-A A +A

Баспасөз хабарламасы

«Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 167-бабын орындау үшін Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі «Жеке сот орындаушыларының қызметін бақылауды жүзеге асыру қағидасын бекіту туралы» бұйрық жобасын әзірледі.

Жоба жеке сот орындаушылары қызметінің бақылау тәртібін талап етеді, оның негізгі мақсаттары сот актісінің жеке орындауы саласындағы атқарушы іс-қимылдарының заңдылығын қамтамасыз ету, атқару өндірісі тараптарының заңды мүдделерін және мүліктік және мүліктік емес құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету, жеке сот орындаушыларының құқық қолдану тәжірибесінде біркелкілікті қамтамасыз ету, атқару өндірісі саласында жеке сот орындаушыларының бұзушылықтарын алдын алу болып табылады.