-A A +A

Теріс қылық қайталанған кезде мемлекеттік қызметшіге тәртіптік жаза қолданылуы мүмкін бе?

Жауап: 

«Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі № 453 Заңының 28-б. 2-т. 2)тармақшасына сәйкес тәртіптік жазаны нақ сол терiс қылық үшiн қайтадан қолдануға болмайды.