бойынша шағымданған балалар мен жас адамдардан, оның ішінде қоңырау шалғандардың 47 пайызы айналасындағы адамдармен, көпшілігі ата-аналарымен қарым-қатынасының қиындығы, таныстарымен, сыныптастарымен қиындығы туралы сауалдар жолдаса, 22 пайызы анықтама-ақпарат түрінде болса, (2,5 пайызы) ерте жүктілік және (2 пайызы) өзіне-өзі қол жұмсау тәртібі бойынша сауалдар қойған.
Қолданылып жатқан шараларды өңдеу және оның нәтижелілігін арттыру мақсатында мектептегі полиция инспекторлары мен әлеуметтік-психологиялық қызметтердің атсалысуымен есірткі және өзге де зиянды заттарды пайдалануға әуестігі бар «тәуекел тобындағы» оқушыларды және нақты оқу орындарындағы нашақорлық бойынша ахуалды анықтау үшін оқу орындарында сауалнамалар мен сұрау жұмыстары ұйымдастырылуда.
Жасөспірімдердің қылмыстылық жағдайына нақты әсер ету мақсатында, ағымдағы жылы республикалық деңгейде мүдделі мемлекеттік органдардың, «Нұр-Отан» ХДП, Үкіметтік емес ұйымдардың және қалың бұқараның қатысуымен «Мектептердегі құқықтық тәртіп», «Отбасы және мектеп», «Түлектер кештері», «Жұмысбастылық», «Отбасына ерекше қамқорлық», «Мұқият болыңыз, балалар!», «ЖКО жәбір шеккен балаға көмек көрсет» атты бірқатар жедел-алдын алу шаралары өткізілген. 
Нашақорлық бизнесімен күрес жөніндегі бөлімшелермен мектептегі полиция инспекторларымен, білім беру және денсаулық сақтау органдарымен, үкіметтік емес ұйымдармен бірлесе отырып, есеп беру уақыты аралығында балалар мен жастарға бағытталған 4,8 мың түрлі алдын алу шаралары жүргізілген. Олардың қатарында, 312 мың адамның қатысуымен 215 акция, 3177 дәрістер мен кездесулер, 252 дөңгелек үстелдер өткізілген.
Оқу орындарында салауатты өмір салтын насихаттайтын нашақорлыққа қарсы бағытта үнемі тақырыптық стендтер жасалып, кітапханаларда кітап көрмелері, ақпараттық парақшалар шығарылады, плакаттар, суреттер конкурстары, викториналар және өзге де шаралар ұйымдастырылады.
Нарколог-дәрігерлер мен ішкі істер органдарының инспекторлары, психологтар мен әлеуметтік педагогтардың қатысуымен ата-аналарға арналған «Бірге ойланыйқ!» атты кеңес беру пункттері қызмет етеді, «Есірткіге жол жоқ», «Біздің таңдауымыз – денсаулық!» атты үгіт-насихат жүргізу бригадаларынң халық алдында сөз сөйлеуі ұйымдастырылады.
Нәтижелі тәрбие жұмыстарын жүргізу мақсатында оқу орындарында жасөспірімдер арасында «Есірткісіз өмір үшін», «Нашақорлықтан ЖИТС-ке дейін бір-ақ қадам», «Есірткі мен оның салдары», «Есірткіге қарсы музыка» атты шығармалар мен плакаттар сайыстары және «Нашақорлық пен қылмыстылық» тақырыбында дәрістер циклы жүргізіледі.
Экономикалық даму және сауда министрлігі алдыңғы қатарлы елдердің Халықаралық тәжірибесін есепке ала отырып, жастардың құқықтық білімдерін бекіту үшін келесі мәселелерді пысықтауды ұсынады:
жасөспірімдердің әлеуметтік–пайдалы тәртібіне, заңды құрметтеуге бағыттау мақсатында, білім мекемелерінде студенттердің құқық қорғау және сот органдары басшыларымен үнемі кездесулер өткізу;
- мектеп «кружоктарын» құру және құқық негіздері бойынша факультативтік сағаттар өткізу;
- негізгі құқықтық білімдер бойынша мектеп олимпиадаларын жыл сайын өткізу;
- жоғарғы оқу орындарының заң факультеттері базасында заңгерлік клиникаларды құру, онда жас заңгерлер практикалық дағдыларын дамыту мақсатында аз қамтылған азаматтарға тегін заңгерлік көмек көрсетеді;
- жоғарғы және орта арнайы оқу орындарындағы заң факультеттерінің студенттері арасында құқықтану бойынша конкурстар өткізу.   
Көрсетілген ұсыныстар 2012 жылы пысықталады.
 
Әділетмині, БАМ, Қаржымині, орталық атқарушы органдар, ЖС (келісім бойынша), ЭҚСЖКА (келісім бойынша), БП (келісім бойынша)
7. Республикалық газеттерді (Юридическая газета, Заң газеті) арнайы апта сайынғы соның ішінде заңнаманы түсіндіруге бағытталған газеттер ретінде олардың мөлшерін ұлғайта отырып анықтау мәселесін дайындау.
Қазіргі уақытта Байланыс және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетінің мемлекеттік ақпараттық тапсырысы шеңберінде «Заң газеті» және «Юридическая газета» құқықтық басылымдар Қазақстан Республикасы Үкіметінің қызметін, құқық қорғау органдарының оң имиджін қалыптастыру мәселесін жариялайды, соның ішінде, халықтың құқықтық сауаттылығы деңгейін арттыруға, заң актілерін түсіндіруге бағытталған, сондай-ақ, азаматтардың құқықтары мен бостандықтары туралы әр түрлі жанрдағы материалдар жарияланады.
 
Әділетмині, БАМ, Қаржымині, орталық атқарушы органдар, ЖС (келісім бойынша), БП (келісім бойынша), Атырау, Жамбыл, Павлодар, Маңғыстау облыстарының әкімдіктері
8. Республикалық «Қазақ радиосында» және Қазақстан Республикасының барлық өңірлерінің радиосында «Сұрақ-жауап» құқықтық тақырыбы бойынша тұрақты бағдарламалар жасау мәселесін дайындау.
Қазіргі уақытта республикалық«Қазақ радиосында» тікелей эфире орыс тілінде «Территория права» бағдарламасы аптасына 2 рет (сейсенбі және жұма) жүргізіледі. 2006 жылдан бастап осыған ұқсас мемлекеттік тілде «Заңгер кеңесі» бағдарламалары шығуда (дүйсенбі, сәрсенбі). Бағдарламада Әл-Фараби ҚазҰУ доценті, заң ғылымдарының кандидаты, философия және құқық ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы адвокаттарын форумының бас сарапшысы Нұржан Байымбетов және Нұр Тынысқызы заң кеңестерін береді.
Әділет министрлігі «Қазақ радиосы» республикалық радиоарнасындағы Бағдарлама шеңберінде бағдарламалар циклын ұйымдастырды. «Білуге құқылысыз!» радио бағдарламаның ұзақтығы 3 минут. Апта сайын 12.35 сағатта шығады. 
Байланыс және ақпарат министрлігімен қазіргі уақытта республикалық«Қазақ радиосында» тікелей эфире орыс тілінде «Территория права» бағдарламасы аптасына 2 рет (сейсенбі және жұма) жүргізіледі.  
Бас прокуратурамен есептік кезеңде «Хабар»   телеарнасынан құқық қорғау жүйесін реформалауға арналған бағдарламалар топтамасы көрсетілді. Бас Прокурордың бірінші орынбасары И.Меркель «Кодекс чести» бағдарламасына қатысып, қылмыстық заңнаманы одан әрі ізгілендіру барысы бойынша сөз сөйледі.
Павлодар облысы әкімдігімен облыстық радиода «Ваше право», «Правовой час», «Территория права» бағдарламалары шығарылады. Бағдарламаға мемлекеттік оргнадардың өкілдері, басшылары қатысады.
Маңғыстау облысы әкімдігімен қазіргі уақытта Әділет департаментімен бірлесіп «Қазақ радиосы» республикалық радиода және «Жол баян» радиосында «Сұрақ-Жауап» құқықтық тақырып бойынша бағдарламаны шығару бойынша жұмыстар жүргізілуде.
Жамбыл облысы әкімдігімен «Казақстан - Тараз» облыстық радиода жыл басынан бері тұрақты негізде «Заң» құқықтық тақырыптағы бағдарлама жүргізілуде.
 
