-A A +A

Электрондық мемлекеттік қызметтер

 

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды (ауыртпалықтарды) мемлекеттік тіркеу

Жылжымайтын мүлiк объектiлерiнiң техникалық паспортын алуға электрондық өтінішті беру

Жылжымайтын мүлiк объектілеріне техникалық паспорттың телнұсқасын алуға электрондық өтінішті беру

Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтарды) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама беру

Мемлекеттік органдарға электрондық өтініштер қалдыру

Жылжымайтын мүліктің болмауы (болуы) туралы анықтама

Жылжымайтын мүлiкке тiркелген және тоқтатылған құқықтар туралы анықтамалар беру

Патенттік сенім білдірлген өклдерді аттестаттау

Азаматтық хал-актілерінің куәліктерін апостилдеуге электрондық өтінішті беру

Мiндеттi мемлекеттiк тiркеуге жатпайтын жылжымалы мүлiктiң кепiлi жөнiнде ақпаратты алу

Мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын ұйымдарды аккредиттеу

Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу

Заңды тұлғаның қызметін тоқтатуды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеуден алу

Жылжымайтын мүліктің болуы (болмауы) туралы анықтамалар беру

Сот-сараптама қызметін жүзеге асыруға лицензия беру, қайта рәсімдеу және лицензиялардың телнұсқаларын беру

Мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына біліктілік емтиханын өткізу және лицензия беру, қайта рәсімдеу, лицензияның телнұсқасын беру

Зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына біліктілік емтиханын өт-кізу және лицензия беру, қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқасын беру

Жылжымайтын мүлікке және оның техникалық сипаттамаларына тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) туралы анықтамалар беру

Адвокаттық қызметпен айналысуға аттестаттаудан өткізу және лицензия беру, қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқасын алу

Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына аттестаттаудан өткізу және лицензия беру,қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқасын беру

Жеке сот орындаушыларының қызметін жүзеге асыруға лицензия беру, қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқасын беру

Жылжымайтын мүлiкке тiркелген және тоқтатылған құқықтар туралы анықтамалар беру

Заңды тұлғаны әрекетсіз заңды тұлға деп немесе оның қатысушыларын әрекетсіз заңды тұлғаларға қатысы бар деп тану туралы анықтама беру

Жылжымайтын мүлiк объектiлерiнiң техникалық паспортын алуға электрондық өтінішті беру

Заңды тұлғаларды тіркеу (қайта тіркеу), олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама алу

Жеке тұлғаның заңды тұлғаларға, филиалдар мен өкілдіктерге қатысуы туралы анықтама алу

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды (ауыртпалықтарды) мемлекеттік тіркеу

Заңды тұлғаның филиалдары мен өкілдіктерінің бар екендігі туралы анықтама беру

Жылжымайтын мүлiк объектілеріне техникалық паспорттың телнұсқасын алуға электрондық өтінішті беру