-A A +A

Мемлекеттік қызметші қандай ақылы қызметпен айналыса алады?

Жауап: 

«Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі № 453 Заңының 10-б. 1-т. 2)тармақшасына сәйкес мемлекеттiк қызметшiнiң педагогтiк, ғылыми және өзге де шығармашылық қызметтi қоспағанда, басқа ақылы қызметпен айналысуға құқығы жоқ.