Әділетмині, БАМ, Қаржымині, орталық атқарушы органдар, ЖС (келісім бойынша), БП (келісім бойынша)
9. Республикалық телеарнада құқықтық тақырып бойынша жаңа телебағдарлама жасау мәселесін дайындау.
Қазіргі уақытта республикалық телеарналарда құқықтық тақырып бойынша бірқатар телебағдарламалар жүргізіледі. Мысалы, «Қазақстан» телеарнасында «Территория Закона», «СТВ» телеарнасында «Адам және қоғам» бағдарламасы шығады. Тікелей эфирде Қазақстан Республикасы заңнамасын түсіндіру шеңберінде білікті заңгерлер мен мамандар көптеген сұрақтарға жауап береді. «Хабар» телеарнасында «Іске сәт» бағдарламасында Қазақстан Республикасы заң жобалары қаралады.
 
Әділетмині, Қаржымині, орталық атқарушы органдар, ЖС (келісім бойынша), ЭҚСЖКА (келісім бойынша), БП (келісім бойынша)
10. Құқықтық саладағы білімді арттыруға бағытталған мамандандырылған интернет-сайтты құру және қолдау мәселесін дайындау.
Өткен жылы Әділет министрлігі аталған тармақ бойынша Қаржы министрлігіне тиісті есептеулер Республикалық бюджеттік комиссияның (бұдан әрі – РБК) қарауына енгізілген болатын. Алайда құқықтық саладағы білімді арттыруға бағытталған, мамандандырылған интернет-сайтты құру және қолдауға қарастырылған (8 млн. 663 мың) РБК қолдау таппады.
Сонымен бірге, бүгінде мемлекеттік органдар ведомстволық интернет-сайттарда өз құзыреттерінің шегінде қолданыстағы заңнама нормаларын түсіндіру бойынша белсенді жұмыстар атқаруда. Сондай-ақ, ведомстволық интернет-сайттарда халықтың құқықтық сипаттағы кез келген сұрақтар қоюға және оған білікті жауаптар алуға толық мүмкіндіктері көрсетілетін кері байланыс қызметтері жұмыс істейді.
Осы айтылғандардың негізінде, мемлекеттік органдар құқықтық саладағы білімді арттыруға бағытталған арнайы интернет-сайтты құрудың мақсатқа сай еместігін атап өтеді.
 
11. Интернет-ресурстарында құқықтық насихат мәселелеріне арналған интернет-жарнаманы жасау және орналастыру мәселесін дайындау.
Өткен жылы Әділет министрлігі аталған тармақ бойынша Қаржы министрлігіне тиісті есептеулер Республикалық бюджеттік комиссияның (бұдан әрі – РБК) қарауына енгізілген болатын. Алайда интернет-ресурстарда құқықтық насихат мәселелеріне арналған интернет-жарнамаларды құруға және орналастыруға көзделген (9 млн. 6 мың.) сома РБК-мен қолдау таппады.
Бұл ретте, бүгінде мемлекеттік органдардың ведомстволық сайттарында құқықтық сипаттағы, соның ішінде жарнамалық-ақпараттық мазмұндағы ақпараттың орналастырылғанын және сайтқа халықтың еркін қол жеткізуін, ол арқылы барлық мазалаған сұрақтар бойынша ақпарат алуға мүмкіндігі болуын, тұрақты жұмыс істеуін ескере отырып, мемлекеттік органдар интернет-ресурстарда құқықтық насихат мәселелеріне арналған интернет-жарнамаларды құру қажеттілігінің жоқтығын атап өтеді.
 
БАМ, Әділетмині, орталық атқарушы органдар, ЖС (келісім бойынша), ЭҚСЖКА (келісім бойынша), БП (келісім бойынша)
12. Құқықтық тақырыпты жариялауға жарнамалық компаниялардың медиа-жоспарын жасау және іске асыру.
Байланыс және ақпарат министрлігімен мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, құқықтық тақырыпты жария ету жөніндегі жарнама науқанының медиа-жоспары әзірленіп, ағымдағы жылғы 1 шілдесінде Премьер-Министр Кеңсесіне жолданды (№ 15-02-05/Д-1478).
Министрлікпен ағымдағы жылғы 29 маусымында ҚР Байланыс және ақпарат министрлігіне тиісті ұсыныстар жіберілді (№13-3-7/9773).
Өз кезегінде осы тармақ ҚР Премьер-Министрі Кеңсесінің басшысы Ғ.Әбдірахымовтың 13.07.2011 жылғы № 13-9/002-813 (4) тапсырмасымен бақылаудан алынды.
 
Әділетмині, Қаржымині
13. Азаматтардың құқықтық мәдениет деңгейін жоғарлатуға бағытталған полиграфия және сыртқы жарнама үшін дизайн әзірлеу мүмкіндігін қарау.
Республиканской бюджетной комиссией сумма, предусмотренная на разработку дизайна для полиграфии и наружной рекламы, направленной на повышение уровня правовой культуры граждан (340 тысяч тенге), не поддержана.
Азаматтардың құқықтық мәдениеті деңгейін арттыруға бағытталған полиграфия және сыртқы жарнама дизайнын әзірлеуге көзделген (340 мың теңге) Республикалық бюджеттік комиссиямен қолданбады.
 
 
Ақмола, Атырау, Жамбыл, Павлодар, Маңғыстау облыстарының әкімдіктері
14. Азаматтардың құқықтық мәдениет деңгейін жоғарлатуға бағытталған сыртқы жарнаманы (билбордтар, жарнамалық парақшалар сериясы және т.б.) жасау және орналастыру.
Аталған тармақты іске асыру бойынша жергілікті атқарушы органдар ұсынған есепке сәйкес, облыс әкімдіктерімен халықтың құқықтық сауатын арттыруға бағытталған билборд, лайтбокс, жарнама парақтары, буклеттер түрінде сыртқы жарнаманы құру және орналастыру бойынша тұрақты негізде жұмыстар жүргізіледі.
 
Әділетмині, орталық атқарушы органдар
15. Әділет органдарының, «Нұр Отан» ХДП қызметкерлерінің, адвокаттардың, нотариустардың және басқалардың қатысуымен «Әділет органдары кеңес береді» республикалық акцияларын өткізу.
2011 жылы 3 акция өткізілді, оның барысында кәсіпорындарға – 191, оқу орындарына – 278, халыққа қызмет орталықтарына – 248, ауылдық округтерге – 16 шығулар ұйымдастырылды.
Акция шеңберінде 45768 жеке және заңды тұлғалар өкілдеріне кеңес берілді.
 
Әділетмині, Қаржымині
16. Журналистер конкурсын өткізу мәселесін дайындау.
2011-2013 жылдарға арналған бюджетте «Құқықтық насихат» 009 бағдарламасы бойынша журналистердің конкурсын өткізуге қаражат қарастырылмаған.
Әділет министрлігі Республикалық бюджеттік комиссияның қарауына тиісті есептеулер енгізді (705 мың теңге), дегенмен Республикалық бюджеттік комиссиямен қолдау таппады.
2010 жылы конкурс қаржы үнемінен өткізілді, алайда, 2011 жылы қаражаттың болмауына байланысты журналистер конкурсын өткізу мүмкін емес.
 
Әділетмині, Қаржымині, мүдделі мемлекеттік органдар
17. Заң тақырыбы бойынша мамандандырылған журналистер үшін, олардың құқықтық сауаттылығын арттыру, тақырыпты игеруге көмек көрсету мақсатында арнайы оқу семинарларын ұйымдастыру мәселесін дайындау.
Мемлекеттік органдар өз құзыреттері шегінде бұқара ақпарат құралдары өкілдеріне іс-шаралар ұйымдастырып тұрады.
Мысалы, Экономикалық даму және сауда министрлігі 2011 жылдың 25 қарашасында Астана қ. өңірлік және республикалық БАҚ өкілдері үшін медиа-саминар өткізді.
Ішкі істер министрлігі мемлекеттік тіл және ақпарат бөлімі, құқық қорғау органдары басшыларының, республикалық БАҚ өкілдері мен PR-технология саласындағы жетекші мамандардың қатысуымен «Ішкі істер органы және БАҚ. Тиімді ынтымақтастық жолында» атты семинар-тренинг және «Құқық қорғау органдары және БАҚ: әріптестік ортақ мақсатта» тақырыбында ғылыми-тәжірибелік конференция өткізді. 
 
