-A A +A

Қандай жұмыстарда әйел еңбегін пайдалануға тыйым салынады?

Жауап: 

Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ 26-б. 2-т. 4) сәйкес әйелдердің еңбегін пайдалануға тыйым салынатын жұмыстардың тізіміне сәйкес әйелдерді ауыр жұмыстарға, еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті жұмыстарға жол берілмейді.