-A A +A

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі басшыларының жеке тұлғаларды және заңды тулғалардың өкілдерін қабылдау кестесі

Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2016 жылғы « 15» 09
761_   бұйрығымен
бекітілді
 
 
2018 жылғы l-тоқсандағы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
басшыларының жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдау
К Е С Т Е С І
 
Орталық атқарушы органның атауы
Жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауды жүргізген адамның Т.А.Ж.
Жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауды жүргізген адамның лауазымы
Жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдау күні мен уақыты
Мемлекет-тік органның орналасқан жері
Қазақстан Республика- сының Әділет министрлігі
Бекетаев Марат Бақытжанұлы
Министр
18 қаңтар         16.00-18.00
15 ақпан           16.00-18.00
15 наурыз        16.00-18.00
Астана қ.,
Сол жағалау,
Министрліктер үйі,
13-кіреберіс
 
Әзімова
Эльвира Әбілхасымқызы
Министрдің орынбасары
03,19 қаңтар    16.00-18.00
02, 16 ақпан     16.00-18.00
02, 16 наурыз   16.00-18.00
 
Ешмағамбетов Жанат Болатұлы
 
Министрдің орынбасары
23 қаңтар         16.00-18.00
06, 27 ақпан     16.00-18.00
06, 27 наурыз   16.00-18.00
 
Айтмухаметов Данияр Айтмухаметұлы
 
Жауапты хатшы
10, 24 қаңтар   16.00-18.00
14, 28 ақпан     16.00-18.00
14, 28 наурыз   16.00-18.00
 
Жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдау Қазақстан Республикасы Әділет минисрлігінің қабылдау бөлмесі № 925 кабинетте жүргізіледі, байланыс телефондары 74-07-97,  55-87-08.
Министрдің жеке қабылдауы тиісті аумақтық бөлімшенің не құрылымдық бөлімшенің басшысы және Министр орынбасарларының бірі не жауапты хатшы қабылдағаннан кейін жүзеге асырылады
Азаматтарды Министрдің, оның орынбасарларының не Жауапты хатшының жеке қабылдауына жазылуы кестеге сәйкес жеке қабылдау өткізілетін күнге дейі бес жұмыс күнінен бұрын тоқтатылады.      
 
 
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
құрылымдық бөлімшелердің басшылары
жеке және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдау
К Е С Т Е С І
 
Әділет министрлігінің құрылымдық бөлімшесінің атауы
Құрылымдық бөлімше басшысының Т.А.Ә.
Қабылдау күндері
Байланыс телефоны
1
Заңнама департаменті
Д.Ж. Игембаев
Әр аптаның сәрсенбісі
16:00-18:00
74-06-54
2
Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу департаменті
Х.Ш. Бекишев
Әр аптаның сәрсенбісі
16:00-18:00
74-04-66
3
Мемлекеттік мүлікті қорғау департаменті
С.М. Сейдалин
Әр аптаның бейсенбісі
16:00-18:00
55-88-32
4
Халықаралық құқық және ынтымақтастық департаменті
Р.И. Иргалиев
Әр аптаның жұмасы
16:00-18:00
74-09-17
74-04-48
74-07-53
5
Халықаралық экономикалық интеграция бойынша жобаларды сараптау департаменті
А.А. Адильханов
Әр аптаның жұмасы
16:00-18:00
74-09-08
6
Тіркеу қызметі және заң қызметін ұйымдастыру департаменті
В.К. Калимова
Әр аптаның бейсенбісі
16:00-18:00
74-09-99
74-06-16
7
Зияткерлік меншік құқығы департаменті
Н.В. Пан
Әр аптаның жұмасы
16:00-18:00
74-07-73
8
Сот актілерін орындау департаменті
Е.Е. Ибраев
Әр аптаның сәрсенбісі
16:00-18:00
74-06-27
9
Сараптама қызметін ұйымдастыру департаменті
А.Е. Умбеталиев
Әр аптаның сәрсенбісі
16:00-18:00
74-08-04
74-10-77
10
Кадр қызметі департаменті
К.Б. Тажибаев
Әр аптаның сәрсенбісі
16:00-18:00
74-07-75
11
Ақпараттандыру және ақпараттық ресурстарды қорғау басқармасы
А.Б. Ильясов
Әр аптаның сәрсенбісі
16:00-18:00
55-25-15