Әділетмині, орталық атқарушы органдар, ЖС (келісім бойынша), ЭҚСЖКА (келісім бойынша), БП (келісім бойынша)
18. Халықпен, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен құқықтық түсіндіру жұмысын («сұрақ-жауап» форматында дәрістер, кездесу, ауылдық өңірлерге барып консультациялау және т.б.) жүргізу.
Құқық түсіндіру сипатындағы іс-шаралар тұрақты негізде жүргізіледі.
Журналистер, оқу орындарының оқушылары, түрлі ұйымдардың өкілдері, облыс тұрғындары қатысатын «Әділет кеңес береді» акциясы шеңберінде «сұрақ-жауап» қағидаты бойынша әділет органдары қызметінің негізгі бағыттары, ҚР заңнамасының ережелерін түсіндіру бойынша жұмыстар жүргізеді.
Атқарушылық өндірісі саласында әділет органдары қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында өңірлік баспаларда «сұрақ-жауап» айдары жасалды («Сот орындаушылары байланыста»), аталған айдарда халықта пайда болған өзекті сұрақтар бойынша нақты жауаптар беріледі.
Сонымен қатар, бірқатар облыстарда қоғамдық транспорттарда «Сот орындаушысына сұрақ қойыңыз» акциясы ұйымдастырылды, оның барысында жол жүргіншілеріне сұрақ қою, тілек білдіру, өтінім салу, арыздану мүмкіндігі берілді.
Тұрғындарды полиция қызметі, құқық бұзушылықтардың алдын алу, ішкі істер органдарында заңдылық пен тәртіпті нығайту, құқықтық сауаттылық деңгейін арттыру туралы хабардар ету мақсатында ағымдағы жылы ІІД, аудандық, қалалық учаскелік полиция инспекторлары басшыларының еңбек ұжымдарымен үш мыңнан арта есептік кездесулері өткізілді және шағын аудандар мен кенттерде халықпен кездесулерде сөз сөйлеулер ұйымдастырылды.
Жол полициясы комитеті а.ж. басынан бастап тоқсан сайын «Нур Отан» ХДП бірлесіп «Жолдағы қабылдау» акция өткізеді. Аталған шара БАҚ-та кеңінен жарияланады.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі және оның ведомстволары 2011 жылы негізгі қызмет бөлігінде заң ережелерені түсіндіру бойынша 130 семинар өткізді (соның ішінде құқықтық жаппай оқу, дөңгелек үстелдер, тұрғындармен кездесу). Сонымен қатар, тізбесі Денсаулық министрінің бұйрығымен бекітіліген 44 ғылыми-тәжірибелік өткізді.
Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмыстармен күрес агенттігі жыл басынан бері БАҚ үшін 138 брифинг және баспасөз-конференция, 64 «тікелей желі» өткізілді және қаржы полициясы органдарының қызметкерлерінің қатысуымен 220 сұхбат берілді.
Қаржы полициясы органдарының басшылығы 2656 азаматтардың жеке қабылдауын өткізді, 3478 азаматтар қабылданды.
2000 жылдан бастап Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі «Сіздің сұрағыңыз, Біздің жауап» айдары шығатын «Қазақстан Республикасының жер ресурстары» атты журнал шығарады. Журналда жер заңнамасы саласында халықты толғандыратын мәселелер бойынша кеңес беріледі.
Осы тәріздес жұмыстар басқа да мемлекеттік органдармен жүргізіледі.
 
Әділетмині, орталық атқарушы органдар
19. Құқықтық ақпарат қызметін құру және оның тиісінше жұмыс істеу мәселесін дайындау.
2009 жылдың 28 қаңтарынан бастап ҚР Әділет министрлігінің Call-центр қызметі жүзеге асырыла бастады, кеңестер ҚР ӘМ және халыққа қызмет көрсету орталықтары көрсететін мемлекеттік қызметтер бойынша берілді, бірақ 2009-2011 жылдарға арналған құқық түсіндіру жұмысы, халықтың құқықтық мәдениеті сапасы мен деңгейін арттыру бағдарламасына сәйкес Әділет министрлігі Call-центр базасында 2010 жылдың 5 қаңтарында халыққа білікті заң көмектерін көрсету мақсатында Құқықтық қызметі орталығын құрды. 
Қазіргі уақытта Құқықтық ақпарат қызметі «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» РМК жанында қызмет жасайды және бүгінде оның құқықтық мәртебесін анықтау мәселесі пысықталуда.
 
БҒМ, мүдделі мемлекеттік органдар
20. Мемлекеттік органдардың ведомстволық оқу органдарының, соның ішінде жоғарғы оқу орын­дары жоғарғы курстарының студеттерін құқықтық насихатты жүргізуге, оқу орындарында, еңбек ұжымдарында, қарттар үйінде және басқа кездесулер ұйымдастыруға тарту.
Білім және ғылым министрлігінің ақпараты бойынша барлық ЖОО-да жалпы адами құндылықтар, Адам құқықтарының жалпы декларациясының негізгі нгрмаларын сақтау рухында тәрбиелеу бойынша жұмыстар жүргізілуде.
Техникалық және кәсіптік білім беру мекемелерінде (бұдан әрі - ТжКББ) құқықтық мәдениетті, құқықтық оқытуды арттыру мақсатында «Адам және қоғам», «Жасөспірім және заң» дәрістері ұйымдастырылды. Қалалық және аудандық ішкі істер инспекторлары оқушылармен «Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексі», «Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі», «Менің құқықтарым мен міндеттерім» және т.б. тақырыптарда үнемі әңгімелер жүргізеді.
Сондай-ақ, аталған оқу орындарында құқықтық жаппай оқу «Құқық негіздері», «Мемлекет және құқық негіздері», «Қылмыстық құқық», «Азаматтық құқық» пәндерін зерделеу, факультативтік сабақтар өткізу арқылы жүргізіледі. Әкімшілік және қылмыстық істер бойынша сот отырыстарына қатысу тәжірибеленеді. Прокуратура, әділет департаменттері, сот органдары, ІІБ қызметкерлері, қоғамдық ұйымдар қатысуымен үнемі құқықтық білім апталығы, семинар-дәрістер өткізіледі.
Кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстардың алдын алу мақсатында тәуекел топтарында оқитын оқушыларды балалар колониясына апару тәжірибеленеді.
Ішкі істер органдары өкілдерімен «Выработка безопасного поведения и образа жизни», «Твои права», «Знаешь ли ты основной Закон своей Республики?» тақырыптарында әңгімелер, кездесулер жүйелі жүргізіледі.
Ата-аналар жиналысында «Что делать, если вашего ребенка задержали», «Про­блемы социально-психологической адаптации. Особенности психологии подрост­ков», информационные окна «Это нужно знать!» және т.б. тақырыптарда әңгімелер жүргізіледі.
ТжКББ мекемелерінде оқушылар арасындағы суицидтың алдын алу мақсатында әлеуметтік педагогтармен, психологтармен тренинг сабақтар, әңгімелер, интерактивті әдістерді қолдана отырып ойындар ұйымдастыру үнемі жүргізіледі.
Кітапханаларда «Өз құқығыңды біле жүр», «Мен - азаматпын», «Құқықтық мәдениет» және т.б. тақырыптарды үнемі қабырға газеттері жұмыс істейді.
Азаматардың құқықтық мәдениет деңгейін арттыру, құқықтық оқыту және тәрбиелеу жұмысы одан әрі жалғасын табатын болады.
 
Орталық атқарушы органдар, ЖС (келісім бойынша), ЭҚСЖКА (келісім бойынша), БП (келісім бойынша)
21. «Қазақстан-2030» стратегиясының негізгі ережелерін, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауларын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің Бағдарламаларын орындау, қоғамдық қатынастардың аса маңызды салаларындағы заңнаманы жетілдіру бойынша тұрақты түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Ақпараттық-насихат жұмыстарының түрлі нысандарын пайдалана отырып, республика өңірлеріне іссапарларды тәжірибеге енгізу.
Мемлекеттік органдарымен тұрақты түрде «Қазақстан-2030», Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына Жолдауының, Қазақстан Республикасы Үкіметі бағдарламаларын, қоғамдық қатынастардың аса маңызды салаларында заңнаманы жетілдіру бойынша құқық түсіндіру жұмыстары жүргізіліп келеді. Ақпараттық-насихаттау жұмыстарының түрлі нысандарын пайдалана отырып, республика аймақтарына шығулар тәжірибеленуде.
Негізінде аталған тармақтың іске асырылуы Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі тапсырмасы бойынша құрылған республикалық ақпараттық-насихат топтарының жұмысы шеңберінде жүзеге асырылады.
 
 
Орталық және жергілікті атқарушы органдар
22. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін насихаттау және мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарын енгізу бойынша шараларды іске асыру.
Халыққа көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын жақсарту мақсатында мемлекеттік органдар мемлекеттік қызметті көрсету туралы халықты хабардар ету, жұмысын тұрақты жүргізеді, оларды жақсарту бойынша іс-шаралар әзірленген.
Бұқара ақпарат құралдарында мемлекеттік қызметті көрсету туралы түсіндіру сипатында мақалалар, азаматтарды қабылдау, лауазымды тұлғалардың телефондары жарияланады.
 
