-A A +A

Прокурордың сотта iс қараудағы құзыретi қандай?

Жауап: 

«Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2709 Заңының 30-б. сәйкес қылмыстық, азаматтық немесе өзге де сот iсiнжүргiзу барысында сотта мемлекет мүддесiнбiлдiре отырып, прокурор осы Заңға, сондай-ақ Республиканың қылмыстық iстержүргiзу, азаматтық iстержүргiзу және өзге де заңдарына сәйкес шағым, кассация және қадағалау тәртiбiмен өз өкiлеттiгiн жүзеге асырады.Соттың (судьяның) iс бойынша шешiмiмен, үкiмiмен немесе өзге қаулысымен оның заңға сәйкессiздiгi немесе негiзсiздiгiсебептiкелiспеген жағдайда, прокурор iстi қайта қарау немесе құқықтық актiнiңкүшiн жою не өзгерту туралы жоғары тұрған сотқа наразылық беруге құқылы.