-A A +A

Аудиторлық қызметпен айналысуға кімнің құқығы бар?

Жауап: 

«Аудиторлық қызмет туралы» Қазақстан Республикасы 1998 жылғы 20 қарашадағы
№ 304-I Заңының 3-б. 1-т. сәйкес аудиторлық қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар аудиторлық ұйымдар аудиторлық қызметпен айналысу құқығына ие болады.