Орталық атқарушы органдар
23. Мемлекеттік органдарда осы органдардың қызметіне қатысты мәселелер бойынша азаматтарға заңгерлік кеңестерді ұсынуды тәжірибеге енгізу.
Барлық орталық мемлекеттік органдарда азаматтардың өтініштерін қарау, сондай-ақ азаматтарды жеке қабылдау Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген тәртіпте және мерзімде көрсетіледі.
Сондай-ақ, бүгінде барлдық азаматтар «Электрондық үкімет» порталында мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының блог-платформаларын белсенді пайдаланады, мазалаған сұрақтар бойынша кеңестер алады және мемлекеттік органдардың ведомстволық сайттарында кері байланыс қызметін қолданады. 
 
Орталық және жергілікті атқарушы органдар
24. Мемлекеттік органдардың, соның ішінде жергілікті атқарушы органдардың құқықтық түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыру және қажетті құқықтық ақпаратты орна­ластыру бойынша интернет-ресурстардың жұмыс істеуін жетілдіру.
Орталық және жергілікті атқарушы органдардың интернет-сайттарында тұрақты түрде жаңартылып тұратын реттейтін салада барлық қажетті құқықтық ақпарат орналастырылған.
Облыстың қалалалық және аудандық әкімдіктері сайтында, Қостанай облысының бірқатар аудандық басқарламаларында «Нормативтік құқықтық актілер» немесе «Заңнама» құқықтық айдарлар орналастырылған. Мұнда жоғары тұрған және жергілікті мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілері бар.
Сонымен қатар, облыстардың жергілікті мемлекеттік органдары сайттарды жаңартты: «Сіз білесіз бе», «Жиі қойылатын сұрақтар» сияқты қосымша айдарлар ашылды, кейбір сайттарда «Құқықтық ақпарат» беттері ашылған. Бұл беттерде заңнамаларды түсіндіруден басқа мемлекеттік органдар басшыларының сөз сөйлеулері орналастырылған.
Сондай-ақ, «Сұрақ-Жауап» айдары орналастырылған, көбінде бұл «Кері байланыс» атауымен болған. Аталған айдарда азаматтар өз сұрақтарымен жүгінеді, белгілі бір уақыттан кейін мамандармен пысықталған жауап басшылармен бекітіліп сайтта орналастырылады.
 
 
 
Сыртқы тәуекелдерді басқаруды талдау
 
Ықтимал тәуекел атауы
Тәуекелдерді басқару жөніндегі шаралар қабылданбаған жағдайда ықтимал салдары
Тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралардың жоспары
Тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралардың нақты орындалуы
Орындалмау себебтері
1
2
3
4
5
Сыртқы тәуекелдер
Дүниежүзілік экономикалық форумның Жаћандық бәсекеге қабілеттілік индексі және Дүниежүзілік Банктің «Doing Business» рейтингтерінде Қазақстан позициясының төмендеуі.
Жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізбеу.
Кең ауқымды ақпараттық-құқықты  жұмыс жүргізу және азаматтық қоғам мен бизнес-орта өкілдері ішінен халықаралық рейтингтердің респонденттерімен өзара іс-қимыл жасау.
Осы бағыттағы жұмыстарды жетілдіру мақсатында және көрсетілген рейтингілерінде ұстанымды жақсартудың кейінгі шараларын анықтауда Министрлік 2010 жылғы 27 қазанда 2011 жылға ЖБҚИ және «Doing Business» рейтингтерінде Қазақстан Республикасының ұстанымын арттырудың іс-шаралар Жоспары бекітілді. 2011 жылғы 18 шілдеде 2011 жылдың 2 жартыжылдығында ЖБҚИ және «Doing Business» рейтингтерінде Қазақстан Республикасының ұстанымын арттырудың іс-шаралар Жоспары бекітілді, ал а.ж. 8 қыркүйегінде оған қосымша іс-шаралар енгізілді.
2011 жылғы 8 ақпанында     БЭФ ЖБҚИ рейтингінде «Үкіметтің іс әрекетінің заңдылығын дауласудың құқықтық негіздемелерінің тиімділігі» индикаторы бойынша Қазақстанның ұстанымын арттыруда сараптама тобының мәжілісі барысында 2009-2010 ж.ж. сот істерінің талдауы жасалды.
2011 жылғы 24 ақпанында Заң институтымен бірлесе «Жеке және заңды тұлғалардың меншік құқықтарын қорғау мәселелерін шешуде нақты ұсыныстар» тақырыбында «дөңгелек үстел» өткізілді. 2011 жылғы 31 наурызда Заң институтымен бірлесе «Мүдделік қолдау» және «Мүдделік қорғау институтын енгізуге байланысты Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен қосымшалар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарын талқылауда дөңгелек үстел өткізілді.
2011 жылдың 31 мамырда және 7 маусымда Министрлік мүдделі мемлекеттік органдар және Халықаралық Банк өкілдерімен кеңес өткізді. Осы кеңестерде «Контрактылардың орындалуы» индикаторының әдістемелік есептеуі жөніндегі ескерту, процедура саны және процедураға кететін уақыты ҚР қолданыстағы заңдарына қарама қайшы келуі, көрсеткіштерді жақсартуда атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде есеп, Халықаралық Банк сарапшыларынан жеке сот орындаушылар жөнінде жаңа шешімдер енгізу жөнінде консультация алынды, бұдан басқа Халықаралық Банк сарапшылары зерделеу үшін «Doing Business» реформасы бойынша іс –қимыл Жоспарының жобасы ұсынылды. 
2011 жылдың 24 ақпанда, 25 мамырда, 31 мамырда, 1 маусымда, 2 маусымда, 15 тамызда және 20 тамызда Министрліктің сайтында пресс-релиздер орнатылды.
9 қыркүйекте Министрлік мүдделі мемлекеттік органдармен (ЖС, ІІМ, ЭДСМ, АШМ, ТКМ, ҚМ ) бірге және кәсіпкерлер ассоциациясымен (заңды тұлғалар бірлестігі ) азаматтық іс жүргізу мәселелері бойынша «дөңгелек үстел» өткізді, оның қорытындысымен ЖБҚИ рейтингінің осы индикаторы бойынша Қазақстанның ұстанымын жақсартуда нақты ұсынымдар әзірленді.
А.ж. 30 қыркүйекте ЗД мүдделі мемлекет органдар және жеке кәсіпкерлер субьектілер бірлестігімен жеке және заңды тұлғалардың жекеменшік құқықтарын қорғауға бағытталған атқарылған жұмыстардың қорытындысын талқылау жөнінде кеңес өткізілді.
2011 жылға «Doing Business» Халықаралық Банкінің және Халықаралық экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабілеттік индекс рейтингіде Қазақстан Республикасының ұстанымын жақсартудағы іс шаралар шеңберінде 24 ақпанда Зияткерлік меншік құқығын қорғау комитетінде авторлық құқық бойынша жазушылар, архитекторлар, мүсіншілер және суретшілер шығармашылық одақтарының өкілдерімен кездесу өткізілді.
ЗМҚК бастамашылығымен ұйымдастырылған кездесудің мақсаты Комитет қызметімен танысу, зияткерлік меншік саласындағы заңнамалардың негізгі ережелерімен таныстыру, зияткерлік құқықпен қорғалатын туындыларға құқықтарын тіркеу тәртібін, және де осы саладағы интымақтастықтың келешегін талқылау.
2011 жылғы 28 қазанда Астана қаласында «Зияткерлік меншікті қорғау» Дүниежүзілік экономикалық форумның жаһандық бәсекеге қабілеттік индекс рейтингіде Қазақстан Республикасының ұстанымын жақсарту мақсатында Әділет министрінің орынбасары А.Аманбаевтың төрағалығымен Экономикалық және коррупциялық қылмыстармен күресу агентігінің, Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің Криминальдық полиция комитетінің, Астана қаласының прокуратурасының, Астана қаласыының әкімдігінің, Астана және Алматы қалаларының Әділет департаменттерінің ,Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы ұлттық талдау орталығының, «Атамекен» Ұлттық экономикалық палатаның, қоғамдық бірлестіктер, оқу мекемелері, шығармашылық бірлестіктер, құқықтарды ұжымдық басқару ұйымдардың және т.б. қатысуымен видеоконференция өтті.
2011 жылы аумақтық әділет органдары 1478 семинар оқуларын ұйымдастырып және өткізді, 1042 «дөңгелек үстел», теледидарда және радиода 644 шығып сөйлеу, мерзімді баспасөз басылымдарында 735 мақала жарияланып,түрлі мекемелер мен ұйымдарда 6737 лекциялық сабақтар оқылды.
Сонымен қатар,осы индикатор бойынша Қазақстанның ұстанымын жақсарту шеңберінде 2011 жылғы 30 шілдедегі №885 ҚР ҮҚ «Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2002 жылғы 10 желтоксандағы №1300 «Қазақстан Республикасының Регламенті туралы» және 2006 жылғы 9 қарашадағы №1072 «Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының заң қызметі туралы Бірыңғай ережесін бекіту жөнінде» қаулыларына өзгерістер енгізілді.
Сонымен қатар, 2002 жылғы 10 желтоксандағы №1300 қаулысына қосымшалар енгізу жөнінде Үкіметтің қаулысының жобасы дайындалып, ПМК енгізілді.
Бұдан басқа, ай сайын министрліктік Жауапты хатшысының басшылығымен мүдделі бөлімшелердің «Doing Business» және Дүниежүзілік экономикалық форумның жаһандық бәсекеге қабілеттік индекс рейтинг индикаторының орындалуы және оны жетілдіру жөніндегі ұсыныстар тыңдалады. 
Және де тұрақты негізде министрліктің осы бағытта жұмыстарының жандандыруына бағытталған іс шаралар БАҚ-да жарияланады.
Көрсетілген рейтингілер,көбінесе,обьективті емес,өйткені мәселелердің нақты жағдайын білмей, мақсатты топтардың сауалдамасы негізінде қалыптасады.
Бұған қоса, рейтингтің түсуі зерттеуге қатысатын мемлекеттердің санының өсуіне байланысты болуы мүмкін(2008 жылы 134 мемлекет қатысса, 2009 жылы-133, 2010 жылы- 139).
Сонымен қатар, іс шаралар есебі көбінесе есептік кезеңнің жартыжылдығымен қорытыланады, ал ел корсеткіштері Министрлікпен жыл бойына жүргізіледі.
Ішкі тәуекелдер
Әділет министрлігі жүйесінің жаңа жағдайда тиімді жұмыс істеуі үшін қажет мемлекеттік органдардың тиісті шешімдер мен нормативтік құқықтық актілерді уақтылы қабылдамауы.
Норма шығару қызметін жетілдірудің берілген параметрлеріне қол жеткізбеу.
Мемлекеттік органдардың заң жобалау қызметін үйлестіру.
Үкіметтің заңжобалық қызметін үйлестіру мақсатында Министрлік мемлекеттік органдар- әзірлеушілердің заңжобалық қызмет жүргізуді көрсетілген уақытынан бұрын қамтамасыз етуде жұмыстар атқаруда. 2011 жылы Министрлікке келісуге 133 заң жобасы түсті, оның 20 келісілді. Министрліктің (www.minjust.kz., «Законопроекты» бөлімі) сайтында әр түрлі жылжу кезеңдерінде орналасқан (мемлекеттік органдарда, Үкіметте, Президент әкімшілігінде, Парламенте) барлық әзірленген және әзірленудегі заң жобалары электрондық база деректері (әрі қарай- заң жобалары базасы) қызмет етеді.
Заңжобалар базасында әр заңжобасы бойынша оның әзірленуінен бастап, Парламенттің қабылдауына және мемлекет басшысына қол қоюға жіберілгенге дейінгі толық ақпарат қамтылған. Бүгінгі күнге дейін деректер базасына 125 заңжобасы енгізілген.
2011 жыл бойында Министрлік Үкіметтің заңжобалық қызметін жетілдірілуіне бағыталған бірқатар қаулыларын әзірледі.       
Заңжобалық жұмыстардың Жоспары уақытылы орындалмаған жағдайда ӘМ Премьер Министрдің Кеңсесіне тиісті хат жолдайды.
 
Орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарының өздерінің нормативтік құқықтық актілерін қолданыстағы заңнама нормаларына сәйкес келтіру бойынша уақтылы шаралар қабылдамауы.
Прокурорлық ден қою актiлерiн енгізу.
Орталық және жергілікті уәкілікті мемлекеттік органдарда олардың нормативтік құқықтық актілерді шығаруға, қолдануға, мемлекеттік тіркеу мен жариялауға қатысты заңнаманы сақтау бойынша тексеру жүргізу арқылы ведомстволық және өңірлік норма шығаруды бақылауды жүзеге асыру.
Министрлік есептік кезеңде де орталық және жергілікті мемлекеттік органдарда НҚА-ді шығару, қолдану, мемлекеттік тіркеу және жариялауды реттейтін заңнамалардың орындалуына 16 тексеру жүргізді.
Орталық және жергілікті мемлекеттік органдарды тексеру барысында Министрліктің қызметкерлері мемлекеттік тіркеуге жататын НҚА-ді әзірлеу мәселелері бойынша методикалық және практикалық көмек көрсетті.  
 
Министрліктің білікті мамандарының аса тартымды ұйымдарға кетуі (жоғары жалақы, қолайлы еңбек жағдайы, нормаланған жұмыс кестесі және т.б.).
Әділет министрлігінің кәсіби мүмкіндіктерінің күрт төмендеуі.
Еңбек жағдайларын жетілдіру, қызметкерлердің біліктілігін арттыруды ынталандыру.
Министрліктің қызметкерлерінің біліктілігін жоғарылатуда, олардың мансаппен өсуіне іс шаралар қабылдануда, кадр резервімен де жұмыс атқаруда.
Осы жылы Министрлік мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін жоғарылатудың 6 курсы өткізілді, онда 115 қызметкер оқып, сертификаттар алды.
2011 жылға 19 мен 23 қыркүйек аралығында Республикалық бюджеттің орындалуын қадағалау есеп комитеті «Бақылаудың тиімділігі» тақырыбында кеңес өткізді, оған Ішкі бақылау басқармасының 5 қызметкері қатысты.
2011 жылы Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясында 9 аумақтық бөлімшелердің басшылары біліктілігін жоғарылату курстарын өтті, ал 14 қызметкерлер және 21 аумақтық әділет органдары қызметкерлері өңірлік орталықтарда оқыды.
2011 жылы тіл курстарында оқуды 182 адам өтті, оның ішінде мемлекеттік тіл бойынша 40 орталық аппарат қызметкерлері және 72 аумақтық әділет органдарының қызметкерлері, ағылшын тілі бойынша 40 орталық аппарат қызметкерлері, 30 аумақтық әділет органдарының қызметкерлері.
 
Компьютерлік жүйенің істен шығуы.
Деректер қорының жоғалуы.
Әділет министрлігінің компьютерлік жүйесін қорғау шараларын қабылдау.
 
Ысып кетуді болдырмау мақсатында ҚР ӘМ серверлері сервер бөлмесінен АО «НИТ» сервер бөлмесіне ауыстырылды.
 
Әділет министрлігінің деректер қорының резервті көшірмелерін құру мәселелерін пысықтау.
 «НИТ» АҚ және Министрлікпен жасасқан «Заңды тұлғалар», «Жылжымайтын мүлік регистрі», «Жеке тұлғалар» МДҚ (11.03.11 ж.№ 63 келісі шарт) серверлерін жүйелік қызмет көрсету шартына сәйкес резервті көшірме күнде жүргізіледі және 2011 жыл бойына жоспарланған.
 
 
 
Бюджеттік бағдарламалар талдау
 
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
Көрсеткіштерінің атауы
өлш. бірлігі
Есепті кезең
Нәтижелерін қол жеткізбеу себебі/бюджеттік қаржы игерлемеген
Жоспар
Дерек
1
2
3
4
5
6
Бюджеттік бағдарлама атауы
001 «Мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету»
Сипаттама
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің орталық аппаратын, комитеттерді және аумақтық органдарды ұстау, лицензиялардың, АХАЖ бланкілерін, заңды тұлғаларды тіркеу туралы куәліктерін дайындау, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру, мемлекеттік және ағылшын тілдерін оқыту, ақпараттық жүйелерді қамтамасыз ету және пайдалану, есептеу техникасын жүйелі-техникалық қызмет ету, байланыс қызметінің төлемі, корпоративті телекоммуникациялық желі, ағымдағы ғимараттарды, үй-жайларды, негізгі құралдарды, ғимараттарды жөндеу, ғимараттарды, үй-жайларды және өзге де қызмет көрсетулер мен жұмыстарды жалдау.
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына байланы­сты
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне байланысты
жеке
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
Мемлекеттік мекемелердің саны (комитеттерді қоса алғанда)
бірлік
19
19
 
түпкі нәтиже көрсеткіштері
 
Әділет министрлігі мен оның комитеттерінің қызметін қамтамасыз ету
%
100
100
 
сапа көрсеткіштері
 
тиімділік көрсеткіштері
 
бюджеттік шығыстар көлемі
Бағдарламаны барлығы
мың. тг.
6567389
6564380,4
Толық игерілмеген қаражаттар 3008,6 мың теңге сомасына, оның ішінде: 290,0 мың теңге – жабдықтаушымен туарлары жеткізілмеген байланысты қаржы қалдығы пайда болды; 501,2 мың теңге - коммуналдық мен байланыс қызметтері бойынша ақы төлеу шоттарының уақтылы ұсынылмауына байланысты, 2217,4 мың теңге - қолданылмаған қаржы қалдығы.    
Оның ішінде: кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
Бюджеттік бағдарлама атауы
002 «Сот сараптамаларын жүргізу» 
Сипаттама
Сот сараптамаларын жүргізу: қылмыстық, азаматтық немесе әкімшілік процестерге қатысушы болып табылатын адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету мақсатында өндірістік (сараптама), ғылыми-зерттеу, ғылыми-әдістемелік сараптама.
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына байланы­сты
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне байланысты
жеке
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
1) сараптамалық зерттеулердің жаңа түрлерін енгізу
саны
-
-
 
