-A A +A

Заңдарды түсіндіру прокурордың құзыретіне жатады ма?

Жауап: 

«Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2709 Заңының 26-б. 1-т. сәйкес жеке не заңды тұлғалардың заңдарды бiлмеуi немесе дұрыс түсiнбеуi заңдардың не азаматтың немесе шектелмеген адамдар тобының құқықтары мен бостандықтарының бұзылуына әкеп соғуы мүмкін деп санауға жеткiлiктiнегiздер болған кезде прокурор заңның мазмұнын түсiндiредi.