-A A +A

Баспасөз парағы

Көрсетілген нормативтік құқықтық актілердің жобалары жеке сот орындаушылардың қарамағында тағылымдамадан өту тәртібі мен ұйымдастырылуды көздейді. Тағылымдаманың басты мақсаты жеке сот орындаушының қызметінде теориялық және іс жүзіндегі дағдыларға қол жеткізу, сондай-ак, атқарушылық құжаттарды орындау саласында қажетті біліктілікті қамтамасыз ету болып табылады.
Сонымен қатар, өрт қауіпсіздігі, санитарлық-эпидемиологиялық талаптарын, атқарушылық іс әрекеттер орындалуының құпиялығы мен іс қағаз жүргізу қауіпсіздігін сақталуының қамтамасыз ету мәселелерін реттейтін жеке сот орындаушының қызметтік үй-жайының орналасқан жеріне және жабдықталуына талаптар белгіленген.