2) сот-сараптамалық зерттеулердің жаңа әдістемелерін әзірлеу және енгізу
саны
-
-
 
3) сот-сараптамалық зерттеулердің қолданыстағы әдістемелерін жетілдіру
саны
1
1
 
4) оқыту семинарларын өткізу
саны
4
4
 
5) конференциялар өткізу
саны
1
1
 
6) ISO 9001 "Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар" халықаралық стандарты бойынша сертификат алу
саны
1
1
 
түпкі нәтиже көрсеткіштері
 
құқық қорғау органдары, соттар сот сараптамаларын жүргізу барысында қойылған шешілмеген мәселелер санын азайту (қойылған мәселелердің жалпы санынан %)
%
10
 
2,7
 
сапа көрсеткіштері
 
1) қарама-қайшы қорытындысы бар қайталама сараптамалар санын азайту (орындалған сараптамалардың жалпы санынан %-бен)
%
20
 
7,3
 
2) сараптама өндірісінің іс-жүргізу мерзімі бұзылған сараптамалар санын азайту (шығарылған сараптамалардың жалпы санынан %-бен)
%
10
 
0,03
 
тиімділік көрсеткіштері
 
 
 
 
 
 
бюджеттік шығыстар көлемі
Бағдарламаны барлығы
мың. тг.
1902166
1901945,6
Толық игерілмеген қаражаттар: 208,6 мың теңге – жасалған шарттар бойынша жабдықтаушылармен міндеттемелерден орындамаумен байланысты қаржы қалдығы, сотқа талаптар берілген. 
 
Оның ішінде: кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
Бюджеттік бағдарлама атауы
003 «Сотталғандарды, күдіктілерді және айыпталушыларды ұстау»
Сипаттама
Сотталған және тергеу-қамауындағы адамдарды ұстау; оларға медициналық көмек көрсету; персонал мен құқықтық қорғау түзеу мекемелері және тергеу изоляторларында ұсталатын адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету; түзеу мекемелері мен тергеу изоляторларын күзету; түзеу мекемелері мен тергеу изоляторларында ұсталатын адамдарды бақылау және қадағалау; сотталғандардың түзелуіне себеп болатын тәрбиелеу іс-шараларын әзірлеу және кешенді өткізу; сотталғандардың еңбекпен қамтылуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралар.
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына байланы­сты
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне байланысты
жеке
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
 
тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
түзеу мекемелерi мен тергеу изоляторларында ұсталатын тұлғалар саны (дейiн)
адам
0
 
 
еңбекпен қамтылған сотталғандардың саны (дейiн)
адам
0
 
 
медициналық көмек көрсетiлген тұлғалар саны (төмен емес)
адам
0
 
 
жалпы орта бiлiм алатын сотталғандар саны (дейiн)
адам
0
 
 
кәсiптiк бiлiм алатын сотталғандар саны (дейiн)
адам
0
 
 
психологтармен тексерiлген тұлғалар саны (дейiн)
адам
0
 
 
сотталғандар және тергеу-қамауға алынғандармен жүргiзiлген психокоррекциялық және психоалдын-алу iс-шараларының саны (дейiн)
адам
0
 
 
түпкі нәтиже көрсеткіштері
 
Қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнiң әкiмшiлiктерi жол берген қылмыс деңгейiнiң 1000 адамға есептегенде азаюы
%
0
 
 
сапа көрсеткіштері
 
тиімділік көрсеткіштері
 
бюджеттік шығыстар көлемі
Бағдарламаны барлығы
мың. тг.
0
 
 
Оның ішінде: кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
Бюджеттік бағдарлама атауы
004 «Қылмыстық-атқару жүйесi объектiлерiн салу және реконструкциялау»
Сипаттама
Алматы қаласындағы 1500 орындық ЛА-158/18 тергеу изоляторын реконструкциялау мен кеңейтудi аяқтау. Павлодар қаласында «Химпром» АҚҚ-ның № 822 және 823 өндiрiстiк корпустарын 1500 орындық ерекше режимдегi түзеу колониясы етiп реконструкциялау. Орал қаласында 900 орындық қатаң режимдегi түзеу колониясын реконструкциялауды аяқтау. Семей, Өскемен, Орал қалаларындағы әрқайсысы 1500 орындық тергеу изоляторларын салу. Қызылорда қаласындағы ЗК-169/5 мекемесiн реконструкциялауды аяқтау
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына байланы­сты
күрделi шығыстарды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
жеке
ағымдағы/даму
даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
 
тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
объектiлердi салу үшiн жобалау-сметалық құжаттама әзiрлеу және түзету
саны
0
 
 
салынып жатқан және қайта жаңартылатын, жалғасатын объектiлердiң саны
саны
0
 
 
аяқталатын объектiлердiң саны
саны
0
 
 
түпкі нәтиже көрсеткіштері
 
аяқталған объектiлердiң саны
саны
0
 
 
сапа көрсеткіштері
 
тиімділік көрсеткіштері
 
бюджеттік шығыстар көлемі
Бағдарламаны барлығы
мың. тг.
0
 
 
Оның ішінде: кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
Бюджеттік бағдарлама атауы
005 «Адвокаттардың заңгерлiк көмек көрсетуi»
Сипаттама
заңда көзделген жағдайларда ақысыз заң көмегiн көрсеткенi үшiн адвокаттарға еңбекақы төлеудi ұйымдастыру
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына байланы­сты
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру тәсіліне байланысты
жеке
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
 
тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
заңда көрсетiлген жағдайларда тегiн заң көмегiн көрсетудi қажет ететiн азаматтардың болжамды саны
адам
47000
65429
 
түпкі нәтиже көрсеткіштері
 
азаматтардың тегiн заң көмегiн алуға конституциялық құқықтарын iске асыруды қамтамасыз ету
%
100
100
 
сапа көрсеткіштері
 
тиімділік көрсеткіштері
 
бюджеттік шығыстар көлемі
Бағдарламаны барлығы
мың. тг.
290535
 
280292,5
қолданылмаған қаражат қалдығы, сотта қатысқан үшін адвокаттың еңбек ақысын төлеу қаулылардың саны азайуына байланысты (10242,5)
Оның ішінде: кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
Бюджеттік бағдарлама атауы
006 «НҚА-нiң, халықаралық шарттардың жобаларына және заң жобаларының тұжырымдамасына ғылыми сараптама»
Сипаттама
Консультациялық және сараптамалық жұмыстарды жүргiзу, заңнаманы жүйелеу, НҚА-нiң сараптамасы, мемлекеттiк органдарды Қазақстан Республикасының НҚА деректер базасымен қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының НҚА-нiң мемлекеттiк тiзiлiмiн жүргiзу, актiлер жинағын шығаруды қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарлама түрі
В зависимости от со­держания
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
В зависимости от спо­соба реализации
жеке
Текущая/развития
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
 
тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
НҚА жобаларына ғылыми сараптаманың болжамды саны
саны
5530
 
 
түпкі нәтиже көрсеткіштері
 
негiзделген түзетулер мен ескертулердi азайту
%
100
-
 
сапа көрсеткіштері
 
тиімділік көрсеткіштері
 
бюджеттік шығыстар көлемі
Бағдарламаны барлығы
мың. тг.
1805273
 
1802071,8
Қолданылмаған қаржы қалдығы – 144,3 мың теңге, сондай-ақ бюджеттік қаражатты үнемдеу пайда болды.  
Оның ішінде: кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
Бюджеттік бағдарлама атауы
007 «Зияткерлiк меншiк құқықтарын қорғау»
Сипаттама
Ұлттық патент жүйесiнiң тиiмдiлiгiн арттыру
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына байланы­сты
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру тәсіліне байланысты
жеке
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
 
тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
зияткерлiк меншiк саласындағы алдын алу және заңнаманы түсiндiру бойынша iс-шаралардың болжамды саны (семинарлар, конкурстар)
саны
1
1
 
құжаттарды ағылшын және мемлекеттiк тiлдерге аудару
беттер саны
6000
6000
 
түпкі нәтиже көрсеткіштері
 
өнеркәсiп меншiк объектiлерiне берiлген қорғау құжаттарының санын ұлғайту
%
11
11
 
