-A A +A

Борышкердің мүлкін иеліктен шығаруды болдыртпаудың қандай шараларын қолдануға болады:

Жауап: 

Қазақстан Республикасының Азаматтық іс-жүргізу кодексінің 158-бабына сәйкес іске қатысатын адамдардың, төрелiкте немесе аралық сотта талқылау тараптарының арызы бойынша сот қуынымды қамтамасыз ету үшін шаралар қолдана алады. Егер мұндай шараларды қолданбау соттың шешімін орындатуды қиындатса немесе мүмкін етпейтін болса, қуынымды қамтамасыз етуге істің кез келген кезеңінде жол беріледі.