сапа көрсеткіштері
 
тиімділік көрсеткіштері
 
бюджеттік шығыстар көлемі
Бағдарламаны барлығы
мың. тг.
4118
4117,3
Бюджеттік қаржының үнемдеу пайда болды
Оның ішінде: кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
Бюджеттік бағдарлама атауы
009 «Құқықтық насихат»
Сипаттама
Азаматтардың құқықтық мәдениетiн көтеру
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына байланы­сты
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру тәсіліне байланысты
жеке
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
 
тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
құқықтық мәдениет деңгейiн арттырудың өзектi мәселелерi бойынша кешендi ғылыми зерттеулердiң болжамды саны, мерзiмдi баспасөз басылымдарында құқықтық тақырып бойынша ақпараттық материалдарды орналастыру, оқу-әдiстемелiк, ғылыми және құқықтық тақырып бойынша басқа да әдебиеттердi шығару
саны
-
-
 
құрылған және трансляцияланатын жарнамалық-имидждiк роликтердiң, телевизиялық бағдарламалардың, радиобағдарламалардың деректi фильмдердiң саны, өңiрлiк, республикалық семинарлардың болжамды саны
саны
-
-
 
Республиканың қалалары мен аудандарындағы ұйымдар, мекемелер базасында құқықтық бiлiмдер мектептерiнде лекциялар өткiзу
саны
-
-
 
БАҚ-да сөз сөйлеу және құқық түсiндiру шараларын жүргiзу
саны
32600
39250
 
түпкі нәтиже көрсеткіштері
 
Қазақстандық азаматтардың құқықтық сауаттылық деңгейiн арттыру
%
20
20,9
 
сапа көрсеткіштері
 
Әдiлет органдары жүргiзетiн құқық түсiндiру жұмыстарының сапасын оң бағалаған мемлекеттiк қызметшiлер арасынан респонденттердiң үлесi
%
20
26,7
 
Әдiлет органдары жүргiзген құқық түсiндiру жұмыстарының сапасын оң бағалаған бiлiм алушылар арасынан (оқушылар, студенттер) респонденттер үлесi
%
20
20,3
 
Әдiлет органдары жүргiзген құқық түсiндiру жұмыстарының сапасын оң бағалаған ауылдық жердегi тұрғындары арасынан респонденттер үлесi
%
20
21,7
 
тиімділік көрсеткіштері
 
 
 
 
 
 
бюджеттік шығыстар көлемі
Бағдарламаны барлығы
мың. тг.
32914
32647,2
Бюджеттік қаржының үнемдеу пайда болды
Оның ішінде: кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
Бюджеттік бағдарлама атауы
013 «Сот актiлерiнiң орындалуын қамтамасыз ету»
Сипаттама
Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң Сот актiлерiн орындау комитетi және аумақтық органдарын ұстау, мақтау қағаздары мен бланк өнiмдерiн дайындау, мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру, ақпараттық жүйелердi сүйемелдеу және пайдалану, байланыс қызметiнiң төлемi, автокөлiктi техникалық қызмет көрсету және жөңдеу, полиграфиялық қызметтер, қызметтiк куәлiктер мен мұрағаттық қорабтарды дайындау, атқарушылық өндiрiстi есептеу және бақылаудың автоматтандырылған жүйесiн сүйемелдеу (АӨЕБАЖ), басқа да қызметтер мен жұмыстар.
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына байланы­сты
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру тәсіліне байланысты
жеке
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
 
тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
Мемлекеттiк мекемелердiң саны
саны
17
17
 
түпкі нәтиже көрсеткіштері
 
Әдiлет министрлiгiнiң қызметiн қамтамасыз ету
%
100
99,96
 
сапа көрсеткіштері
 
тиімділік көрсеткіштері
 
бюджеттік шығыстар көлемі
Бағдарламаны барлығы
мың. тг.
2608360
2607413,2
Толық игерілмеген қаражаттар 946,8 мың теңге сомасына, оның ішінде: 211,8 мың теңге - мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстары өткізілмеген байланысты, 735 мың теңге қолданылмаған қаржы қалдығы.
Оның ішінде: кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
Бюджеттік бағдарлама атауы
015 «Жеке куәлiк құжаттарын дайындау»
Сипаттама
Қазақстан Республикасы азаматтарының жеке басын куәландыратын құжаттар шығару
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына байланы­сты
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру тәсіліне байланысты
жеке
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
 
тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
1) азаматтардың жеке басын куәландыратын дайындалатын құжаттар саны
саны
0
 
 
түпкі нәтиже көрсеткіштері
 
азаматтардың жеке басын куәландыратын дайындалатын құжаттар саны
саны
0
 
 
сапа көрсеткіштері
 
тиімділік көрсеткіштері
 
бюджеттік шығыстар көлемі
Бағдарламаны барлығы
мың. тг.
0
 
 
Оның ішінде: кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
Бюджеттік бағдарлама атауы
016 «Тәркiленген және тыйым салынған мүлiктi бағалау, сақтау және сату»
Сипаттама
Тәркiленген және тыйым салынған мүлiктi бағалау, сақтау және сату бойынша қызметтерге, пошта-телеграф шығыстарына, көлiк қызметтерiне ақы төлеу.
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына байланы­сты
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру тәсіліне байланысты
жеке
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
 
тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
Мемлекеттiк мекемелер саны
саны
17
17
 
түпкі нәтиже көрсеткіштері
 
Әдiлет министрлiгi қызметiн қамтамасыз ету
саны
100
100
 
сапа көрсеткіштері
 
тиімділік көрсеткіштері
 
бюджеттік шығыстар көлемі
Бағдарламаны барлығы
мың. тг.
98171
97899,7
Бюджеттік қаржының үнемдеу пайда болды
Оның ішінде: кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
Бюджеттік бағдарлама атауы
017 «Атқарушылық iс-жүргiзу органдарының автоматтандырылған ақпараттық жүйесiн құру»
Сипаттама
Сот актiлерiнiң уақтылы және бұлжытпай орындалуын қамтамасыз ету мақсатында атқарушылық iс жүргiзу жүйесiн одан әрi жетiлдiру
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына байланы­сты
атқарушылық iс жүргiзудi есепке алу мен бақылаудың автоматтандырылған жүйесiн енгiзу
іске асыру тәсіліне байланысты
жеке
ағымдағы/даму
даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
 
тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
бiр атқару құжатын орындауға қағаз құжат айналымын азайту
%
20
20
 
борышкердiң мүлiктiк жағдайын анықтау үшiн қажеттi уақытты қысқарту;
тәулік
30 минуттан 3 тәулiкке дейiн
30 минуттан 3 тәулiкке дейiн
 
түпкі нәтиже көрсеткіштері
 
сот актiлерiнiң уақтылы және сапалы орындалуын қамтамасыз ету
%
100
100
 
сапа көрсеткіштері
 
тиімділік көрсеткіштері
 
бюджеттік шығыстар көлемі
Бағдарламаны барлығы
мың. тг.
7340
7340
 
 
Оның ішінде: кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
Бюджеттік бағдарлама атауы
018 «Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының және мекемелерiнiң күрделi шығыстары»
Сипаттама
Қылмыстық-атқару жүйесi үшiн негiзгi құралдарды сатып алу
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына байланы­сты
күрделi шығыстарды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
жеке
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
 
тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
жарақтандырылатын мемлекеттiк мекемелер саны (кем емес)
саны
0
 
 
Қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнде күрделi жөңдеу жүргiзу (кем емес)
саны
0
 
 
түпкі нәтиже көрсеткіштері
 
қылмыстық-атқару жүйесi органдары үшiн жоспарланған жабдықтарды сатып алу
%
0
 
 
Қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнде күрделi жөндеу жүргiзу (кем емес)
саны
0
 
 
сапа көрсеткіштері
 
тиімділік көрсеткіштері
 
бюджеттік шығыстар көлемі
Бағдарламаны барлығы
мың. тг.
0
 
 
Оның ішінде: кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
Бюджеттік бағдарлама атауы
019 "Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетiне Солнечный кентiнде қазандық салуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»
Сипаттама
Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментiнiң Солнечный кентiндегi ОВ-156/18 мекемесiнiң өнеркәсiп аймағында жаңа қазандық салу
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына байланы­сты
бюджеттiк инвестицияларды iске асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
жеке
ағымдағы/даму
даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
 
тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
инвестициялық жобалардың саны (Шығыс Қазақстан облысының Солнечный кентiндегi қазандық құрылысының басталуы)
бірлігі
0
 
 
түпкі нәтиже көрсеткіштері
 
Шығыс Қазақстан облысының бюджетiне республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттерiн уақтылы және толық аудару
%
0
 
 
сапа көрсеткіштері
 
тиімділік көрсеткіштері
 
бюджеттік шығыстар көлемі
Бағдарламаны барлығы
мың. тг.
0
 
 
Оның ішінде: кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
Бюджеттік бағдарлама атауы
020 «Қылмысы үшiн жазасын өтегендердi әлеуметтiк қалыптастыруды және оңалтуды ұйымдастыру және iске асыру»
Сипаттама
Құжатттарын ресiмдеуге көмек көрсету, жеке басын растайтын, ӘЖҚ, СТН, ақысыз заң көмегiн көрсету. Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды әлеуметтiк-психологиялық орнықтыру және бағдарлауға нысаналы өзгерту бойынша коррекциялық iс-шаралар кешенiн жүргiзу. Еңбекте және тұрмыста орнығуына, құқықтық және психологиялық жәрдем көрсету
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына байланы­сты
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру тәсіліне байланысты
жеке
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
 
тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
әлеуметтiк бейiмдеуде көмек көрсетiлген адамдар саны (дейiн)
адам
0
 
 
түпкі нәтиже көрсеткіштері
 
оңалту орталықтарында ұсынатын адамдар арасында әлеуметтiк байланыс орнату
%
0
 
 
сапа көрсеткіштері
 
тиімділік көрсеткіштері
 
бюджеттік шығыстар көлемі
Бағдарламаны барлығы
мың. тг.
0
 
 
Оның ішінде: кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
Бюджеттік бағдарлама атауы
022 «Әдiлет органдарының күрделi шығыстары»
Сипаттама
Әдiлет органдарының ғимараттарына, үй-жайларына күрделi жөндеу жұмыстарын жүргiзу, соның iшiнде жобалау-сметалық құжаттама әзiрлеу және сараптау; әдiлет органдарына негiзгi құралдарды, материалдық емес активтердi және өзге де тауарларды сатып алу
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына байланы­сты
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру тәсіліне байланысты
жеке
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
 
тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
әдiлет органдарының күрделi шығыстары (мекемеден кем емес)
саны
17
17
 
түпкі нәтиже көрсеткіштері
 
әдiлет органдарының күрделi шығыстары (мекемеден кем емес)
саны
17
17
 
сапа көрсеткіштері
 
тиімділік көрсеткіштері
 
бюджеттік шығыстар көлемі
Бағдарламаны барлығы
мың. тг.
496707
495098,2
Толық игерілмеген қаражаттар 1608,8 мың теңге, оның ішінде: 486,0 мың теңге – жабдықтаушымен туарлары жеткізілмеген байланысты қаржы қалдығы пайда болды; Қаржылық бақылау комитетінің ұсынысына сәйкес жабдықтаушының шарттық міндеттемелердің уақтылы орындауына байланысты тұрақсыздық сомасы көрсетілді - 949,9 мың теңге сомасына қаржы қалдығы пайда болды, сондай-ақ 172,9 мың тңге сомасына бюджеттік қаржының үнемдеу пайда болды.
Оның ішінде: кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
Бюджеттік бағдарлама атауы
024 «Қылмыстық-атқару жүйесi үшiн мамандар даярлау»
Сипаттама
Әдiлет органдары қылмыстық-атқару жүйесiнде одан әрi қызмет өткеру үшiн оқытудың күндiзгi және сырттай түрлерi бойынша курсанттарды және тыңдаушыларды оқыту. Әдiлет органдары қылмыстық-атқару жүйесi қызметiне кандидаттарды, орта және аға басшылық құрам арнайы атағы бар адамдардың алғашқы дайындығы. Қылмыстық-атқару жүйесi қызметкерлерiнiң бiлiктiлiгiн арттыру. Адъюнктердi және магистрлердi даярлау
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына байланыст­ы
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру тәсіліне байланысты
жеке
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
 
тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
оқытудың күндiзгi нысаны бойынша оқитын курсанттардың саны (дейiн)
адам
0
 
 
оқытудың сырттай нысаны бойынша оқитын курсанттардың саны (дейiн)
адам
0
 
 
әдiлет органдары қылмыстық-атқару жүйесi қызметiне кандидаттар, арнайы атағы бар орта және аға басшы құрам адамдарының алғашқы дайындықтан өткендерiнiң саны (дейiн)
адам
0
 
 
бiлiктiлiгiн арттыру курсынан өткен қылмыстық-атқару жүйесi қызметкерлерiнiң саны (дейiн)
адам
0
 
 
магистрлер саны (дейiн)
адам
0
 
 
түпкі нәтиже көрсеткіштері
 
қылмыстық-атқару жүйесiн орта, жоғары және қосымша кәсiби бiлiмi бар маман­дармен қамтамасыз ету
%
0
 
 
сапа көрсеткіштері
 
тиімділік көрсеткіштері
 
бюджеттік шығыстар көлемі
Бағдарламаны барлығы
мың. тг.
0
 
 
Оның ішінде: кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
Бюджеттік бағдарлама атауы
025 «Қылмыстық-атқару жүйесiнiң қызметiн үйлестiру жөнiндегi қызметтер»
Сипаттама
Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiн және оның аумақтық органдарын ұстау
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына байланы­сты
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру тәсіліне байланысты
жеке
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
 
тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiн және оның аумақтық органдарын ұстау
саны
0
 
 
қылмыстық-атқару инспекцияларының штат санын кезең-кезеңмен ұлғайту
адам
0
 
 
түпкі нәтиже көрсеткіштері
 
қылмыстық-атқару жүйесiнiң қызметiн уақтылы қамтамасыз ету
%
0
 
 
сапа көрсеткіштері
 
тиімділік көрсеткіштері
 
бюджеттік шығыстар көлемі
Бағдарламаны барлығы
мың. тг.
0
 
 
Оның ішінде: кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
Бюджеттік бағдарлама атауы
047 «Мемлекеттiң мүдделерiн бiлдiру және қорғау»
Сипаттама
Қазақстан Республикасының соттарында, төрелiк және шетелдiк сот органдарында мемлекеттiң мүдделерiн қорғауды қамтамасыз ету және бiлдiру. Мемлекеттiң мүдделерiн бiлдiруге және қорғауына байланысты Консультанттардың қызметiне және тiкелей шығыстарды төлеу
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына байланы­сты
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру тәсіліне байланысты
жеке
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
 
тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
мемлекетке талап-арыздардың жоспарлы саны
саны
20
25
 
түпкі нәтиже көрсеткіштері
 
мемлекеттiң мүдделерiн қорғауды және бiлдiрудi уақтылы қамтамасыз ету
%
100
100
 
сапа көрсеткіштері
 
тиімділік көрсеткіштері
 
бюджеттік шығыстар көлемі
Бағдарламаны барлығы
мың. тг.
798449
787233,4
Қолданылмаған қаржы қалдығы пайда болды
Оның ішінде: кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
Бюджеттік бағдарлама атауы
055 «Қазақстан Республикасының заң шығару институтының қызметiн қамтамасыз ету» 
Сипаттама
Iргелi әрi қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу, заңнаманы жетiлдiру тұжырымдамаларын әзiрлеу, заң жобалары мен тұжырымдамалар әзiрлеу бойынша консультациялық қызметтер көрсету және қолданыстағы заңнаманы талдау, сондай-ақ лингвистикалық сараптама жүргiзу
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына байланы­сты
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру тәсіліне байланысты
жеке
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
 
тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
құқық саласында iргелi әрi қолданбалы зерттеулер жүргiзу
саны
2
2
 
заңнаманы жетiлдiру тұжырымдамаларын әзiрлеу
саны
2
2
 
заң жобаларына тұжырымдамалар әзiрлеу бойынша консультациялық қызметтер көрсету
саны
100
122
 
заңнамалық актiлердiң жобаларын әзiрлеу бойынша консультациялық қызметтер көрсету
саны
80
100
 
қолданыстағы заңнамаға талдау жүргiзу
саны
50
50
 
лингвистикалық сараптама жүргiзу
саны
80
134
 
түпкі нәтиже көрсеткіштері
 
iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер нәтижелерi; заңнаманы жетiлдiрудiң тұжырымдамалары; заң жобалары мен тұжырымдамаларды әзiрлеу барысындағы консультациялық қызметтер; қолданыстағы заңнамаға талдау; лингвистикалық сараптама қорытындылары
%
100
100
 
сапа көрсеткіштері
 
тиімділік көрсеткіштері
 
бюджеттік шығыстар көлемі
Бағдарламаны барлығы
мың. тг.
299628
290136,8
Толық игерілмеген қаражаттар 9491,2 мың теңге сомасына - колданылмаған қаржы қалдығы, сонда-ақ жаңа ғимаратқа көшуге байланысты коммуналдық қызметтер, үй-жайларды жалға алу және басқа қызметтер бойынша қаржы қалдығы.
Оның ішінде: кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
кіші бағдарлама бойынша
мың. тг.
 
 
 
 
 
Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінің
Жауапты хатшысы                                                                                                                                                                             М. Бекетаев
 

Беттер